Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsDOKTORSAVHANDLINGAR - DISSERTATIONS

Schüllerqvist, Bengt. Från kosackval till kohandel. SAP:s väg till makten. 1992. Aa. Tiden. Inb och med skomsl. 297 s. Nyskick. [#53437] 180:-

Tedebrand, Lars-Göran. Västernorrland och Nordamerika 1875-1913. Utvandring och återinvandring. 1972. Aa. 341 s. / Studia hist ups. 42. *[#52852] 225:-

Andrae, Marika. Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944. 2001. Aa. Inb med ill omsl. 340 s. Förlagsnytt ex. / K283a [#49777] 200:-

Rodell, Magnus. Att gjuta en nation. Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt. 2002. Aa. NoK. Inb och med skomsl. 296 s. Ill. Förlagsnytt ex. [#46894] 300:-

Odenbring Ehlert, Anne. "There's a bad time coming". Ecological vision in the fiction of D. H. Lawrence. Uppsala 2001. Diss. Soft cover. Fine. 205 pp. [#47055] 150:-

Al-Tunji, Abdul Salam. In the light of thought of Muammar Al Qathafi. S.a. Published by The World Center for the studies and researches of the green book. Soft cover. VG. 208 pp. Ex-library copy. Stamps. Studies in freedom, democracy, and exploitation. [#47056] 125:-

Lundström, Klas (ed.). Lucha y esperanza. Popular initiatives in Peru and Nicaragua. A report from a field study 2000. Uppsala 2001. Diss. Soft cover. VG. 389 pp. Occasional papers in mission studies V. [#47057] 120:-

Lande, Gunvor. Visjonen om likeverdet. Det økumeniske tiåret 1988-1998 - Kyrkjer i solidaritet med kvinner i El Salvador og Noreg, Kenya og Japan. 2002. Arcus. Aa. 330 s. Nyskick. [#47067] 150:-

Ullén, Magnus. The Half-Vanished Structure: Hawthorne's Allegorical Dialectics. 2001. Diss. 364 pp. As new. [#47069] 150:-

Godhe, Michael. Morgondagens experter. Tekniken, ungdomen och framsteget i popuöärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet. 2003. Carlssons. Aa. 283 s. Ill. Nyskick. / Perioden 1946-1964. [#46338] 200:-

Macotinsky, Oscar Hugo. Teater i Buenos Aires. Teatergruppen Los Volatineros (1976-1989). 1999. Aa. 397 s. Foto- oa ill i texten. [#56028] 125:-

Lägnert, Folke. Veteodlingen i södra och mellersta Sverige. 1949. Aa. 482 s. Ill. [#56037] 175:-

Hult, Carl. The way we conform to paid labour: Commitment to employment and organization from a comparative perspective. 2004. Diss. Around 200 pp. Asnew. [#46340] 175:-

Åström, Harald. H.C. Andersens genombrott i Sverige. Översättningarna och kritiken 1828-1852. 1972. Aa. 176 s. Ded. ex. Som ny. [#46341] 150:-

Lundequist, Karsten. Socialhjälpstagande. Utveckling och orsaker 1945-1965. Med en intensivundersökning av hjälptagandet i Uppsala. 1976. Aa. 213 s. Ngt nött. [#46221] 125:-

Olofsson, Ebba. In Search of a Fulfilling Identity in a Modern World. Narratives of Indigenous Identities in Sweden and Canada. 2004. Diss. 410 pp. As new. [#42795] 250:-

Nilsson, Bengt. Kvinnor i statens tjänst - från biträden till tjänstemän. En aktörsinriktad undersökning av kvinnliga statstjänstemäns organisering, strategier och kamp under 1900-talets första hälft. 1996. Aa. 335 s. Nyskick. / Stud hist ups 179. [#42797] 200:-

Svensson, Birgitta. Den omplanterade svenskheten. Kulturell självhävdelse och etnisk medvetenhet i den svensk-amerikanska kalendern Prärieblomman 1900-1913. 1994. Aa. 218 s. Ill. Nyskick. [#42798] 250:-

Strand, Karin. Känsliga bitar. Text- och kontextstudier i sentimental populärsång. 2003. Ord&visor förlag. Aa. 397 s. Nyskick. [#42799] 200:-

Ludvigsson, David. The Historian-Filmmaker's Dilemma. Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius. 2003. 411 pp. 35 figs in the text. Nyskick. / Stud hist ups 210. [#42803] 280:-

Löfving, Staffan. An Unpredictable Past. Guerrillas, Mayas, and the Location of Oblivion in War-Time Guatemala. 2002. Diss. 340 pp. As new. [#42804] 200:-

Norlander, Sabrina. Claiming Rome. Portraiture and Social Identity in the Eighteenth Century. 2003. Diss. 316 pp. 86 figs in the text. As new. [#42805] 280:-

Tagenu, Tsegaye. The Evolution of Ethiopian Absolutism. The Genesis and the Making of the Fiscal Military State, 1696-1913. 1996. Diss. 286 pp. Asnew. / Stud hist ups 180. [#42806] 180:-

Karlsson, Åsa. Den jämlike undersåten. Karl XII:s förmögenhetsbeskattning 1713. 1994. Aa. 283 s. Nyskick. / Stud hist ups 175. [#42807] 200:-

Breisch, Agneta. Frid och fredlöshet. Sociala band och utanförskap på Island under äldre medeltid. 1994. Aa. 187 s. Nyskick. / Stud hist ups 174. [#42808] 225:-

Lekberg, Per. Yxors liv, människors landskap. 2002. Aa. 330 s. Ill. Nyskick. [#42809] 225:-

Lundgren, Frans. Den isolerade medborgaren. Liberalt styre och uppkomsten av det sociala vid 1800-talets mitt. 2003. Gidlunds. Aa. 332 s. Nyskick. [#42813] 200:-

Kunskapens hugsvalelse. Litteraturvetenskapliga studier tillägnade Clas Zilliacus. Red. M. Ekman och R. Holmström. Åbo 2003. 269 s. Portr. Nyskick. [#42817] 200:-

Hagberg, Sten. Between Peace and Justice. Dispute Settlement between Karaboro Agriculturalists and Fulbe Agro-pastoralists in Burkina Faso. 1998. Diss. 268 pp. Ill. As new. [#42818] 180:-

Ingvarsson, Jonas. En besynnerlig gemenskap. Teknologins gestalter i svensk prosa 1965-70. 2003. Aa. 256 s. Nyskick. [#42821] 200:-

Alm, Mikael. Kungsord i elfte timmen. Språk och självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp 1772-1809. 2002. Aa. Atlantis. Inb och med skomsl. 480 s. Ill. Nyskick. [#42822] 300:-

Wallin, Patrik. Celestial Cycles. Astronomical Concepts of Regeneration in the Ancient Egyptian Coffin Texts. 2002. Diss. 204 pp. 14 figs. As new. / Uppsala Studies in Egyptology 1. [#42825] 300:-

Ullén, Magnus. The Half-Vanished Structure: Hawthorne's Allegorical Dialectics. 2001. Diss. 364 pp. As new. [#42826] 180:-

Zetterlund, Christina. Design i informationsåldern. Om strategisk design, historia och praktik. 2003. Aa. Raster. 240 s. 70 ill. Nyskick. [#42830] 300:-

Finnström, Sverker. Living with Bad Surroundings. War and Existential Uncertainty in Acholiland, Northern Uganda. 2003. Diss. 363 pp. As new. [#42833] 200:-

Lopera, Julian Visquez. Calderón, el cisma sueco de los Vasa y el tropo "Teatro del Mundo". 1999. Diss. 334 pp. As new. [#42834] 220:-

Ljungström, Åsa. Öster om Arlanda. En etnologisk studie av berättelser och föremål i en hemslöjdsinventering. 1997. Aa. 232 s. Ill. Nyskick. / Etnolore 18. [#42835] 220:-

Engsheden, Åke. La reconstruction du verbe en égyptien de tradition 400-30 avant J.-C. 2002. Diss. 479 pp. As new. [#42837] 250:-

Lewis, Katarina. Schartuansk kvinnofromhet i tjugonde seklet - en religionsetnologisk studie. 1997. Aa. Inb med ill omsl. 215 s. Ill. Nyskick. [#42838] 225:-

Widmark, Charlotta. To Make Do in the City. Social Identities and Cultural Transformations among Aymara Speakers in La Paz. 2003. Diss. 262 pp. As new. [#42839] 180:-

Lindqvist, Janne. Dygdens förvandlingar. Begreppet dygd i tillfällestryck till handelsmän före 1780. 2002. Aa. 306 s. Nyskick. [#42840] 225:-

Simonson, Örjan. Den lokala scenen. Torstuna härad som lokalsamhälle under 1600-talet. 1999. Aa. 323 s. Kartill i texten samt en stor översiktskarta i plastficka på bakre omslagets insida. Nyskick. [#42841] 250:-

Östman, Anne-Charlotte. L'utopie et l'ironie. Etude sur Gros-Câlin et sa place dans l'oeuvre de Romain Gary. 1994. Diss. 203 pp. As new. [#42843] 180:-

Sundström, Lars. Det hotade kollektivet. Neolitiseringsprocessen ur ett östmellansvenskt perspektiv. 2003. Aa. 321 pp. 56 figures. Nyskick. [#42845] 225:-

Lennartsson, Rebecka. Malaria urbana. Om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900. 2002. Aa. Symposion. Inb och med skomsl. 335 s. Ill. Nyskick. [#42852] 300:-

Andersson, Maj-Britt. Allmogemålaren Anders Ädel. 2000. Aa. Prisma. Inb och med skomsl. 192 s. + 148 fig på ett 100-tal kol oa plr. Nyskick. [#42853] 350:-

Geschwind, Lars. Stökiga studenter. Social kontroll och identifikation vid universiteten i Uppsala, Dorpat och Åbo under 1600-talet. 2001. Aa. 256 s. Nyskick. / Stud hist ups 199. [#42854] 250:-

Olsson, Annika. Att ge den andra sidan röst. Rapportboken i Sverige 1960-1980. 2002. Aa. 323 s. + plr. Nyskick. [#42855] 200:-

Aronsson, Inga-Lill. Negotiating Involuntary Resettlement. A study of local bargaining during the construction of the Zimapán dam. 2002. Diss. 332 pp. Illustrated. As new. [#42857] 200:-

Reinholdsson, Peter. Uppror eller resningar? Samhällsorganisation och konflikt i senmedeltidens Sverige. 1998. Aa. 295 s. Nyskick. / Stud hist ups 186. [#42858] 280:-

Öman, Karin. Kolbottnar, bönemöten och krut. En etnologisk studie av Karlskoga - Identitet och image- 1998. Aa. 320 s. Ill. Obetydligt skrapmärke på yttre falsen. / Etnolore 20. [#42859] 230:-

Lindgren, Bo. The Politics of Ndebele Ethnicity. Origins, Nationality, and Gender in Southern Zimbabwe. 2002. Diss. 271 pp. Illustrated. As new. [#42861] 180:-

Henningsson, Börje. Det röda Dalarna. Socialdemokrater, anarkosyndikalister och kommunister inom Dalarnas Arbetarrörelse 1906-1937. 2003. Aa. 312 s. Ill. Nyskick. / Stud hist ups 211. [#42862] 250:-

Dover, Paul. A Man of Power: Gender and HIV/AIDS in Zambia. 2001. Diss. 281 pp. One ill. As new. [#42864] 200:-

Neunsinger, Silke. Die Arbeit der Frauen - die Krise der Männer. Die Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen in Deutschland und Schweden 1919-1939. 2001. Diss. 298 pp. One ill. As new. [#42865] 200:-

Edlund, Karin. Från den västerbottniska frostmyren. Astrid Väring - konservativ författare i Folkhemmets Sverige. 2003. Aa. 299 s. Portr. Nyskick. [#42866] 250:-

Tegler Jerselius, Kristina. Den stora häxdansen. Vidskepelse, väckelse och vetande i Gagnef 1858. 2003. Aa. 342 s. Ill. Nyskick. /Stud hist ups 209. [#42867] 250:-

Henrikson, Paula. Dramatikern Stagnelius. 2004. Aa. Symposion. Inb och med skomsl. 569 s. Nyskick. [#42868] 280:-

Cardel Gertsen, Martine. Gustafs ansigter - selvfremstilling i Gustaf Munch-Petersens forfatterskab. 2003. Aa. Makadam. Inb och med skomsl. 382 s. Ill. Nyskick. [#42869] 300:-

Stolt, Gunvor. Att bryta egen väg. Jeanna Oterdahl i föredrag och författarskap. 2002. Aa. Inb med ill omsl. 300 s. Nyskick. [#42871] 280:-

Ågren, Henrik. Tidigmodern tid. Den sociala tidens roll i fyra lokalsamhällen 1650-1730. 1998. Aa. 264 s. Nyskick. / Studia hist ups 185. [#42898] 200:-

Lyngfelt, Anna. Den avväpnande förtroligheten. Enaktare i Sverige 1870-90. 1996. Aa. 202 s. Nyskick. [#42901] 200:-

Amelin, Olov. Medaljens baksida. Instrumentmakaren Daniel Ekström och hans efterföljare i 1700-talets Sverige. 1999. Aa. 293 s. Ill. Nyskick. [#42902] 280:-

Kugelberg, Clarissa. Perceiving Motherhood and Fatherhood. Swedish Working Parents with Young Children. 1999. Diss 300 pp. As new. [#42903] 200:-

Kåberg, Helena. Rationell arkitektur. Företagskontor för massproduktion och masskommunikation. 2003. Aa. 400 s. Ill. Nyskick. [#42905] 300:-

Nergård, Maj-Britt. Mellan krona och marknad. Utländska och svenska entreprenörer inom svensk järnhantering från ca 1580 till 1700. 2001. Aa. 312 s. Nyskick. / Studia hist ups 197. [#42906] 280:-

Ling, Sofia. Kärringmedicin och vetenskap: Läkare och kvacksalverianklagade i Sverige omkring 1770-1870. 2004. Aa. 285 s. Nyskick. / Studia hist ups 212. [#42907] 280:-

Nibelius, Folke. Lord Bolingbroke (1678-1751) and History. A Comparative Study of Bolingbroke's Politico-Historical Works and a Selection of Contemporary Texts as to Themes and Vocabulary. 2003. Diss. 381 pp. Ills. As new. [#42908] 250:-

Engelbertsson, Bob. Arkivarbetare vid Uppsala universitet 1934-1980. En studie av en arbetskraftsresurs ur ett systemperspektiv. 1997. 135 s. Ill. / Forskningsrapport 1997:1 från Centrum för Handikappforskning. [#42909] 100:-

Larsen, Gry (red.). Nordisk Råd. Nyttig for Norden? En studie av Nordisk Råds rolleutformning ved reformprosessen i perioden 1989-1996. 1998. Nord 1998:10. 238 s. Ill. [#42910] 125:-

Meurling, Birgitta. Sarons liljor. En etnologisk studie av prästfruars könskonstituering. 1996. Aa. Carlssons. 302 s. Ill. Nyskick. [#42912] 220:-

Cederlöf, Gunnel. Bonds Lost. Subordination, Conflict and Mobilisation in Rural South India c. 1900-1970. 1997. Diss. Hard covers wd/j. 276 pp + plates ao ills in the text. As new. [#42918] 200:-

Sjöberg, Johan. Makt och vanmakt i fadersväldet. Studentpolitik i Uppsala 1780-1850. 2002. Aa. 237 s. Nyskick. / Studia hist ups 206. [#42919] 240:-

Thoré, Anders. Akademibondens plikt, universitetets rätt. Feodala produktionsförhållanden vid Uppsala universitets gods 1650-1790. 2001. Aa. 298 s. Nyskick. [#42921] 225:-

Cantwell, John. Non-Linear Belief Revision. Foundations and Applications. 2000. Diss. In all 6 Papers and around 200 pp. As new. / Theoretical Philosophy. [#42922] 225:-

Helander, Bernhard. The Slaughtered Camel. Coping with Fictitious Descent among the Hubeer of Southern Somalia. 2003. Diss. 241 pp. Portr. As new. First publ in offset 1988. [#42925] 220:-

Graeske, Caroline. Bortom ödelandet. En studie i Stina Aronsons författarskap. 2003. Aa. Symposion. Inb och med skomsl. 298 s. Nyskick. [#42928] 250:-

Sidén, Karin. Den ideala barndomen. Studier i det stormaktstida barnporträttets ikonografi och funktion. 2001. Aa. Raster. 384 s. 92 ills. Nyskick. [#42930] 280:-

Zackariasson, Maria. Maktkamper och korridorfester. En etnologisk studie av kulturella processer och gruppinteraktion i två studentkorridorer. 2001. Aa. 270 s. Ill. Nyskick. / Etnolore 23. [#42931] 225:-

Norr, Svante. To Rede and to Rown. Expressions of Early Scandinavian Kingship in Written Sources. 1998. Diss. 253 pp. 4 plates. As new. / Occasional Papers in Archaeology 17. [#42933] 250:-

Anderson, Bengt E. Att rannsaka en barndom. Harry Martinsons Nässlorna blomma: Tillkomst och tematik. 2000. Aa. 363 s. Nyskick. [#42934] 240:-

Redin, Johan. Ars inventrix: En studie av Friedrich von Hardenbergs (Novalis') paraestetiska projekt. 2003. Aa. 326 s. Nyskick. / Estetik. [#42935] 220:-

Båtefalk, Lars. Staten, samhället och superiet. Samhällsorganisatoriska principer ... ca 1770-1900. 2000. Aa. 432 s. Nyskick och med ett skomsl. / Studia hist ups 195. [#42936] 230:-

Siapkas, Johannes. Heterological Ethnicity. Conceptualizing identities in ancient Greece. 2003. Diss. 343 pp. 1 table, 1 map. As new. / Boreas 27. [#42938] 250:-

Rodell, Magnus. Att gjuta en nation. Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt. 2002. Aa. NoK. Inb och med skomsl. 296 s. Ill. Nyskick. [#42939] 300:-

Ronne, Marta. Två världar - ett universitet. Svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904-1943. En genusstudie. 2000. Aa. 333 s. Ill. Nyskick. [#42940] 220:-

Meurman, Richard. Silverberg i Järnbärarland. Bergshanteringens begynnelse i ljuset av Schmidt Testhammardateringar. 2000. Aa. 184 s. 74 fig. Nyskick. / Occasional Papers in Archaeology 21. [#42941] 270:-

Juma, Abdurahman. Unguja Ukuu on Zanzibar: an archaeological study of early urbanism. 2004. Diss. 198 pp. 211 figs. 20 plates. 2 appendices. 4:o. As new. / Studies in Global Archaeology 3. [#42942] 220:-

Martinsson-Wallin, Helene. Ahu - The Ceremonial Stone Structures of Easter Island. Analyses of Variation and Interpretation of Meanings. 1994. Diss. 188 pp. Ills. 4:o. As new. / Aun 19. [#42944] 280:-

Waller, Jutta. Dräktnålar och dräktskick i östra Mälardalen. Kontinuitet och förändring under folkvandringstid och vendeltid. 1997. Aa. 211 s. 84 fig. 32 plr. 4:o. Nyskick. / Aun 23. [#42945] 280:-

Pikirayi, Innocent. The Archaeological Identity of the Mutapa State: towards an historical archaeology of northern Zimbabwe. 1994. Diss. 200 pp. 74 figs. 39 maps. 39 plates. 4:o. As new. / Studies in African Archaeology 6. [#42946] 220:-

Chami, Felix. The Tanzanian Coast in the First Millennium AD: an archaeology of the iron-working, farming communities (with microscopic analyses by Anders Lindahl). 1994. Diss. 107 pp. 27 figs. 19 maps. 3 plates. 4:o. As new. / Studies in African Archaeology 7. [#42947] 220:-

Radimilahy, Chantal. Mahilaka: an archaeological investigationof an early town in northwestern Madagascar. 1998. Diss. 293 pp. 165 figs. 38 plates. 4:o. As new. / Studies in African Archaeology 15. [#42948] 250:-

Lejdegård, Hans. Honorius and the city of Rome. Authority and legitimacy in late antiquity. 2002. Diss. 180 pp. 10 figs. 4:o. As new. [#42950] 300:-

Victor, Helena. Med graven som granne. Om bronsålderns kulthus. 2002. Aa. 214 s. 100 fig. 4:o. Nyskick. / Aun 30. [#42953] 270:-

Ndoro, Webber. Your Monument our Shrine: The preservation of Great Zimbabwe. 2001. Diss. 130 pp. 43 figs. 15 plates. 9 tables. 4:o. As new. [#42954] 220:-

Malmberg, Simon. Dazzling Dining. Bamquets as an Expression of Imperial Legitimacy. 2003. Diss. 257 pp. 30 figs. 1 table. 4:o. As new. [#42956] 300:-

Ingvarsson-Sundström, Anne. Children Lost and Found. A bioarchaeological study of Middle Helladic children in Asine with a comparison to Lerna, with an Appendix by Helena Soomer. 2003. Diss. 223 pp. 17 figs. 2 plates. 4:o. As new. [#42957] 250:-

Liljenstolpe, Peter. Studies in Roman Architecture. Configuring the classical orders. 2000. Diss. 123 pp. 156 ills. 4:o. As new. [#42959] 300:-

Johansson de Château, Lena. From Roman to Native. Colonialism and the archaeology of rural water management in the Maghreb. 2002. Diss. 181 pp. 32 figs. 4:o. As new. [#42960] 240:-

Sahlqvist, Leif. Det rituella landskapet. Kosmografiska uttrycksformer och territoriell struktur. 2000. Aa. 210 s. 110 s. 4:o. Nyskick. / Aun 28. [#42961] 250:-

Bernhardsdotter, Ann-Britt. The Power of Being. A Study of Poverty, Fertility and Sexuality among the Kuria in Kenya and Tanzania. 2001. Diss. 244 pp. 4:o. As new. [#42962] 220:-

Segerberg, Ann. Bälinge mossar. Kustbor i Uppland under yngre stenåldern. 1999. Aa. 243 s. 121 fig. 4:o. Nyskick. [#42963] 250:-

Kinahan, Jill. Cattle for beads: the archaeology of historical contact and trade on Namib Coast. 2000. Diss. 119 pp. 22 tables. 62 figs and 3 appendices. 4:o. As new. [#42964] 220:-

Dyverfeldt, Göran. Norrbottnisk sågverksindustri 1900-19125. AB Ytterfors-Munksund och dess föregångare. 1974. Aa. 202 s. Med ett par ill. Nga sid i början med förstrykningar. Med förf:s ded. [#41726] 150:-

Setterquist, Jan. Ibsen and the Beginnings of Anglo-Irish Drama. II. Edward Martyn. 1960. Diss. 115 pp. Portr. Inscribed copy. [#42998] 125:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations