Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsDRAMATIK M.M.

Dürrenmatt, Friedrich. Play Strindberg. The 'Dance of  Death'choreographed by F.D. 1973. Grove Press. 76 pp. / First  Evergreen edition.   [#63788]  100:-

Hellman, Lilian. The Little Foxes and Another Part of the ForestÒ,  1975. Penguin. 290 pp. / Drama.  [#63793]  80:-

Byström, Tryggve. Svenska komedien 1737-1754. En studie i  stockholmsteaterns historia. 1981. Norstedts. 210 s. Omslag av Karl- Erik Forsberg.   [#63161]  100:-

Wikholm, Rickard. Skapande dramatik. 1970. 87 s. Ded. ex. nl* [#62881] 70:-

Ett drömspel av August Strindberg. Programhäfte Upsala Stadsteater  spelåret (19)94-95. Ca 30 s. Rikt ill.   [#63084] 50:-

Sukhovo-Kobylin, Alexander. The Death of Tarelkin and Other Plays.  The Triology. Transl and ed by Harold B. Segel. 1995. hap (harwood  academic publishers). 252 pp.  [#62692]   175:-

O'Neill, Eugene G.  The moon of the Caribbees and six other plays of  the sea. 1923. The Modern Library. P's cloth. 227 pp. Slightly  worn.   [#62503]  80:-

Howard, Peter.  The Real News. A Play in Three Acts. 1954. Blandford.  68 pp.   [#62158]  70:-

Drinkwater, John.  Abraham Lincoln. A Play. 1922. Sidgwick & Jackson.  P's cloth. 72 pp.  [#62453]  90:-

Hartnoll, Phyllis.  The Theatre. A concise history. 3rd ed., updated by Enoch Brater. 1998. Thames and Hudson. 304 pp. 286 illustrations, 41 in colour. A few pp with neat underlinings.  [#61716] 100:-

Weiss, Peter. Rannsakningen. Oratorium i 11 sånger. Övers Britt G. Hallqvist. 1966. Cavefors. 291 s. Välbev exemplar. / Materialet hämtat från Auschwitz-rättegången 1963-5. [#60410] 200:-

Holberg, Ludvig. Odysseus von Ithacien eller En tysk komedi. För svensk scen samt med inledning och kommentar av Per Erik Wahlund. 1964. NoK. Inb. 120 s. / Levande litteratur. [#61022] 100:-

Hallingberg, Gunnar. Radiodramat. Svensk hörspelsdiktning - bakgrund, utveckling och formvärld. 319 s. + en EP-skiva i ficka på bakre omslagets insida. + ett häfte med en bibliografi över Svensk radiodramatik 1925-66 + förlagsbrev till Bo Strömstedt, Expressen. [#60470]   180:-

Shaw, Bernard. Man and Superman. A comedy and a philosophy. 1913. Tauchnitz. Bra privatbundet halvklotbd. 326 s. Med nga marginalant. [#59498] 80:-

Illsley, W.A.  Shakspeare Manual for Schools. 1957. Cambridge UP. P's pictorial hard covers. 96 pp. Ill.  [#59011] 90:-

Wilson McCutchan, J.  Plot Outlines of Shakspeare's Comedies Scene by Scene. 1965. Barnes & Noble. 190 pp.  [#59012] 80:-

Yeats, W.B. Selected Plays. Ed by Richard Allen Cave. 1997. 430 pp. Slightly worn. [#58822] 70:-

Joyce, James.  Exiles. A Play in Three Acts. 1982. Triad. 159 pp.   [#58704] 60:-

Shaw, Bernard. Selected One Act Plays, vol. 2. 1965. Penguin. 190 pp.  [#58705] 60:-

Shaw, Bernard. Saint Joan. 1960. Penguin.   [#58707]  60:-

Shaw, Bernard. Major Barbara. 1957. Penguin.   [#58708]  60:-

Shaw, Bernard. Pygmalion. Ill by Feliks Topolski. 1963. Penguin.   [#58709] 80:-

Pirandello, Luigi.  Right You Are! All for the Best. Henry IV. 1962. Penguin. 248 pp.  [#58714]  70:-

Molière.  The Miser and other plays. 1976. Penguin. 247 pp.  [#58715]  60:-

Molière.  The Misanthrope and other plays. 1976. Penguin. 282 pp.  [#58716] 60:-

Shaw, Bernard. Selected One Act Plays, vol. 1. 1965. Penguin. 172 pp.  [#58731]  60:-

Galsworthy, John. Three Plays. Escape. The eldest son. The skin game. 1948. Pan Books. 219 pp. A bit worn.   [#58732]   50:-

Shaw, Bernard. Plays Pleasant. 1953. Penguin. 350 pp.  [#58733]   60:-

Shaw, Bernard.  Man and Superman. A Comedy and A Philosophy. Introduction and notes by A.C. Ward. 1956. Longmans. P's cloth. 248 pp.   [#58739]   90:-

Rump, Eric S. (ed.).  The Comedies of William Congreve. 1985. 410 pp. [#58407] 80:-

Wycherley, William.  The country wife and other plays. 1996. Oxford UP. 485 pp. [#58409] 80:-

Fo, Dario. Plays: 1. Mistero Buffo ao. 1997. Methuen Drama. 382 pp. With a few illustrations.  [#58129] 100:-

Beckett, Samuel. All That Fall. A Play for Radio. 1978. Faber. 41 pp. *[#58212] 80:-

Shakespeare. The Taming of the Shrew. Ed. by G.B. Harrison. S.a. Penguin. 127 pp.  [#57697]  60:-

Scenisk konst 1906:1-10 + ett häfte 1912. Inb med omslagen i ett vackert marmorerat Hedbergbd med rött ryggtitelfält. Rikt ill med fotografier. Inalles ca 125 s. 4:o. [#56039] 150:-

'Kultursnobbar' i rivningshus. En bok om Norrby teater genom 25 år. 1981. ATR. 202 s. Rikt ill. [#56024] 125:-

Hallström, Per. Erotikon. Lustspel i fyra akter. 1908. Privatklotbd. 157 s. [#52239] 80:-

Strindberg, August. Till Damaskus och Ett drömspel. 1966. Aldus pocket. Välbev. [#52252] 60:-

Strindberg, August. Five Plays by Strindberg. In new translation by Elizabeth Sprigge. 1960. Doubleday. 351 pp. Anchor A219. / Creditors / Crime and Crime / The Dance of Death / Swanwhite / The Great Highway. [#52029] 90:-

Molière. Äktenskapsskolan och Kritiken av äktenskapsskolan. 1948. Radioteatern. 82 s. Nummeretikett. [#49871] 40:-

Euripides' Medea. Tolkad av Hjalmar Gullberg. 1047. Radioteatern. Nummeretikett. [#49872] 60:-

Shaw, Bernard. Att gifta sig. Komedi. 1948. Radioteatern. Nummeretikett. [#49873] 40:-

O'Neill, Eugene. Hopsvetsade. Drama. 1947. Radioteatern. [#49874] 40:-

Hedberg, Tor. Guld och gröna skogar. Lustspel i tre akter. Albert Bonniers förlag 1903. Välbevarat klotband. 149 s. [#49312] 100:-

Calderon. Calderon's Grösste Dramen religiösen Inhalts. Aus dem Spanischen übersetzt und mit den nöthigsten Erläuterungen versehen von F. Lorinser. I-II i en vol. Freiburg im Breisgau, Herder, 1875. Dek klotbd med bilden av Calderon på frampärmen. Inalles ca 500 s. Ngt nött. / Das Leben ein Traum. Der standhafte Prinz. Das Schisma von England. Der grosse Prinz von Fez. [#49268] 100:-

Marriott, Anthony and Foot, Alistair. No Sex, Please - We're British. A Comedy. 1973. Sauel French. 76 pp with one illustration. [#48925] 80:-

Coppée, François. För Kronan. Skådespel på vers i fem akter. Öfversättning af Carl Snoilsky. U.å. (1896). Gebers. 120 s. Fr omsl med skada nertill. Sällsynt skrift. [#48833] 150:-

O'Neill, Eugene. The Iceman Cometh. A Play. New York 1946. Random House. P's cloth. 268 pp. First ed., 3rd impr. [#48674] 150:-

Törnqvist, Egil. Svenska dramastrukturer. 1973. Prisma. 172 s. / Analyser av bl.a. Pär Lagerkvists 'Bödeln'. [#48602] 70:-

Arien und Gesänge aus: Die Fledermaus. Komische Operette in 3 Acten nach Meilhac und Halevy,... Wien u.å. Ca 1900. 40 s. / Text. [#48272] 70:-

Blanche, Thore. Det nya huset. Pjäs i fyra akter. 1908. 113 s. Ou. Exet som nytt. [#48282] 80:-

Shakspeare. As You Like It. A facsimile of the first folio text with an introduction by J. Dover Wilson, and a list of modern readings. S.a. Around 1940. Half cloth. 4:o. / The copy of the First Folio used for these facsimiles is in the Grenville Library at the BM (G. 11631). * [#48492] 200:-

Svanberg, Johannes. Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910. Personhistoriska anteckningar. I-II. 2 vol. 1917-8. Nordisk familjeboks förlagsAB. Solida klotbd med fr omsl medb i båda vol. Inalles ca 425 s. + en front. plansch av Gustaf III:s operahus efter fotografi på 1880-talet. Stplr. [#48028] 300:-

Programhäfte. Kungl. Dramatiska Teaterns Lilla Scen. Lyckans dar. Av Samuel Beckett. Premiär 5 december 1962. Omslag Skawonius. 20 s. Ill. Välbev. Bif. rec. [#54681] 200:-

Beckett, Samuel. Hörru Joe. TV-pjäs. U.å. (1966). TV-teatern. Övers Lennart Lagerwall. 12 s. inkl omslag. Två porträtt. [#54682] 250:-

Programhäfte. Kungl. Dramatiska Teatern. I väntan på Godot. Av Samuel Beckett. Premiär den 21 april 1966. 52 s. Ill. Innehåller bl.a. en artikel av Alain Robbe-Grillet: 'I väntan på Godot' och närvaron på scenen. Programhäftet är dessutom tryfferat med tidningsklipp. [#54683] 300:-

Shakspeare. As You Like It. A facsimile of the first folio text with an introduction by J. Dover Wilson, and a list of modern readings. S.a. Around 1940. Half cloth. 4:o. / The copy of the First Folio used for these facsimiles is in the Grenville Library at the BM (G. 11631). *[#46070] 200:-

Martinson, Harry. Tre knivar från Wei. Albert Bonniers förlag 1964. 128 s. / Ett skådespel: handlingen är förlagd till en förvisningsort för hovdamer och utspelar sig mot bakgrunden av Kejsarinnan Wu Tse-tien's förföljelser mot Tang-klanerna i slutet av 600-talet. [#45270] 150:-

Castrén, Göran. Stålfält-koncernen. Drama. Helsingfors 1929. 80 s. + 2 plr. Omslagen loss och delvis söndr. Med förf:s ded på förtitelbladet. Boken tryckt såsom manuskript med tillägget Konfidentiellt. Sällsynt skrift. Inbindningsobjekt. [#43416] 250:-

Kungl. Dramatiska Teatern. Program. Ibsen. Byggmester Solness. 16 s. Ill. [#45530] 50:-

Kungl. Dramatiska Teatern. Program. Ibsen. Peer Gynt. 50:-

Kungl. Dramatiska Teatern. Program. Shakespeare. Lika för lika. [#45532] 50:-

Kungl. Dramatiska Teatern. Program. Shakespeare. Romeo och Julia. [#45533] 50:-

Kungl. Dramatiska Teatern. Program. Shakespeare. Vintersagan. [#45534] 50:-

Stadsteatern Uppsala - Gävle. Program. Pirandello. Henrik IV. 32 s. Ill. [#45535] 50:-

Stadsteatern Uppsala - Gävle. Program. Georges Feydeau. Fruar på vift eller Kalkontuppen. 64 s. Ill. [#45536] 50:-

Stadsteatern Uppsala - Gävle. Program. G.B. Shaw. Karusellen. 32 s. Ill. [#45537] 50:-

Stadsteatern Uppsala - Gävle. Program. Georges Feydeau och Maurice Desvallières. Spökhotellet. 48 s. Ill. Tryfferad med mängder av tidningsklipp. [#45538] 80:-

Stadsteatern Uppsala - Gävle. Program. 1955. Ibsen. Peer Gynt. 48 s. Ill. Tryfferad med mängder av tidningsklipp. [#45539] 80:-

Riksteatret. Program. Ibsen. En folkefiende. 20 s. Ill. [#45540] 50:-

Blancheteatern. Säsongen 1945-46. Program. 16 s. Ill. [#45541] 70:-

Nationaltheatret. Sesongen 1955-1956. Holberg. Jean de France eller Hans Fransen. 32 s. Ill. [#45542] 50:-

Théatre Antoine. Édouard Bourdet. Fric-frac. Ca 40 s. Ill. Vackert omslag. [#45543] 70:-

Hoogland, Claes (red.). Svenska radiopjäser 1956. Författarpresentationer av C.H. 1956. 275 s. / Aspenström, Helgesson, Höijer, Malmberg, Mårtensson. [#42186] 70:-

Didring, Ernst. Eros. Tre enaktare. Vid korsvägen. Segraren. Nattkyparen. 1912. 64 s. Spår av fuktränder i marg. / Bil. till Thalia. Sällsynt. [#33863] 125:-

Karl-Ewert & Karl-Gustaf. X. 777 å' så.... å' de'.... Revy-fars i 3 akter. Original-texten. Sthlm (Karl Drougge) 1918. 73 s. [#33864] 100:-

Lindström, Rune. Ljuslågan. En dramatisering av Selma Lagerlöfs legend. 1948. 47 s. Ill uppl. [#38738] 80:-

Moberg, Eva. Konfrontation / tv-spel (originalversionen). 1970. Bonniers. 115 s. [#38496] 90:-

Byron, Lord. Kain. Ett mysterium. Öfversättning af J.F. Petersson. Upsala 1880. Edquists. Svart samtida bra klotbd. 107 s. Med några understrykningar med grön filtpenna. Namnt. Ovanlig. [#38354] 200:-

Laurin, Carl G. Ros och ris från Stockholms teatrar 1903-1913. 1913. Norstedts. Fint rött hfrbd med ett fr omsl medb., ryggen med 5 upph bind. 512 s. Ill. [#33630] 150:-

Laurin, Carl G. Ros och ris från Stockholms teatrar. Andra samlingen. 1914-1918. 1918. Norstedts. Fint rött hfrbd med ett fr omsl medb., ryggen med 5 upph bind. 360 s. Ill. [#33631] 150:-

Torsslow, Stig. Dramatenaktörernas republik. Dramatiska teatern under associationstiden 1888-1907. 1975. Kungl. Dramatiska teatern. 346 s. Med nga lätta understrykningar i blyerts. [#38048] 125:-

Olsson, Hagar. Rövaren och jungfrun. Skådespel. 1944. W&W. 135 s. Anteckn i blyerts på försättsbl. Bif rec från DN 26 mars 1945 av S. af Gm. [#37897] 125:-

Svenska radiopjäser 1960. Sveriges Radios förlag 1960. 213 s. Innehåller: Folke Fridell: Detta måste du lova; Herbert Grevenius: Vi tre debutera; Björn-Erik Höijer: Monica; Erland Josephson: Den sköna Helene; Olof Löttiger: Slottet vid byn; Bo Sköld: Det är kallt, det är redan i augusti. [#36045] 70:-

Brecht, Bertolt. Två skådespel. Mor Courage. Den kaukasiska kritcirkeln. 1955. LT. 208 s. Typografi och omslag av Vidar Forsberg. Uppl. 2200 exemplar. [#37355] 120:-

(Holberg). Liebenberg, F.L. (udg.). Den danske skueplads eller Holbergs comedier. Kjøbenhavn (Forlagsbureauet i Kjøbenhavn (Delbanck-Gad-Gyldendal-Lose)) 1884. Samtida grönt hklotbd. 600 tvåspaltiga s. Bra ex. [#37060] 250:-

Aristophanes. Fåglarna. Lustspel med sång av Aristophanes från Athen tolkat från grekiskan för svensk scen av Hjalmar Gullberg och Ivar Harrie. Hugo Gebers förlag 1928. 127 s. [#34002] 60:-

Olsson, Jan Olof och Sjögren, Margareta. Plogen och stjärnorna. Irländsk dramatik i verkligheten och på scenen. En krönika skriven för Radioteaterns huvudserie 1968/69 Det irländska dramat. 1968. Förlagslinneklotbd med skomsl. 208 s. Ill. Ou. [#35537] 200:-

Schnell, Jan-Bertil (red.). Sundsvalls teater. En bok om teater och teaterliv i Sundsvall. 1975. Sundsvalls museum. Inb med ill omsl. 69 s. Vackert ill. [#31974] 75:-

Auden, W.H. - Isherwood, Christopher. Förklädd hund eller Var är Francis? Skådespel i tre akter i översättning av Göran G. Lindahl. Stockholm 1994. Författares bokmaskin. 161 s. Efterord av översättaren. Orig. titel: The dog beneath the skin or Where is Francis? [#34219] 150:-

Solsjenitsyn, Alexander. Arbetets republik. W&W originalpocket 1973. 128 s. Översättning Hans Björkegren. /Dramatik. Handlingen utspelas hösten 1945. [#34315] 50:-

Gubarev, Vladimir. Sarkofagen. En tragedi. Prisma 1987. 143 s. Översättning Hans Björkegren. /En pjäs i två akter baserad på kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. [#30535] 90:-

Hodges, C. Walter. Shakespeare and the players. Written and illustrated by C. Walter Hodges. With a Foreword by Allardyce Nicoll. London (Ernest Benn Limited) 1950. Second impression. Publisher's blue cloth. VG. 101 pp. Illustrated by the author. [#30315] 120:-

Olsson, Hagar. Rövaren och jungfrun. Skådespel. 1944. 135 s. Ou. [#28302] 125:-

Compagnia Drammatico Vegetale. Coproduzione con il comune di Cesena. Per La Tempesta. Progetto: Ezio Antonelli etc. Testo e Regia: Fiorenza Bendini. S.a. Ca. 1984. About 40 pp. Plates. Unusual. [#26483] 250:-

Shakspeare. The Works of William Shakspeare gathered in one volume. Oxford 1934. P´s cloth. 1273 pp. [#27232] 150:-

Kullenberg, Annette. Vad ska vi med teater? NoK Debatt 1969. 147 s. Ill. [#29670] 50:-

(Elin Qvarnström). Christopher Polhem. Ett krönikespel av en Stjärnsundslotta. U.å. 37 s. [#25842] 100:-

Ljungdahl, Arnold. Morgonrodnad. Skådespel i fem akter. 1927. 156 s. [#24940] 120:-

Ahlström, Eric. Kristian II. Historiskt skådespel. 1915. Vackert och välbev marmorerat pbd med kol rtf. Ou. [#23639] 150:-

Hedberg, Tor. Borga gård. Skådespel i fyra akter. 1915. Vackert och välbev marmorerat pbd med rött rtf. Ou. [#23633] 150:-

Bibliotek för teatervänner. N:r 46. En halftimmes uppehåll. Skämt i en akt. 1863. /Uppfördt å Ladugårdslandsteatern. [#22855] 60:-

Bibliotek för teatervänner. N:r 91. Det drömda idealet. Komedi i en akt af Emil Carl. 1867. Rollinnehavarnas namn antecknade med blyerts. [#22856] 70:-

Bibliotek för teatervänner. N:r 44. En friare i lifsfara. Skämt med sång i en akt. Bearb. J. Flodmark. 1863. [#22857] 60:-

Gierow, Karl Ragnar. Introduktioner till O Neills dramatik. 1958. 47 s. Portr. [#22824] 75:-

Euripides. Backanterna. 1959. Nyskick. / Det antika dramat. Teaterbiblioteket 163. [#22757] 70:-

Euripides. Medea. 1958. Nyskick. / Det antika dramat. Teaterbiblioteket 162. [#22758] 70:-

Menandros. Skiljedomen. 1959. Nyskick. / Det antika dramat. Teaterbiblioteket 166. [#22760] 70:-

Shaw, Bernard. Plays and players. Essays on the theatre. Selected with an introduction by A C Ward. London (Oxford univ. press) 1958. Publisher's hardcover with wrappers. 350 pp. The World's Classics. [#21467] 50:-

Gierow, Karl Ragnar. Introduktioner till O'Neills dramatik. 1958. 47 s. Portr. [#22644] 75:-

Bjerre, Poul. Fredskongressen. Läsdrama i tre akter. 1916. Fint privatbundet klotbd. 180 s. Ou. [#22563] 200:-

Brecht, Bert. Caesar och hans legioner och andra berättelser. 1956. 133 s. Som ny. [#22569] 125:-

Josephson, Ludvig. Thord Hasle. Skådespel i fem handlingar. 1878. 220 s. / En gammal sägen förtäljer att Haslidalens innevånare i Schweiz härstammar från utflyttade svear... + Strindberg, August. Gustav Adolf. Skådespel i fem akter. Lämpat för scenen av författaren. 1912. 146 s. Båda skådespelen i ett fint ljusbrunt hklotbd. [#22391] 300:-

Lagerkvist, Pär. Han som fick leva om sitt liv. 1950. Radiotjänsts teaterbibl. 99. [#22611] 50:-

Lagerkvist, Pär. Han som fick leva om sitt liv. 1950. Radiotjänsts teaterbibliotek 99. [#22312] 50:-

Lagerkvist, Pär.Den svåra stunden. I. 1950. Radiotjänsts teaterbibliotek 98. [#22313] 45:-

Lagerkvist, Pär. De vises sten. 1951. Radiotjänsts teaterbibliotek 104. [#22314] 45:-

Lagerkvist, Pär. Midsommardröm i fattighuset. 1951. Radiotjänsts teaterbibliotek 103. [#22315] 45:-

Lagerkvist, Pär. Mannen utan själ. 1951. Radiotjänsts teaterbibliotek 102. [#22316] 45:-

Lagerkvist, Pär. Konungen. 1950. Radiotjänsts teaterbibliotek 100. [#22318] 45:-

Ringh, Magnus. Bakom kulisserna. Minnen och anteckningar från teatern. Sthlm (Looström) 1887. Klotbd med fint restaurerat fr omsl medb. 223 s. [#20832] 60:-

Johnsson, Melker. Yrkesrevolutionärerna. Skådespel i fyra akter. 1977. 76 s. "Människor äro som fåglar: de låta sig alltid fångas i samma snaror". Drottning Kristina. [#20841] 45:-

Hallström, Per. Karl den elfte. Historiskt skådespel. 1918. Bra klotbd. 192 s. Ou. Stplr. [#20867] 90:-

Folcke, Nils-Magnus. Synd. Kammarspel i två akter. 1914. Fint privatbundet hklotbd i rött med båda omsl medb. 101 s. Ou. [#20906] 125:-

Hallström, Per. Två legenddramer. 1908. Bra hklotbd. 150 s. Ou. [#20909] 100:-

Hellstén, K.A. (utg.) Wilhelm Tell. Ein Schauspiel von Friedrich von Schiller. Upsala (Schultz) 1884. P´s hcloth. 156 pp + a col map. [#20911] 50:-

Forssell, Lars. Lasse i Gatan eller Pirater. Skådespel på vers i två uppträden. 1982. Välbev klotbd med skomsl. Ou. [#20702] 100:-

Aycksbourn, Alan. How the Other Half Loves. A Comedy. 1978. 120 pp. [#20561] 50:-

Shakespeare. Measure for measure. With an introduction by George Brandes and a Plate representing Liston as "Pompey.". Ldn (Heinemann) 1904. Grönt dek skinnbd med ög. Ryggen lite nött. [#20356] 90:-

Brecht, Bertolt. Mor Courage och hennes barn. - Den kaukasiska kritcirkeln. Översättning av Brita och Johannes Edfelt. Förord av Synnöve Clason. 1991. Inb m skomsl. 264 s. [#19529] 125:-

Schnitzler, Arthur. Gesammelte Werke. Die Theater-Stücke. I-IV. 4 vols. Entwurf des Einbands von Erich Mende. Berlin (Fischer) 1918. In all about 1600 pp. [#11649] 400:-

Boito, Arrigo. Nero. Tragedi i fem akter. 1926. 133 s. Med översättarens Ane Randel ded. Fr omsl nött. /Ovanlig. [#10928] 80:-

Henrikson, Alf. Lax, lax, lerbak. Ett Stockholmsspel. Med kostymbilder av Birger Lundquist. 1948. Ou. 118 s. /"Sveriges bästa spex", skrev SvD:s recensent efter premiären. [#2656] 250:-

Shaw, Bernard. Mrs. Warren's Profession: A Play in Four Acts. Ldn (Constable) 1920. P's cloth. 35pp + p.159-240. [#11567] 90:-

Shaw, Bernard. Man and Superman. A Comedy and a Philosophy. Ldn (Constable) 1925. P's cloth. Ldn (Constable) 1925. 288 pp. [#5887] 100:-

Shaw, Bernard. Man and Superman. 1913. Nice cloth from Levin's book-bindery in Upsala but a copy with some underlinings. Bookplate. [#4088] 90:-

Edschmid, Kasimir. Kean. Schauspiel in fünf Akten nach Alexandre Dumas. 1921 (Erich Reiss). Sewn as issued. A bit worn. 1. Aufl. [#13965] 125:-

Linde, Ebbe. Ur den magiska kitteln. 1932. Ou. [#2292] 75:-

Lindegren - Blomdahl - Reuterswärd. Herr von Hancken. 1965. [#6882] 100:-

Berger, Erik. Efteråt. Tre dramatiska situationer i vardera en akt: Epilog. - Högsta rätt - högsta orätt? - Enfin seuls. 1915. Hklotbd. Båda omsl medb. 96 s. /Pseud. f. Ingeborg Dahllöf, som en tid var redaktör för Kvinnornas Tidning. [#10904] 75:-

Blicher-Clausen, J. Violin. En nutidsdikt med förspel och intermezzon. 1902. 192 s. [#2046] 30:-

Blicher-Clausen, J. En bröllopsresa. Nutidsdikt. 1902. 194 s. [#6674] 30:-

Didring, Ernst. På väg till friheten. En trilogi. Del I: Råttfällan. Komedi i tre akter. 1919. 133 s. Två namnt. - Del II: Fången. Tragedi i tre akter. 1919. 101 s. Namnt. - Del III: Riket. Drömspel i nio tablåer. 1919. 139 s. Namnt. [#9899] 150:-

Duse, S.A. "Åttonde budet". Skådespel i tre akter. 1911. 98 s. [#13618] 150:-

Edqvist, Dagmar. Filippa. Pjäs i tre akter. 1936. Ou. 90 s. Stpl. /Förf:s 4:e bok. [#1497] 50:-

Hallström, Per. Gustaf den tredje. Skådespel. 1918. Ou. 180 s. [#15345] 80:-

Krog, Helge. Uppbrott. Skådespel. 1937. 161 s. [#1725] 50:-

Laxness, Halldór. Stickateljén Solen. Komedi i tre akter. Övers. och inledning av Peter Hallberg. 1964. 106 s. [#2001] 50:-

Nordström, Ludvig. Vi. Festspel. 1932. Ou. 176 s. [#2104] 60:-

Siwertz, Sigfrid. Visdomständerna. Skådespel i fem akter. 1911. 163 s. Bakre omsl saknar en bit nedtill. [#3576] 40:-

Sudermann, Hermann. Sodoms undergång. Drama i fem akter. 1891. 217 s. Namnt. [#6164] 60:-

info@antikvariatolofsson.se
Dramatiska texter

Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations