Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsDOKUMENT, brev, handskrifter - DOCUMENTS, letters, autographs, handwriting.

Radiolicensblankett med tiokronorsmärke poststämplat Boden 30.12.49. Avser betalning för rätt att inneha radiomottagningsapparat för hela 1950. 'Förfaller med utgången av 4:e kvartalet 1950'. 'Iaktages ej föreskrivna villkor för apparatens användande, kan licensen förklaras förverkad'. Kungl. Telegrafstyrelsen. Hålslagen. [#62030] 100:-

Rivet omslag i brevstorlek från L'enseignement secondaire des jeunes filles, Librairie Léopold, Rue de Médicis, à Paris, till Mlle Rosalie d'Olivecrona à Stockholm. Frimarkerat med 10 francs typ II 1877. [#60617] 100:-

Skrivet Brefkort i färg: Lapporten vid Abisko. Ca 1910. [#60618] 80:-

Skrivet och frankerat Brefkort i färg: Polcirkeln. Dat. 1904. [#60619] 80:-

Skrivet och frankerat Brefkort: Järnvägsbron över Kalix älf. Poststämplat Kalixfors 20.7.1914. [#60620] 80:-

Skrivet och frankerat Brefkort i färg: Åreskutan. (På jernbanan en dressin). Poststämplat i både Vernamo och Husqvarna 1904. [#60621] 80:-

Skrivet vykort: Nyköping. Järnvägsbron. Ca 1920. [#60622] 40:-

Skrivet och frankerat Brefkort: Sala. Järnvägsstationen. Poststämplat 13.3.1907. [#60623] 70:-

Skrivet och frankerat Brefkort: Flen. Jernvägsstationen & hotellet. Ca 1910. [#60624] 70:-

Brefkort: Stationen. Morgongåfva. Ca 1910. [#60625] 60:-

God Jul kort, ca 1920. Helsingborg. Hamnparti med Tullkammaren. Frankerat 5 öre lejon. Litet format. [#60627] 50:-

Gratulationskort i färg: Vacker ung dam med blommor. Frankerat o poststämplat 1915. [#60629] 60:-

Vykort med modernistiskt motiv i färg från Moderna Museet: Richard Mortensen; Guitera. Poststämplat med 3 frimärken 1965. [#60630] 60:-

Skrivet och frankerat Brefkort: Karl XII:s likfärd. Med ovan piktur enbart texten: Ingeborg graluleras af Erik. Poststämplat Borgholm 28.5.1903. [#60631] 70:-

Skrivet och frankerat skådespelarbrefkort: Matilda Jungstedt i 'Tirfing'. Dat. 1903. Själva bilden är signerad av Matilda Jungstedt. [#60632] 100:-

Skrivet och frankerat Brefkort: Heden. Poststämplat bl.a. Brusaholm 3.5.1910. [#60633] 80:-

Oskrivet vykort från Valla med ett gediget tegelhus i förgrunden vid en vägkorsning. Ca 1930. [#60634] 40:-

Proceedings of the Presentation of Te Williamsburg Award. By the Trustees of Colonial Williamsburg. To The Rt. Hon. Sir Winston S. Churchill. At Draper's Hall, London. December 7, 1955. Williamsburg 1957. Inb med dek på frampärmen. 49 s. Med många ill. Och Churchills svarstack. [#54967] 150:-

Karl-Gerhard. Hans autograf på del av kuvert. [#53411] 150:-

Avgångsbetyg från Prins Gustavs Folkskola i Uppsala daterat 1911. Ett tidsdokument. [#48835] 100:-

60-årshyllning 1942 i specialinbindning; konstskinn med huldrand. Allt handskrivet på tjockt papper. Ett tidsdokument. [#48829] 100:-

Kvartetten som hälsar Bowlingkamrater i KKH välkomna till 200-års-middagen den 15 aug 1936. Waxholms hotell. Tryckt matsedel med middagsgästernas namnteckningar, ett 20-tal, på baksidan. Framsidan med värdarnas portr. Ovanligt tryck. [#44474] 150:-

Hans Maj:t Konung Gustaf V, Neptuni Ordens höge beskyddare har nådigst tillåtit Ordens styrande kapitel att befordra väl befarne brodern etc ... Ordens femte grad...1918. Vackert, pampigt, stort och välbev ettbladstryck med utsökt piktur på tillämpliga ställen... [#44462] 200:-

Hans Maj:t Konung Gustaf V, Neptuni Ordens höge beskyddare har nådigst tillåtit Ordens styrande kapitel att befordra väl befarne brodern etc ... Ordens sjunde grad...1922. Vackert, pampigt, stort och välbev ettbladstryck med utsökt piktur på tillämpliga ställen... [#44463] 200:-

Hans Maj:t Konung Gustaf V, Neptuni Ordens höge beskyddare har nådigst tillåtit Ordens styrande kapitel att befordra väl befarne brodern etc ... Ordens sjätte grad...1919. Vackert, pampigt, stort och välbev ettbladstryck med utsökt piktur på tillämpliga ställen... [#44464] 200:-

Autografhäfte från mitten av 1930-talet i rött mjukt klot med 42 autografer. Tre autografer på varje sida. Mest idrottsmän och skådespelare. Bl.a. Nisse Andersson, AIK, Henry Lindblad, WK, Karl Erik Fürst, AIK, Sven Andersson "Kulan", Hässelby bk, Edvin Wide, Arne Berg, HIF, S. Bergquist, Hammarby IF. [#44039] 450:-

På tjockt lumppapper handskrivna genealogiska tabeller över furstehuset Nassau. 2 blad. Ca 1800. [#44016] 100:-

På tjockt lumppapper handskrivna genealogiska tabeller över furstehuset Braunschweig. 2 blad. Ca 1800. [#44017] 100:-

På tjockt lumppapper handskrivna genealogiska tabeller över furstehuset Storbritannien. 2 blad. Ca 1800. [#44018] 100:-

På tjockt lumppapper handskrivna genealogiska tabeller över furstehuset Danmark. 2 blad. Ca 1800. [#44019] 100:-

På tjockt lumppapper handskrivna genealogiska tabeller över Ruriks furstehus i motsvarande Ryssland. 2 blad. Ca 1800. [#44020] 100:-

På tjockt lumppapper handskrivna genealogiska tabeller över furstehuset Hessen. 3 blad. Ca 1800. [#44021] 100:-

På tjockt lumppapper handskrivna genealogiska tabeller över furstehuset Frankrike. 1 blad. Ca 1800. [#44022] 80:-

På tjockt lumppapper handskrivna genealogiska tabeller över furstehuset Spanien etc. 2 blad. Ca 1800. [#44023] 80:-

På tjockt lumppapper handskrivna genealogiska tabeller över furstehuset Oldenburg. 1 blad. Ca 1800. [#44024] 80:-

På tjockt lumppapper handskrivna genealogiska tabeller över furstehuset Sachsen. 1 blad. Ca 1800. [#44025] 80:-

På tjockt lumppapper handskrivna genealogiska tabeller över furstehuset Preussen. 1 blad. Ca 1800. [#44026] 80:-

På tjockt lumppapper handskrivna genealogiska tabeller över furstehuset Wuertemberg. 1 blad. Ca 1800. [#44027] 80:-

På tjockt lumppapper handskrivna genealogiska tabeller över furstehuset Romanow. 1 blad. Ca 1800. [#44028] 80:-

På tjockt lumppapper handskrivna genealogiska tabeller över furstehuset Frankrike. 1 blad. Ca 1800. [#44030] 80:-

På tjockt lumppapper handskrivna genealogiska tabeller över furstehuset Portugal. 2 blad. Ca 1800. [#44031] 100:-

På tjockt lumppapper handskrivna genealogiska tabeller över furstehuset Savoyen. 2 blad. Ca 1800. [#44032] 100:-

På tjockt lumppapper handskrivna genealogiska tabeller över furstehuset Bayern. 2 blad. Ca 1800. [#44033] 100:-

På tjockt lumppapper handskrivna genealogiska tabeller över furstehuset Österrike. 3 blad. Ca 1800. [#44034] 100:-

Handskrift uti militärt ämne med mycket prydlig piktur och med d:o teckningar delvis i färg på 16 av de 20 s. Ca 1850 eller ngt tidigare. Allt i ett gråpappomslag med nött rygg. [#44035] 650:-

Protokoll förda vid Landsorganisationens i Sverge sjunde ordinarie kongress i Stockholm den 20-25 augusti 1917. 1917. 226 s. Välbev ex. [#43267] 200:-

Protokoll förda vid Landsorganisationens i Sverge tionde ordinarie kongress i Stockholm den 9-16 augusti 1931. 1931. 410 s. + 2 fotoplr. Välbev ex. [#43268] 200:-

Protokoll förda vid Landsorganisationens i Sverge åttonde ordinarie kongress i Stockholm den 28 aug - 4 sept 1922. 1922. 392 s. Välbev ex. [#43269] 200:-

Protokoll förda vid Landsorganisationens i Sverge nionde ordinarie kongress i Stockholm den 29 aug - 5 sept 1926. 1926. 474 s. + 2 fotoplr. Välbev ex. [#43270] 200:-

Protokoll förda vid Landsorganisationens i Sverige elfte ordinarie kongress i Musikaliska Akademien i Stockholm 27 sept - 4 okt 1936. 1936. Förlagsklotbd. 629 s. + 2 fotoplr. Välbev ex. [#43271] 250:-

LO Protokoll 1946. Landsorganisationens i Sverige 13:e ordinarie kongress i Stockholms konserthus 7 - 13 sept. 1947. 500 s. + 3 fotoplr. Välbev ex. [#43272] 200:-

Bellow, Saul. Nobel Lecture Stockholm December 12, 1976. 1977. U.S. Information Service, Stockholm. 26 pp. [#41567] 80:-

President Jimmy Carter's Inaugural Speech and His Special Message to Foreign Audiences Delivered in Washington, D.C., January 20, 1977. 1977. United States Information Service, Stockholm. 5 pp. [#41568] 60:-

Mänskliga dokument. Vacker handskrift. 40 s. + ett vackert omslag i tusch och akvarell. Består av avskrifter av dåtidens stora nordiska, ryska och anglosachsiska författare. De valda citaten av vanitas vanitatum-karaktär. Bifogas Fredrik Bööks understreckare 8 okt 1928 som är en recension av Samuel Butlers just då till svenska översatta verk Alla dödligas väg (The Way of All Flesh). Den till ett prydligt häfte sammansatta handskriften med omslag kan vara från samma tid eller ngt tidigare.*[#33609] 1000:-

Handskrift av Adolf Björkman. Anteckningar vid Professor Peterssons föreläsningar öfver Ciceros 'De natura deorum'. Adolf Björkman H.T. 1866. Ett 20-tal opag. s. i ett häfte. [#37951] 150:-

Handskrift av Märtha Carlson. Anteckningar (från kurs) sommaren 1927 för evangelister och pastorer om religiösa spörsmål. Litet och fint skinnband (med årets almanacka) i rött med en jordglob på frampärmen och hela guldsnitt. 48 fullskrivna s. [#37952] 250:-

Tentamensbok från Universitetet i Uppsala. 1960-talet. [#37953] 100:-

Handskrift. Svart notisbok i mjukt klot. Ornit(ologiska) Ant(eckningar) 1952-1953. Av Nils Lindh, Uppsala. 96 fullskrivna s. [#37954] 150:-

Handskrift. Svart notisbok i mjukt klot. Ornitol(ogiska) Anteckningar 1941-44. Av Nils Lindh, Uppsala. 283 fullskrivna s. [#37955] 300:-

Handskrift. Almanach för året efter Frälsarens Christi Födelse, 1834. Till Stockholms horizont,... Fulltecknad med prydlig(a) piktur(er). Marmorerat kartonage i plånboksformat. Namnt. J. Rotkvist eller Roskvist. [#37956] 250:-

Handskrift. Flora Dalekarlica. Förteckning öfver Dalarnes Fanerogamer och Filices. 89 fullskrivna s. Möjligen en avskrift ur G. Indebetou. Av And. Björk, 1889. Enkelt halvklotbd. Inlagan loss i ryggen. Div. pärmklotter. [#37957] 150:-

Uppställnings Bok efter nya sättet. Anders Göransson, Åsenden 3 juni 1856. Ett 20-tal handskrivna s. med de olika räknesätten. Samtida marmorerat kartonage med nött rygg. Litet format. Mer än halva boken blank. [#37958] 150:-

Scripta Graeca. Av Nils Lindh, Uppsala. Ca 50 handskrivna s. med svensk och grekisk text; den senare korrigerad av T. K-n. Prydliga pikturer. 1924. [#37960] 150:-

Handskrift. Dyrtidsrecept i svart anteckningsbok. Ett 50-tal opaginerade s. Prydlig och lättläst piktur. Odat. Tidigt 1900-tal, under första världskriget sannolikt. [#37963] 200:-

Handskrift av dagbokstyp. Svenskt 1930-tal om yrkesmässiga ambitioner och målsättningar etc. Prydligt och lättläst piktur. Ett 50-tal s. Nils Lindh, Uppsala. [#37965] 200:-

Mänskliga dokument. Vacker handskrift. 40 s. + ett vackert omslag i tusch och akvarell. Består av avskrifter av dåtidens stora nordiska, ryska och anglosachsiska författare. De valda citaten av vanitas vanitatem-karaktär. Bifogas Fredrik Bööks understreckare 8 okt 1928 som är en recension av Samuel Butlers just då till svenska översatta verk Alla dödligas väg (The Way of All Flesh). Den till ett prydligt häfte sammansatta handskriften med omslag kan vara från samma tid eller ngt tidigare. [#37966] 1000:-

Handskrift m.m. i en Sammelbuch (Deutsche Briefkasten Sammel-Bibliothek) från Evidentia-Verlag bestående av div inklistrade tidiningsnotiser samt handskrivna notiser i främst historiska och genealogiska ämnen, om tysk adel och historia. På titelbladet finns tillskriften Annotierungen von Fräulein Alexandra von Seume. Bedömes vara från tiden för första världskriget. [#37967] 200:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1817. 1818. [#25188] 500:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1830. 1831. [#25189] 400:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1835. 1836. [#25190] 400:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1836. 1837. [#25191] 400:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1837. 1838. [#25192] 400:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1839. 1840. [#25193] 300:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1841-1842. 1843. [#25194] 300:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1843-1844. 1845. [#25195] 300:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1845-1846. 1847. [#25196] 300:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1847-1848. 1849. [#25197] 300:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1849-1850. 1851. [#25198] 300:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1851-1852. 1853. [#25199] 250:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1853-1854. 1855. [#25200] 250:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1855-1856. 1857. [#25201] 250:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1857-1858. 1859. [#25202] 250:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1859-1860. 1861. [#25203] 250:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1861-1862. 1863. [#25204] 250:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1863-1864. 1865. [#25205] 250:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1865-1866. 1867. [#25206] 250:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1867-1868. 1869. [#25207] 250:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1869-1870. 1871. [#25208] 250:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1871-1872. 1873. [#25209] 250:-

Berättelse om Revisionen af Götha Canal-Verks förvaltning och räkenskaper år 1873-1874. 1875. [#25210] 250:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1875. 1876. [#25211] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1876. 1877. [#25212] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1877. 1878. [#25213] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1878. 1879. [#25214] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1879. 1880. [#25215] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1880. 1881. [#25216] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1881. 1882. [#25217] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1882. 1883. [#25218] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1883. 1884. [#25219] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1884. 1885. [#25220] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1885. 1886. [#25221] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1886. 1887. [#25222] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1887. 1888. [#25223] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1888. 1889. [#25224] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1889. 1890. [#25225] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1890. 1891. [#25226] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1891. 1892. [#25227] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1892. 1893. [#25228] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1893. 1894. [#25229] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1894. 1895. [#25230] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1895. 1896. [#25231] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1896. 1897. [#25232] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1897. 1898. [#25233] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1898. 1899. [#25234] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1899. 1900. [#25235] 200:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1900. 1901. [#25236] 150:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1901. 1902. [#25237] 150:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1902. 1903. [#25238] 150:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1903. 1904. [#25239] 150:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1904. 1905. [#25240] 150:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1905. 1906. [#25241] 150:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1906. 1907. [#25242] 150:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1907. 1908. [#25243] 150:-

Berättelse öfver verkstäld granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1908. 1909. [#25244] 150:-

Berättelse öfver verkställd granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1909. 1910. [#25245] 150:-

Berättelse öfver verkställd granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1910. 1911. [#25246] 150:-

Berättelse öfver verkställd granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1911. 1912. [#25247] 150:-

Berättelse öfver verkställd granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1912. 1913. [#25248] 150:-

Berättelse öfver verkställd granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1913. 1914. [#25249] 150:-

Berättelse öfver verkställd granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1914. 1915. [#25250] 150:-

Berättelse över verkställd granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1915. 1916. [#25251] 150:-

Berättelse över verkställd granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1916. 1917. [#25252] 150:-

Berättelse över verkställd granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1917. 1918. [#25253] 150:-

Berättelse över verkställd granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1918. 1919. [#25254] 150:-

Berättelse över verkställd granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1919. 1920. [#25255] 150:-

Berättelse över verkställd granskning af Göta Kanalbolags förvaltning och räkenskaper för år 1920. 1921. [#25256] 150:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1810. 1810. [#25257] 600:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1814. 1814. [#25258] 600:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags extra ordinarie sammankomst 1815. 1815. [#25259] 600:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1816. 1816. [#25260] 600:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1817. 1817. [#25261] 600:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1818. 1818. [#25262] 600:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1820. 1820. [#25263] 600:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1822. 1822. [#25264] 500:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1823. 1823. [#25265] 500:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1824. 1824. [#25266] 500:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1826. 1826. [#25267] 500:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags extra ordinarie sammankomst 1827. 1827. [#25268] 500:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1828. 1828. [#25269] 500:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1829. 1829. [#25270] 400:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags extra ordinarie sammankomst 1830. 1830. [#25271] 400:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags extra ordinarie sammankomst 1833. 1833. Sammandrag. 200 s. [#25272] 400:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags extra ordinarie sammankomst 1836. 1836. [#25273] 400:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1837. 1837. [#25274] 400:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags extra ordinarie sammankomst 1838. 1838. [#25275] 400:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags extra ordinarie sammankomst 1839. 1839. [#25276] 400:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1840. 1840. [#25277] 400:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1841. 1841. [#25278] 400:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1843. 1843. [#25279] 500:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1845. 1845. [#25280] 500:-

Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1847. 1847. [#25281] 400:-

Protokoll, hållet vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1849. 1849. [#25282] 350:-

Protokoll, hållet vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1850. 1850. [#25283] 350:-

Protokoll, hållet vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1851. 1851. [#25284] 350:-

Protokoll, hållet vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1854. 1854. [#25285] 350:-

Protokoll, hållet vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1855. 1855. [#25286] 350:-

Protokoll, hållet vid Götha Canal-Bolags extra ordinarie sammankomst 1855. 1855. [#25287] 350:-

Protokoll, hållet vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1857. 1857. [#25288] 350:-

Protokoll, hållet vid Götha Canal-Bolags extra ordinarie sammankomst 1858. 1858. [#25289] 350:-

Protokoll, hållet vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1859. 1859. [#25290] 350:-

Protokoll, hållet vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1861. 1861. [#25291] 300:-

Protokoll, hållet vid Götha Canal-Bolags extra ordinarie sammankomst 1862. 1862. [#25292] 300:-

Protokoll, hållet vid Götha Canal-Bolags extra ordinarie sammankomst 1863. 1863. [#25293] 300:-

Protokoll, hållet vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1863. 1863. [#25294] 300:-

Protokoll, hållet vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1865. 1865. [#25295] 300:-

Protokoll, hållet vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1867. 1867. [#25296] 300:-

Protokoll, hållet vid Götha Canal-Bolags ordinarie sammankomst 1869. 1869. [#25297] 300:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1885. 1885. [#25298] 250:-

Protokoll, hållet vid extra ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1885. 1885. [#25299] 250:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1886. 1886. [#25300] 250:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1887. 1887. [#25301] 250:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1888. 1888. [#25302] 250:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1889. 1889. [#25303] 250:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1890. 1890. [#25304] 250:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1891. 1891. [#25305] 250:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1892. 1892. [#25306] 250:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1893. 1893. [#25307] 250:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1894. 1894. [#25308] 250:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1895. 1895. [#25309] 250:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1896. 1896. [#25310] 250:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1897. 1897. [#25311] 250:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1898. 1898. [#25312] 250:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1899. 1899. [#25313] 250:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1900. 1900. [#25314] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1901. 1901. [#25315] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1902. 1902. [#25316] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1903. 1903. [#25317] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1904. 1904. [#25318] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1905. 1905. [#25319] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarne i Göta kanalbolag 1906. 1906. [#25320] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarna i Göta kanalbolag 1907. 1907. [#25321] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarna i Göta kanalbolag 1908. 1908. [#25322] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarna i Göta kanalbolag 1909. 1909. [#25323] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarna i Göta kanalbolag 1910. 1910. [#25324] 200:-

Protokoll, hållet vid extra ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarna i Göta kanalbolag 1910. 1910. [#25325] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarna i Göta kanalbolag 1911. 1911. [#25326] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarna i Göta kanalbolag 1912. 1912. [#25327] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieegarna i Göta kanalbolag 1913. 1913. [#25328] 200:- Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1914. 1914. [#25329] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1915. 1915. [#25330] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1916. 1916. [#25331] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1917. 1917. [#25332] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1918. 1918. [#25333] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1919. 1919. [#25334] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1920. 1920. [#25335] 200:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1921. 1921. [#25336] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1922. 1922. [#25337] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1923. 1923. [#25338] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1924. 1924. [#25339] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1925. 1925. [#25340] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1926. 1926. [#25341] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1927. 1927. [#25342] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1928. 1928. [#25343] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1929. 1929. [#25344] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1930. 1930. [#25345] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1931. 1931. [#25346] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1932. 1932. [#25347] 250:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1933. 1933. [#25348] 250:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1934. 1934. [#25349] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1935. 1935. [#25350] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1936. 1936. [#25351] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1937. 1937. [#25352] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1940. 1940. [#25353] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1941. 1941. [#25354] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1942. 1942. [#25355] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1943. 1943. [#25356] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1944. 1944. [#25357] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1945. 1945. [#25358] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1946. 1946. [#25359] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1947. 1947. [#25360] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1948. 1948. [#25361] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1949. 1949. [#25362] 150:-

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm med aktieägarna i Göta kanalbolag 1950. 1950. [#25363] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1920. 1920. [#25364] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1921. 1921. [#25365] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1922. 1922. [#25366] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1923. 1923. [#25367] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1924. 1924. [#25368] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1925. 1925. [#25369] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1926. 1926. [#25370] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1927. 1927. [#25371] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1928. 1928. [#25372] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1929. 1929. [#25373] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1930. 1930. [#25374] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1931. 1931. [#25375] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1933. 1933. [#25376] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1934. 1934. [#25377] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1935. 1935. [#25378] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1936. 1936. [#25379] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1937. 1937. [#25380] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1938. 1938. [#25381] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1939. 1939. [#25382] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1940. 1940. [#25383] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1941. 1941. [#25384] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1942. 1942. [#25385] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1943. 1943. [#25386] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1944. 1944. [#25387] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1945. 1945. [#25388] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1946. 1946. [#25389] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1947. 1947. [#25390] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1949. 1949. [#25391] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1950. 1950. [#25392] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1951. 1951. [#25393] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1954. 1954. [#25394] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1956. 1956. [#25395] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1957. 1957. [#25396] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1958. 1958. [#25397] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1960. 1960. [#25398] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... 1961. 1961. [#25399] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... Bilaga. 1928. 1928. [#25400] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... Bilaga. 1932. 1932. [#25401] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... Bilaga. 1938. 1938. [#25402] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... Bilaga. 1939. 1939. [#25403] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... Bilaga. 1940. 1940. [#25404] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... Bilaga. 1941. 1941. [#25405] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... Bilaga. 1942. 1942. [#25406] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... Bilaga. 1943. 1943. [#25407] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... Bilaga. 1944. 1944. [#25408] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... Bilaga. 1945. 1945. [#25409] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... Bilaga. 1946. 1946. [#25410] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... Bilaga. 1947. 1947. [#25411] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... Bilaga. 1948. 1948. [#25412] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... Bilaga. 1949. 1949. [#25413] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... Bilaga. 1950. 1950. [#25414] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... Bilaga. 1951. 1951. [#25415] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... Bilaga. 1952. 1952. [#25416] 150:-

Göta Kanalbolags direktions berättelse... Bilaga. 1953. 1953. [#25417] 150:-

Räkne-Bok för Eric Engström. Stockholm den 6/2 1820 som till efterrättelse länder. Prydlig handskrift i ett samtida marmorerat skinnryggbd med handskriven oval etikett på frampärmen. Ca 100 s. med ill. + en utv plansch. I slutet finns en PM om Renovationsarbeten af Cartor och beskrifningar som landtmätarne äro skyldige etc...samt en Kammar-Collegii Kungörelse; allt med samma prydliga piktur. [#10107] 850:-

Carl den Eloftes Kyrko-Lag och Ordning (tr. 1761). Interfol. handskrift där vartannat blad är handskrift och ca 4 ggr så stort som den tryckta texten. Inalles nästan 600 s. Samtida hfrbd där ryggen saknas. Pikturen genomgående liten och prydlig. På frampärmens insida finns texten: Gör barmhertighet och rätt och hoppas allestädes uppå din Gud. [#4005] 1000:-

Handlingar, angående dels föreslagen friare jerntillverkning vid tillåtne smidesverkstäder, dels ock reglering af skatten för stångjernssmidet, m.m. Sthlm (H.G. Nordström) 1836. Samtida hfrbd i bra skick, ryggdekoren delvis bortnött. Interfol. ex. 158+158 s. med en hel del samtida handskrifter. [#16865] 750:-

Sigillerat kungabrev till landshövdingen Brauner i Upsala dat. 1740 och undertecknat av tvänne ämbetsmän. Välbev ex. [#23461] 500:-

På Hôtel Continentals i Nice brevpapper handskrivet brev dat. 1899 från (Knut Söderström). 4 s. [#13568] 150:-

Handskrivet och odat. brev på rim till sin förläggare undertecknat Manasse(?) (Knut Nyblom(??)). Signaturen svårtydd. 2 s. [#16853] 150:-

Handskrivet och odat. (ca 1850) recept till en kamrer Lagerbjelke. [#14180] 100:-

10 blad av variernade storlek med fransk skönskrift från 1700- och 1800-talen. Består av avskrifter från böcker och tidskrifter om krigare och kungligheter. [#1566] 300:-

Stora Kopparbergs Läns Kongl. Hushållningssällskap kallar härmed till dess Ledamot... 1877. Vikt ettbladstryck med krönt vapensköld etc. [#10178] 100:-

Westmanlands Läns Hushållningssällskap kallar till dess Ledamot... 1849. Vikt ettbladstryck med krönt vapensköld etc. [#1158] 100:-

München. Dis Stadt der Kunst und der Lebensfreude. Wochenprogramm 1. August bis 7. August 1937. Nr. 7/1937. 20 s. + utv stadskarta. Ill. Ngt hundörat. [#1075] 50:-

Handskrivet meddelande dat. 27 Juni 1879 undertecknat av Victor Graf von Waldenburg "von Albrecht's Hohenloh'scher Münzgeschichte..." Tryckt devis upptill vänster på brevpapparet: Verschoben ist nicht aufgehoben. [#6904] 250:-

Kongl. Maj:ts min allernådigste konungs och herres trotjenare och häradshöfding öfwer Bälings, Rasbo, Waxala, Ulleråkers, Hagunda och Lagunda härader i Upland, jag Johan Alex. Brandt doktor gör witterligit: ... 1789. Sigillerad handskrift. 6 s. 4:o. [#11179] 500:-

Kongl. Maj:ts min allernådigste konungs och herres troman, lagman och häradshöfding öfver Wästra härad Johan Ullberg gör vetterligt: att åhr 1814... Handskrift på pergament, 18x33 cm. [#14032] 500:-

Rek brev 1931 innehållande lottsedel nr 16774, lotteriet för andelsföreningen Skådebanan m.fl. Lottsedelns pris var 12 kronor, vilket i dagens penningvärde torde motsvara minst [#5924] 750:- Brevets frimärke bortklippt. 50.-

Liten handskrift dat. Bodafoz 1797 A. Santana. Spansk text. Kvitto eller räkning. [#8717] 75:-

Odat. dikt på norska, ca 1800, dystert innehåll med titeln: Min Son mit Svärd. [#12065] 150:-

Ord afsjungna vid Enkefru Henrika Bergmans begrafning 1880. 4 s. Prydlig handskrift. [#4831] 100:-

Utdrag af Upsala Rådstufvurätt... 1853. Äktenskapsförord... emellan stadsfiskalen Hultgren och Anna Charlotta [#3609] Eriksson...75:-

Anteckningsbok med varierande innehåll från 1800-talets mitt ur folkdjupet av bildningshungrig autodidakt. Ca 20 s. + blanka blad. Inget omslag. Nött och fläckig. [#2144] 100:-

Examensbevis för filosofie kandidatexamen från Filosofiska Fakulteten i Upsala dat. 3 november 1908. [#15185] 75:-

Kort och brev till Dagens Nyheter resp. Redaktionen af För Svenska hem från Alexis Kuylenstierna dat. 1904. [#1327] 125:-

Tryckt visitkort: Le Prince Roland Bonaparte, 22, Cours-la-Reine. med handskrivet meddelande: avec tout des regrets... s.d. About 1900. + 3"utrikespolitiska" oa visitkort. [#7772] 200:-

Lacksigillerade brev från 1840- och 50-talen till Brukspatron Johan Sederholm, Näfveqvarn. Välbev tidsdokument. [#12023] 250:-/st.

Expeditionen Ymer -80. En slutrapport. Red. Gunnar Hoppe m.fl. 1987. 211 s. Ill. Bif. handskrivet brev från en amiral till en annan. [#14534] 200:-

Brev dat 1832 till John Sederholm, Upsala. Framgår att mottagaren är student i Uppsala och att brevskrivaren är "dess hulda moder". Fint tidsdokument. [#3441] 175:-

Kvitto på wattenformar med rör m.m. dat. 7 juli 1843. [#1062] 100:-

Brev till C. D. af Wirsén från Astrid Ahnfelt i Rom dat. 30/1 03. 4 s. Ahnfelt, som drar sig fram som korrespondent i Rom, utber sig ett omnämnande av en bok hon sänt Wirsén. [#15577] 300:-

(Scheele, Carl Wilhelm) Carl Wilhelm Scheele. Manuskript 1756-1777. Ordnade av C.W. Oseen. Ljustryck. Utg. av K. Svenska Vetenskapsakademien, Stockholm. Carl Wilhelm Scheele. Handschriften 1756-1777. Geordnet von C.W. Oseen. Lichtdruck. Herausgegeben von der Kgl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften, Stockholm. 1942. Tv 4:o. 182 S. [#3219] 450:-

Tryckfelslista till then swenska Ubsalapsalmboken. 5 vikta blad. Handskrift. Odat. [#9222] 150:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations