Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsDEDIKATIONSEX - INSCRIBED BOOKS

Jacobowsky, C. Vilh. J.G. Sparwenfeld. Bidrag till en biografi. 1932. Aa. 413 s. Med förf:s ded o tillskr 'till min kära medförfattarinna av personregistret...' Välbev ex. Sällsynt avh. [#54975] 600:-

Collins, Michael. Carrying the Fire. An Astronaut's Journeys. With a Foreword by Charles A. Lindbergh. New York 1974. Farrar, Straus and Giroux. Binding: Hard Cover; P's cloth wd/j. The Book is in Condition Very Good. Dust Jacket Condition: Good; Wrs with some scuffs and tears. First ed, 3rd printing same year. Signed and inscribed copy to a Swedish citizen from Michael Collins. 506 pp + several pages of black and white † photographs of the space program. / K196aff [#53137] 2750:-

Fiske, John / Kessel, Paul. Kesselofski & Fiske's Indefinite Articles. 1994. Konsultförlaget. 115 pp. Inscribed copy by bo Úth autors. [#57373] 90:-

Looström, Ludv. Anteckningar från en stuieresa. Föredrag i Svenska Slöjdföreningen 1898. 35 s. Foto- oa ill. Med förf:s ded till G. Göthe. [#49007] 100:-

Viksten, Albert. Tankar vid en dödsdömd sjö. 1956. LT. Ill Stig Södersten. Med förf:s ded och tillskrift till Alf Ahlberg. [#46104] 150:-

Montelius, Oscar. Remains from the Iron Age of Scandinavia. Illustrations by C.F. Lindberg. Parts I & II. Sth, Haeggström, 1869. q.p. I: Descriptions of the finds. II: Conclusions and as a final section The Plates. Samtida välbev brunt hfrbd; ryggen med 4 gulddek bind och ett ljusare brunt ryggtitelfält. 68+32 s + 8 plancher. Ren inlaga. Boken, som har tillhört Ernst August, Kronprinz von Hannover, har dennes handskrivna namnt och titel på bokens försättsblad. På titalbladet finns kronprinsens krönta stämpelmonogram; ett sammanflätat E och A med krona däröver. [#41987] 4200:-

Ludvig, Nils. Trogna grannar och mera sådant. Vers och prosa. Gleerups 1961. 132 s. Med författarens dedikation samt en annan tillskrift på försättsbladet. [#43745] 80:-

Paulsson, Georg. Nödrim och dyrtidshexameter. 1918. W&W. Bra privatbundet klotbd med fr omsl på frampärmen. 158 s. Med förf:s ded. "Till vännen Theodor Hellman från 'den blyge' förf. Ou. Sällsynt. / Förf född i Östersund, 1884-1930, kåsör i DN under pseud. Den blyge. [#41783] 250:-

Beijbom, Ulf. I antipodiska utvandrarspår. 1988. Inb med ill omsl. 107 s. Ill. Med förf:s ded. till Jan Arvid Hellström... [#42289] 100:-

Richter, Hans. Die unbekümmerte Kläre. Roman. Berlin 1927. Langenscheidt. P´s cloth wd/j. Wrs damaged. 248 pp. Inscribed copy from the author. Erstauflage. [#39622] 200:-

Hamilton, Louise. Ellen Key. En livsbild. 1917. W&W. 184 s. Ill. Märta Tamm-Götlinds namnt på främre omslaget och en bif tidningsart av densamma. [#39624] 200:-

Gamby, Erik. Boken i kulturlivet. Studier och debattinlägg. 1958. Bokgillet. 156 s. Med förf:s ded. [#39627] 110:-

Sletto, Olav. Fatum. Roman. Oslo 1925. Olaf Norlis forlag. 320 s. Ou. Med förf:s ded til högverdige Erkebiskop Söderblom... / Historisk roman från Neros tid. [#39630] 200:-

Lindberg, Sten G. (red.). Olof von Dalin. Om himmelens wäder. Fyra Prosa-stycken ur Witterhets-Arbeten... 1953. Inb. 38 s. Vignetter. Med red:s gåvotillskrift. Upplagan 750 ex. [#39633] 200:-

Gauffin, Axel. Jens Thiis. Konstvärldens särtryck i 99 exemplar med förf:s ded. Tilltalande tryckt omslag i ljusgrönt. [#39634] 250:-

Bergroth, Kersti. Urbans väg. 1919. 79 s. Med förf:s ded till ärkebiskop Nathan Söderblom... [#39637] 125:-

Cochenhausen, v. Anleitung für Planaufgaben und Kriegsspiele kleiner Verbände. Charlottenburg (Verl. Offene Worte) 1926. 115 pp. Illustrations in the text + one big folding map inside back cover. Inscribed copy from the author to count Hamilton... [#39640] 200:-

Kongl. Krigs-Vetenskaps-Akademiens Handlingar år 1808. Styresman: G.M. Armfelt. Sthlm 1827. Deleen. 28 s. + 2 graverade utvikkartor och en d:o planche. Namnt Gilbert Hamiltons Eksjö 1927 på främre omslaget. Oskurna snitt. / Bl.a. om de Flottbryggor som nyttjades i kriget mot Ryssland 1789-90, samt om Skepps-kroppars Deplacement under krängning... [#39641] 300:-

Bergquist von Mirbach, Magda. Gedichte. Ausgewählt und aus dem Schwedischen übertragen von Erich Furberg. Wien (Bergland) 1963. P´s cloth wd/j. Inscribed copy from tihe author... [#39642] 125:-

Bergquist, Magda. Ro och oro. Dikter. 1921. Hökerbergs. Ou. Med förf:s ded...[#39643] 125:-

Lidman, Sven. Stjärnan som tändes på nytt. 1950. NoK. 215 s. Omsl lite nött. Ou. Med förf:s ded till Walther Eidlitz med hjärtligt tack för sid. 191 ff... [#39644] 150:-

Edfelt, Johannes. Dikter. 1979. Bonniers. Inb och med skomsl. 224 s. Omslag av Yngve Berg. Med förf:s ded... / Svensk lyrik i samlingsvolymer. [#39647] 150:-

Geigert, Hagge. Alf Svensson hos Hagge Geigert. Hagge Geigert intervjuar KDS-ledaren... 1985. 83 s. Ill. Med en lång tillskrift av A.S. [#39651] 80:-

Ahl, Per Olof. Kappor till varje pris. Del I, II, III, IV och V. Gbg 1968. Cirkelförlaget. 215 s. Ill. Sign ex av förf. [#39653] 100:-

Ruin, Hans. Det skönas förvandlingar. Essäer. 1962. W&W. 299 s. Med förf:s ded. [#39656] 170:-

Ruin, Hans. Rummet med de fyra fönstren. Med vinjetter av Bertil Bull Hedlund. 1940. NoK. 195 s. Med förf:s ded till Knut Hagberg. [#39657] 150:-

Ruin, Hans. Det finns ett leende. 1943. W&W. 242 s. Med förf:s ded till Knut Hagberg. [#39658] 170:-

Håkanson, N.H. Ossian. Bland kulturens primärarbetare. Ur grov- och fabriksarbetets historia. 1928. 663 s. + 93 foto- oa plr. Med en ded o lång tillskr från förf...Välbev exemplar. [#39661] 250:-

Ekelund, Erik. Synvinklar. 1956. Gleerups. 254 s. Med förf:s ded till Knut Hagberg. [#39666] 150:-

Vikt ettbladshandskrift av O. Arrhenius avseende försök med Reversionspendeln. Mycket prydlig rapport dat Sthlm 1918. / P4 [#39668] 300:-

Lindeberg, Giovanni. Svenska diktarsilhuetter. 1923. Eklunds. 103 s. Med förf:s ded. till Harald Wadman, det värmländska folkbildningsarbetets "Napoleon" och till Ärkebiskop Nathan Söderblom, studentårens saknade lärare... [#39671] 150:-

Lindeberg, Giovanni. Svenska diktarsilhuetter. 1924. Eklunds. 90 s. Med förf:s ded. till Ärkebiskop Nathan Söderblom... [#39672] 150:-

Segerstedt, Torgny T. Verklighet och värde. Inledning till en socialpsykologisk värdeteori. 1938. Gleerups. 283 s. Första uppl. Med förf:s ded till John Landquist. [#39677] 200:-

Klinckowström, A. Fornsånger. 1895. Nyinbundet svart klotbd med båda omsl medb. 190 s. Ou. Tryckt i 150 ex. Med förf:s ded på främre omslaget i blått. [#39539] 500:-

Morton, Anthony. Ett jobb för baronen. Orig:s titel: Career for the Baron. Uppsala1952. Bokförlaget Spegeln. 239 s. Med Barro Alvings namnt. Omsl lite nött. [#39302] 150:-

Danielsson, Bengt. From Raft to Raft. Transl. from the Swedish by F.H. Lyon. Orig. title: Det stora vågspelet. Photographs by Alain Brun and A. Sylvain, Papeete. 1960. Allen & Unwin. P´s cloth wd/j. 184 pp + plates. Maps on covers´interiors. Inscribed copy med varm söderhavs-aloha... från vännen Bengt. Copy almost as new. [#39304] 200:-

Fredin, Lars. Bilden. Dikter. 1967. 40 s. Uppl. 1000 ex. Med förf:s ded. Häftet i den frankerade originalförsändelsen från förf. dat. 24.8.67. [#39305] 150:-

Huchel, Peter. Gycklarna är borta... Svensk tolkning av Johannes Edfelt. 1975. Coeckelberghs. Med översättarens ded. till Sten (Lindroth). / Tuppen på berget 2. [#39310] 125:-

Häger, Bengt. Balett - klassisk och fri. 1946. Forum. Omsl Anne Grete. 202 s. Många foto- oa ill i texten. Med en lång ded. till Olle (Hedberg). Ou av debutboken. [#39313] 300:-

Edfelt, Johannes. Elden och klyftan. 1943. Bonniers. Klotbd med ett fr omsl medb. 103 s. Omslagsvinjetter och plansch av Stig Åsberg. Med förf:s ded. och tillskrift till Knut (Hagberg)... [#39315] 150:-

Endo, Shusaku. Tystnad. Orig:s titel: Chinmoku. 1971. Forum. 188 s. Med förf:s ded på eng o japanska. [#39316] 150:-

Procopé, Hj. J. Oavhängighet eller fortsatt förtryck. Helsingfors 1917. Schildt. 68 s. Med förf:s ded till grevinnan Lula Bonde... / Frågor för dagen 12. [#39317] 150:-

Gierow, Karl Ragnar. Hjalmar Gullberg. 1961. Med förf:s ded: Knut och Marianne - god jul! tillgivna Karin och Karl Ragnar. / Inträdestal i Svenska Akademien. [#39321] 150:-

Andersson, Ingvar. Martin Lamm. 1950. Med förf:s ded: Marianne och Knut Hagberg med nyårshälsning från tillgivna Ally och Ingvar. / Inträdestal i Svenska Akademien. [#39322] 120:-

O:son Nordberg, Tord. Skeppsbrons äldsta hus räddat. Särtr. 1957. 1957. 15 s. med 13 foto- oa ill. Med förf:s ded o tillskrift till Chloë o Olle Hedberg... [#39323] 120:-

Blomberg, Harry. Paradisets port. 1946. W&W. Häftat ex med skomsl. 322 s. Ou. Med förf:s ded till Saga Hemmer från hennes vän. Med tillskriften: Läs den bara så långt du vill; den är redan utskälld! [#39325] 250:-

Blomberg, Harry. Stackars vår kärlek. 1948. W&W. 288 s. Ou. Med en lång ded o tillskr till Saga Hemmer från förf. [#39326] 200:-

Blomberg, Harry. Sköna morgonstund! En historia om tro. 1943. W&W. 248 s. Ou. Med en lång ded o tillskr till Saga och Jarl (Hemmer) från förf. [#39327] 200:-

Blomberg, Harry. Mikaels dag. Skådespel i fyra akter. 1943. W&W. 136 s. Ou. Med förf:s ded till Saga Hemmer... [#39328] 150:-

Fylkeson, Eric och Ellinor (red.). På tredje bänk. Ett antal besökare förklarar sig besatta av biograffilm. En hjärteblodshistoria av.... Uppsala 1986. Janus förlag. Ca 230 s. Med en lånd ded o tillskr till Gunilla (Bergsten). Nyskick. [#39330] 150:-

Rundt, Arthur. Människan göres om. Orig:s titel. Der Mensch wird umgebaut. Sv övers Alf Ahlberg. 1932. NoK. Helskinnbd med övre guldsnitt. 211 s. Numrerad upplaga om 150 ex utg med anledning av bokförlagets 10-årsdag. Detta ex överlämnades till Waldemar Hammenhög som har sitt namn på frampärmen. Boken har också Hammenhögs fartygsexlibris. [#38965] 500:-

Einar Palme. Galerie Blanche Maj 1962, katalog 136. Sign. av konstnären med en bifogad vägbeskrivning. Ill. [#38967] 200:-

Ossian-Nilsson, K.G. Svart och hvitt (med dramat Jörgen Kock). Dikter. 1904. Bonniers. Bra hklotbd. Med förf:s ded. till FredrikStröm och den senares namnt. och havsörnsexlibris. [#38969] 350:-

Eng, Uno. Den besvärliga kanariefågeln. Historietter och funderingar. 1945. Fahlcrantz & Gumaelius. Omslagsteckning av Ernst Åkerbladh. Ou. Boken har en lång ded. från förf. dat. 23/12 45. Bif 50-årsintervju med förf betitlad Flanör fyller 50 år. [#38971] 450:-

von Wernstedt, C.L.B. Den svenska adeln och dess betydelse under Gustaf II Adolfs regering. Minneapolis 1905. 62 s. Med en ded. till Bertil Nordenskjöld. / Afhandling för vinnandet af graden Artium Magister... vid Augustana College. Sälls. [#38972] 500:-

Dahlberg, Sven. Religiösa elementa. En subjektiv essä. 1964. Gleerups. 115 s. Omslag Björn Dahlberg. Med förf:s ded. [#38973] 150:-

Ljungberg, Einar. Vrakspillror. Olyckliga människoliv. 1926. Ljungbergs. Bra klotbd med båda omsl medbundna. 278 s. Med förf:s ded. [#38975] 250:-

Stolpe, Herman / Stolpe, Sven. Svenska bokförläggare i närbild. En bok om litterär affärsverksamhet. 1964. Zindermans. 140 s. Med en lång ded. o tillskr till Bertil Ohlin från Herman Stolpe. [#38977] 200:-

Furuland, Gunnar. Historiens problem. En inledning till studiet av historien. Tryckt som manuskript i 100 numrerade exemplar utan förlagsangivelse. 68 s. Tryckta omslag. Med en ded. o tillskr från förf till Petrus Envall. Sällsynt skrift. [#38978] 500:-

Bornebusch, Arne. Asfaltsblänk och andra stänk. 1929. Ahlström & Nordberg. Bra hklotbd med fr omsl medb. 136 s. Ou av debutboken med en lång ded o tillskr från förf som där karakteriserar sitt opus som ett förträffligt sömnmedel... [#38980] 300:-

Herrig, L. et Burguy, G.F. La France littéraire. Morceaux choisis de littérature française ancienne et moderne. Recueillis et annotés par... Brunsvic (Westermann) 1856. Contemporary worn half calf. 709 two-columned pp. This copy has belonged to Alfred Wahlberg and (later) Nils Kreuger. [#38981] 200:-

Voltaire. Histoire de Charles XII. With notes, map, and life of Voltaire ed. by R.H.M. Elwes. London 1887. Rivingtons. P´s blue cloth. Somewhat worn. 315 pp + folding map. Introduction and notes in English. From donor´s writings on fly-leaf it has been concluded that this is a copy having belonged to the Swedish artist Carl Larsson. This might and might not be nothing but pure guess-work. [#39030] 200:-

Larsson, Carl. Åt solsidan. 31 målningar med text. 1917. Bonniers. Dek förlagsklotbd med ett främre omslag. Fjärde uppl. 4:o. Bandet med ryggskavanker upp- och nertill. Boken har ett fastnålat och fullskrivet visitkort från och av Stina Larsson till en fröken Eriksson. [#39031] 500:-

von Müller, Johannes. Vier und zwanzig Bücher Allgemeiner Geschichten besonders der Europäischen Menshheit. Herausgegeben nach des Verfassers Tode durch dessen Bruder Johann Georg Müller. I-III. 3 vols. Upsala 1812. Em. Bruzelius. Contemporary half calf. Good copies having belonged to Nils Kreuger. In all a little more than 1800 pp. q.p. and complete. [#39032] 1400:-

Zola, Émile. Fécondité. / Les quatre Évangiles. Paris 1899. Light-brown half calf. Spine with 4 raised bands. Corners slightly embossed. Edges red. Charpentier. 753 pp. Copy from Nils Kreuger´s collection. [#39033] 200:-

Zola, Émile. Paris. / Les trois villes. Paris 1898. Light-brown half calf. Spine with 4 raised bands. Corners slightly embossed. Edges red. Charpentier. 610 pp. Copy from Nils Kreuger´s collection. [#39034] 200:-

Richepin, Jean. Les morts bizarres. S.a. Around 1890. Marpon et Flammarion. Privately bound half cloth. 247 pp + ads. Copy from Nils Kreuger´s collection. [#39036] 200:-

Strömberg, Reinhold. Grekiska ordspråk. En antologi översatt och försedd med korta förklaringar. Gbg 1949. Wettergren & Kerber. Förlagsklotbd med ett fr omsl medb. 62 s. Ill. Med förf:s ded till Knut Hagberg. Bif. korrigerat avdrag av K.H:s rec. betitlad Hellenskt folkvett. [#39039] 300:-

Hugo, Victor. Légende du beau Pécopin et de la belle Bauldour. Paris s.a. Marpon et Flammarion. Around 1890. Privately bound half cloth. 252 pp + ads. Copy from Nils Kreuger´s collection. [#39040] 200:-

Gummerus, E.R. Fästningen. Roman. 1940. Söderström. Inb med ett fr omsl. 396 s. Numrerad upplaga i 25 exemplar varav detta är nr 21. Med förf:s ded. till Knut Hagberg. / Om några Helsingforsungdomars öden under brytningsåren 1914-1918. [#39045] 300:-

Gummerus, E.R. Arvet. 1942. Söderström. Inb med ett fr omsl. 304 s. Numrerad upplaga i 25 exemplar varav detta är nr 14. Med förf:s ded. till Knut Hagberg. [#39046] 300:-

Guldberg, Harry. En domare ser tillbaka. 1966. Norstedts. 246 s. Förf:s ded till Herbert Grevenius. [#39049] 150:-

Nilsson, Martin. På heder och samvete. Historier och berättelser ritade och nedskrivna av M.N. 1960. Smålänningens förlag. 302 s. Ill. Med förf:s ded till gamle gode vännen Nils Ferlin... [#39052] 250:-

Lagercrantz, Olof. Tröst för min älskling. Teckningar av Martin Lamm. 1971. Inb och med skomsl. 116 s. Tillskr med förf:s sympati och respekt till Gunilla Bergsten... [#39057] 175:-

Lagerroth, Fredrik. 1809 års regeringsform, dess ursprung och tolkning. 1942. Norstedts. 204 s. Med förf:s ded o tillskr till Pelle Holm. [#39058] 200:-

Bishop, Farnham and Brodeur, Arthur Gilchrist. The Altar of the Legion. With Illustrations by Henry Pitz. Boston 1926. Little, Brown, and Co. P´s dec cloth. 331 pp + plates. Maps on insides of boards. Condition almost as new. Inscribed copy by Brodeur. First ed. [#39060] 300:-

Abet, Adam. Social Conscience or Homocracy versus monocracy in story, verse and essay. Bridgeport 1920. Co-op publ. Co. P´s cloth. 492 pp. With Nathan Söderblomís book-plate. First ed. [#39062] 250:-

Hawley, Frank with Mark Smith. Drag Racing: Drive To Win. 1989. Motorbooks International. 128 pp. Many illustrations. 4:o. [#39069] 150:-

Ekelund, Erik. Vandrarna. 1921. Schildts. 94 s. Ou av förf:s andra bok med en ded. till Knut Hagberg - några #ungdomssynder"... [#39070] 150:-

Ekelund, Erik. Dagarna. 1919. Schildts. 74 s. Ou av debutboken med en ded. till Knut Hagberg. [#39071] 250:-

Cornell, Henrik. Konsten, vännerna, verkligheten. 1975. Dalaförlaget. Inb och med skomsl. 278 s. + fotoplr. Med en ded. till Sten Lindroth. [#39072] 150:-

Valéry, Paul. Prosastycken. Valda och översatta av Elsa Thulin och Ivar Harrie. 1934. Gebers. 277 s. Med en gåvotillskrift från förläggaren och översättaren till Martin Lamm. Välbev ex men med en ryggfläck. [#39073] 150:-

Susegård, Ada A:son. Grönköpings tittskåp. Aktuell revy. 1957. W&W. 221 s. Fotoill. Med en gåvotillskrift (Grönköpings Tittskåp, mitt förfärliga ekorrhjul, till Nils Johan Einar Ferlin) från Seth (Bremberg (producent)). [#39075] 250:-

Stolpe, Sven. Döbeln. Skådespel i fem akter. 1941. Bonniers. 157 s. Med en ded. från förf. dat. Victoria 1941 nr 2/3000. Boken lätt snedläst. [#39077] 150:-

Lassinantti, Ragnar. Synpunkter och skildringar. 1966. 225 s. Med förf:s ded. till taxeringsintendenten... [#39079] 250:-

von Schoenaich, Paul (General). Min uppgörelse med militarismen. Interiörer från preussiskt militärväsen och tysk politik. Övers. Gunnar Bohlin. 1931. Bokförlaget Freden. 156 s. Med översättarens gåvotillskrift till Alf Ahlberg. Försättsbl saknas. Snedläst. [#39081] 150:-

Ideström, Axel. Manijah. Berättelse ur parsernas liv. 1927. W&W. 227 s. Med förf:s ded. till Bertha och Nils Kreuger... [#39083] 150:-

Hedberg, Olle. Den ståndaktige tennsoldaten. 1972. Norstedts. 160 s. Ou. Med förf:s ded. till Sten Lindroth. [#39085] 150:-

Brecht, Bertolt. Mutter Courage und ihre Kinder. Eine Chronik aus dem Dreissigjährigen Krieg. 1961. Suhrkamp. 122 S. Mit Elise Ottesen-Jensens Handschrift. [#39184] 125:-

Holmberg, Teodor. Levnadsboken för den unge mannen och medborgaren. Med femton bilder. Uppsala 1915. Lindblads. Inb med ill omsl. 120 s. + plr. Med förf:s ded. till grefve Hamilton. [#39185] 125:-

Schwedische Stimmen zum Weltkrieg. Übersetzt und mit einem Vorwort versehen von Friedrich Stieve. 1916. P´s cloth. 216 pp. With prince Ernst August´s library stamp on title with the sentence Suscipere et finire. [#39196] 350:-

Lilja, Gertrud. Människor. Noveller. 1928. Bonniers. Bra linnebd från Sture Falks bokbinderi i Lund med ett fr omsl medbundet. 277 s. Ou. Med förf:s ded. till Anna Björkman och med dennas exlibris. [#39197] 200:-

Lilja, Gertrud. Stundom en idyll.... 1934. Bonniers. Bra linnebd från Sture Falks bokbinderi i Lund med ett fr omsl medbundet. 266 s. Ou. Med förf:s ded. till Anna Björkman och med dennas exlibris. [#39198] 180:-

Siwertz, Sigfrid. Medelålders herre. Komedi i tre akter. 1940. Bonniers. 123 s. Ou. Med förf:s ded. till Olle Winnerstrand... [#39199] 180:-

Malmeström, Elis. Möte med havet. Gbg 1947. Pro Caritas förlag. 85 s. Med teckningar av C.T. Holmström. Med förf:s ded. till Linné-kännaren, fågelvännen, hembygdsälskaren Knut Hagberg... [#39200] 150:-

Sjöberg, Gösta. Nordsman och son. Roman med åtta berättare. 1952. Förlagshalvklotbd med ett fr omsl medb och med skomsl. Omslagsteckningen av Brusewitz. 285 s. Ou. Med förf:s ded... [#39203] 200:-

Rumenius, John. "Klart skepp för minfällning". En reserv fänrik berättar från beredskapsåren i flottan 1939-1940. 1976. Lindfors. Inb och med skomsl. 212 s. + fotoplr. Med förf:s och kaptenens på M/S Vestanhav ded. och tillskrift... [#39204] 200:-

Lundkvist, Artur. Världens härlighet. Prosadikter och andra texter följda av Elegi för Pablo Neruda. 1975. Bonniers. 248 s. Med förf:s ded. till Sten Lindroth. [#39207] 180:-

Lo-Johansson, Ivar. Vor fremden Türen. Originaltitel: Gårdfarihandlaren. 1968. Hinstorff Verl. P´s cloth. 327 S. Inscribed copy from the author to Walther Eidlitz från västerland till österland, i minne av... [#39209] 150:-

Beijer, Harald. Äktenskapsskolan. 1954. Norstedts. Med förf:s ded. till Stig Carlsson... [#39210] 150:-

Spong, Berit. Kungsbuketten. Berättelser. 1928. Norstedts. 288 s. Ou. Omslaget ngt fläckigt och med lite skavanker. Exet har en namnteckning på försättsbladet av Albert Engström. [#39211] 200:-

Bergman, Bo. Noaks ark. 1968. Bonniers. 228 s. Boken har ett skomsl. På försättsbl en gåvotillskrift till Sten Lindroth från Bergmans dotter... [#39213] 150:-

Braun, Robert. Abschied vom Wienerwald. Ein Lebensbekenntnis. 1971. Verl Styria. P´s cloth wd/j. 268 pp. Boken i nyskick. Med förf:s ded. till Gunilla Bergsten... [#39214] 200:-

Bolin, Asta. Människosaken. 1975. Verbum. 137 s. Med en lång ded. från förf. [#39215] 125:-

Lagercrantz, Olof. Svenska lyriker. 1961. W&W. 207 s. Med en kort ded. till Sten Lindroth. [#39216] 200:-

Hammarström, I., Helgesson, V., Hedvall, B., Knuthammar, Chr., Wallin, B. Ideologi och Socialpolitik i 1800-talets Sverige. 1978. Aa. 490 s. Ded. ex. / Studia hist ups. 103. (*) [#31235] 220:-

Bergman, Bo. Äventyret. Dikter. 1969. Bonniers. 149 s. Med ett skomsl. Med dotterns gåvotillskrift till Sten Lindroth - "min fars tankar inför 100-årsdagen". / Välbev ex av Bergmans sista bok. [#39222] 180:-

Wahlund, Per Erik. Vägmöten. Essayer och miniatyrer i urval. 1973. R&S. 260 s. Med förf:s ded. till Knut Hagberg med tack för dagens Italien-artikel och... 11.11.73. [#39224] 150:-

Kernell, Yngve. Blå vandringsman. Roman. 1950. Norstedts. 316 s. Med förf:s ded. till författarparet Ruth och Olle Hedberg... Omslaget efter förf:s teckningar. Ngt nött. / ...romanen återspeglar artonhundratalets typiska strider mellan det romantiska överdådet och den ofta hycklade respektabiliteten... [#39225] 150:-

Ahnlund, Knut. Isaac Bashevis Singer. Hans språk och hans värld. Bibliografi och biografisk notis: Anders Ryberg. 1978. Brombergs. 215 s. Fotoill. Med förf:s ded. till Sten Lindroth... Välbev ex. [#39226] 150:-

Marc-Wogau, Konrad. Freuds psykoanalys. Presentation och kritik. 1967. Orion/Bonniers. 152 s. Med förf:s ded... Välbev ex. [#39228] 150:-

Wahlund, Per Erik. Sortirepliker. Teaterkritik i urval 1970-1985. 1986. Alba. Inb med ill omsl. 237 s. Med förf:s ded. till Gunilla Bergsten, teaterkritiker,... [#39231] 150:-

Printz-Påhlson, Göran. Gradiva och andra dikter. With a summary in English. 1966. Bonniers. 72 s. Ou. Ded. ex. [#39232] 150:-

Edberg, Lennart. Automationen. Den nya robottekniken och hur den verkar. 1956. R&S. 168 s. + fotoplr oa ill. Ouppskuret exemplar. Med förf:s ded. till Lasse (Widding?) med tack för många böcker... [#39234] 200:-

Gustafsson, Lars. Den litterate adelsmannen i den äldre stormaktstidens litteratur. 1969. Särtr. 1959. ur Lycknos. 37 s. Ill. Förf:s ded. [#39239] 100:-

Spongberg, Viola Hildur. The Philosophy of Erik Gustaf Geijer. 1943. Diss. at New York University. 1945. Augustana Book Concern. P´s blue cloth. 180 pp. Illustrations. Inscribed copy. [#39240] 250:-

Ericsson, Gunnar och EWK (Ewert Karlsson). Hell Svitjod, häll! 1966. LT. Med Gunnars på Lid-arrende ded. till Per Eckerberg. [#39241] 125:-

Ericsson, Gunnar och EWK (Ewert Karlsson). Nytt från gamla Svitjod. 1961. LT. Med Gunnars på Lid-arrende ded. till Per Eckerberg. [#39243] 125:-

Ericsson, Gunnar och EWK (Ewert Karlsson). I gamla Svitjod åter. 1962. LT. Med Gunnars på Lid-arrende och Ewert Nidristes ded. till Per Eckerberg. [#39244] 125:-

Birgittaboken. Utg av Birgittastiftelsen genom Andreas Lindblom. Med bidrag av Yngve Brilioth, Carl Hamilton, Selma Lagerlöf, Andreas Lindblom, Erik Noreen och Nathan Söderblom. 1954. Välbev ljusbrunt skinnbd med hela guldsnitt och breda inre denteller i den skinnskodda originalkassetten. 107 s. Ill. Av Andreas Lindblom signerat exemplar av bibliofilupplagan limiterad till 300 numrerade ex. [#39247] 1200:-

Michanek, Germund. Svenska Akademien i skämtbilder. En krönika från Oscar II:s tid. 1986. Inb med ill omsl. 160 s. Med en rolig ded. från förf. på rimmad vers. [#39248] 250:-

Lundkvist, Artur. Skrivet mot kvällen. 1980. 190 s. Ou. /...prosaelegier inför solnedgången... Ded. ex. till Sten Lindroth. [#39249] 150:-

Lundkvist, Artur. Sett i det strömmande vattnet... 1978. 203 s. Ou. Ded. ex. till Sten Lindroth. [#39250] 150:-

Zorn. Minnesord den 22 augusti 1921 av E.A. Karlfeldt. 1921. 14 s. + en plansch. I texten monterade flortunna fotografier. Sign. ex. E.A. Karlfeldt gm vännen A. Forssell. Grått omslag med bilden av Zorns namnteckning på det främre. [#39255] 400:-

Wivallius, Lars. En tor och kall wåhr. Med teckningar av Gösta Kriland och förord av Sten. G. Lindberg. 1958. Norstedts. Utg som gåvobok till personer som står företaget nära. Ded. ex. [#39261] 200:-

Mølbjerg, Hans. Gården. 1949. Det danske forlag. 265 s. Belönad med danskt och nordiskt romanpris. Med författarens dedikation. /En kollektivroman om livet på en gård i Vendsyssel från sekelskiftet till åren före andra världskriget. [#34746] 150:-

Falkås, Gunnar. Erlandsson finner melodin. Roman. LT 1945. Halvklotband med skyddsomslag. 367 s. Dedikation från författaren.Omslaget ngt nött och med veck. [#34750] 110:-

Hildebrand, Karl-Gustaf. Falu stads historia 1641-1687. Falun 1946. Aa. 884 s. + utv karta. Personreg. i separat häfte med tr omslag. Denna digra avh. har också följande lustiga dedikation: ... Sture Petrén ägnas detta 1600-tals-krafs av vännen förf. [#37537] 500:-

Björkquist, Manfred. Livstro och kristendom. 1932. 207 s. Med dedikation från författaren. [#30832] 70:-

Sandgren, Gustav. Liv, ge oss svar! Roman. Bonniers 1949. Ou. 288 s. Med författarens dedikation. [#34743] 120:-

Lundberg, Gunnar W. Stortjuven Jakob Guntlack. En svensk Cartouche. 1977. A&K. 46 s. Ill. Med en ded från förf till "en av de aderton". [#27871] 200:-

Forss, Harald. Arpeggio. Kärlekslyrik. 1956. 72 s. Ou. Ded. ex. [#31228] 100:-

Asklöf, Sten. Observations of Stellar Parallax from Photographs taken and measured at the Stockholm Observatory, Saltsjöbaden. With 3 figures in the text. 1943. Diss. 57 pp. 4:o. Med en lång ded. till Herbert Wiechel på främre omslagets hela insida. [#22614] 250:-

Sagor och verklighet. 1948. F's dek linnebd. 71 s. Tecknat portr. Ded. från förf., som här är okänd. Någon som vet?. Liten upplaga. [#12262] 150:-

Suomi kuvina, Finland i bilder, Finnland in Bildern, Finland illustrated, Finlande pittoresque, Finlandia pintoresca. Porvoo (Söderström) 1934. F's hfrbd med dek rygg med 5 upph bind. 275 s. 4:o. Med en gåvotillskrift på försättsbladet Till Direktören Axel Wenner-Gren med hjärtliga gratulationer på högtidsdagen såsom minne av besöket i Finland. Helsingfors, den 5 juni 1936. O.Y.Elektrolux AB. C.H. Procopé m.fl. namnteckningar. [#14403] 350:-

Zachwatowicz, Jan. Polish Architecture up to the mid-19th Century. Warsaw (Budownictwo i Architektura) 1956. P's dec cloth. 499 plates + one folding map + 30 pp with text. Ded. copy to Dr E. Ottesen Jensen, leader of the Family Planning throughout the world, charming guest in this country etc. Folio. 4:o. [#16070] 350:-

Mörne, Barbro. Trädet i vinternatten. 1942. Ded. ex. [#12158] 150:-

Axel Wallenberg. Red. av Bo Wennberg. 1968. Ill. Uppl. 1000 ex. Med konstnärens ded. [#3311] 200:-

Fröberg, Paul. Smärtans och kärlekens kavaljer. Från C.W. Böttigers ungdom. 1930. Med förf:s ded. till Gunnar Mascoll Silfverstolpe. [#15436] 125:-

Hasselgren, Kristina. Sandmålning. 1956. Debut-ou. Lång ded. av förf. [#27477] 150:-

Lundgren, Hj. Brev från Solklinten. 1932. Ded. till Carl G. Laurin. [#8528] 75:-

Lilja, Gertrud. Det hemlösa hjärtat. 1946. Ded. ex. [#7837] 100:-

Drougge, Lise. Simmarens resa. 1960. Ded. ex. till Eva Alexandersson. [#6443] 100:-

Gehlin, Jan. Spindelnätet. 1971. Ou. Ded. ex. [#13514] 80:-

Blomberg, Harry. Land, öppna dig!. Svensk rapsodi. 1938. Ou med ded. till Jarl Hemmer. [#14051] 100:-

Knöppel, Olof. Blad ur minnenas bok. Jakt- och naturskildringar. 1963. Ded. till Eric Cederberg. Ou. [#6924] 150:-

Svensson, Alex. Vagabond. 1963. Ou. Nr 8 av 300 ex. Med förf:s ded. [#16522] 100:-

Fogelklou, Emilia. Samhällstyper och medborgarideal. 1926. Ou. Med förf:s ded. [#14004] 150:-

Hammarberg-Åkesson, Jarl. Äntra vardagen. 1973. Ou. Med förf:s ded. [#1621] 75:-

Axelson, Sture. Vuxenutbildning. 1972. Ou. Med förf: ded. [#7208] 75:-

Presens. Kulturell revy. Maj 1935. (Nr 1). Med en av förf:s ded. /Bl.a om Freuds pessimism. [#9475] 125:-

Pedersen, H.H.S. Gudinder i Danmark. Omslag og tegninger af Axel Nygaard. 1943. Ded. till Knut Hagberg. Liten uppl. [#12108] 150:-

Schivelbusch, Wolfgang. Paradiset, smaken och förnuftet. Njutningsmedlens historia. Övers. och noter av Per Erik Wahlund. 1982. F's klotbd med skomsl. Ill. 244 s. Med övers:s ded. till Eva Alexandersson. Välbev ex. [#13091] 200:-

Björkquist, Manfred. Helg och högtid. 1925. Ded. ex. [#10391] 100:-

von Melsted, Henning. Mellan könen och generationerna. 1931. Ou. Med förf:s ded. till Erik Blomberg. [#6196] 200:-

Ruin, Hans. Makt och vanmakt. 1940. Sign. och numrerat ex. i 500 ex. [#10393] 200:-

Bergquist, Magda. Intet är som livet. Dikter. Med teckningar av H. Nordin-Tengbom. U.å. Ou. Med förf:s ded. [#8627] 100:-

Brunius, August. Den gröna flickan. 1920. Ou. Ded. ex. [#12039] 125:-

Persson, Per. Havspredikan. 1965. Ou. Ded. ex. [#6960] 75:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations