Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsDEBUTBÖCKER

Edwall, Britt. Aj. Noveller. 1994. Bonniers. Förlagsklotbd med skomsl. 144 s. Omslag Jan Biberg. Nyskick. Ou av debutboken. [#66930] 100:-

Nilsson Mankok, Erik. Mitt Lassokoppel. Vilhelmina 1962. Vari Tryck. 181 s. Ill. / en ung renskötares dröm om att få resa och se Karpaterna och Hohe Tatra. / Ou av debutboken. [#66931] 125:-

Kring kvällsbrasan. Bygdesägner och folkprat av Klas. (pseud. för Klas August Olofsson, Fristad, 1861-1942). Borås 1915. John Wolds Boktryckeri. 96 s. Förord G. Blomgren. Ou av debutboken. Sällsynt. [#66932] 350:-

Adelborg, Gustaf Otto. Om det personligt andliga. En samling framställningar. 1907. W&W. 181 s. Ryggen ngt nött och fläckad. Ou av debutboken. [#66939] 200:-

Enander, Sven. Ljus av ljus. Dikter. 1981. Bokförlaget Iota. 58 s. Med förf:s ded. Ou av debutboken. [#66940] 100:-

Birkstam, Maj. Något annat. 1958. Tiden. 70 s. Debutou. Omsl med  litet riss.  [#63112]  60:-

Hökby, Bertil. En vecka i en konungs liv. Dagboksfragment, påskveckan 1868. En roman. 1968. W&W. Förlagsklotbd med skomsl. 131 s. Ou av debutboken. / Carl XV. [#66941] 150:-

Jerningham, Algy (pseud.). Det stulna kontraktet. 1945. Bokförlaget Ocean. 229 s. Omslagsteckningen av Karl Forsberg. Ou av debutboken. [#66943] 200:-

Jahnsson, Bengt. Sagor om hovet. 1955. W&W. 110 s. Omslag av Sören Linde. Ou av debutboken. [#66944] 125:-

Hedendahl, Linda. Sökfält. Dikter. 1988. Bonniers. Förlagsklotbd med skomsl. Omslagsbild och illustrationer av förf. Med förf:s ded. Ou av debutboken. / Förf bildkonstnär. [#66945] 125:-

Engström, Lennart. Hem till Sargasso. Roman. 1961. Bonniers. 197 s. Omslag av Stig Claesson. Ou av debutboken. [#66661] 150:-

Lundberg, Ingemar. Anush. 1952. Bonniers. 172 s. Omslag av Randi Fisher. Ou av debutboken. [#66662] 250:-

Weiss, Märta. Jänken. 1967. Gebers. 172 s. Ou av debutboken. Förhandsex med blankt omslag. [#66663] 175:-

Forssell, Emil. Mr Foster i Kongo. Äfventyrsroman. Svenskt original. 1898. Bonniers. 260 s. Ngt lagerfl ex med ryggskavanker. Omslag med en vit (med gevär) och en svart (med spjut) i en glänta i djungeln. Ou av debutboken(?). [#66664] 200:-

Martins, G. Syndens barn. Roman. 1919. Nordiska förlags AB. 390 s. Omslag av Alfr. Proessdorf. / Sederoman, erotica. [#66665] 200:-

Stevens, Ruth. Flickan i teaterlandet. Med 23 illustrationer. 1934. Gebers. 115 s. Ou av debutboken. [#66666] 150:-

von Vegesack-Nordström, Clara. Tomtelilla. Roman. 1923. A&W. 246 s. Bit av ryggen saknas upptill. Vackert omslag. Ou av debutboken. [#66667] 150:-

Cavefors, Bo. Helvetet. 1985. Janus förlag. 64 s. Ou av debutboken. Nyskick. [#66668] 150:-

Hammarskjöld, Sten. Katherine var som solskenet. Amerikansk interiör. 1935. Gebers. 184 s. Ou av debutboken. [#66670] 200:-

Junior, Wurm (pseud.). Tosingar. Tokerier i en akt. Svenskt original. 1883. Flodins förlag. Marmorerat pappomslag. 56 s. Nga rollnamn understrukna. Ou av debutboken(?). [#66672] 150:-

Andersson, Ingrid. Två berättelser. I väntan. Livets trasmatta. 1975. R&S. Omslag av Lennart Björklund. 174 s. Ou av debutboken. / sydöstra Norrland. [#66673] 125:-

Wahlström, Lydia. Daniel Malmbrink. Roman. 1918. Norstedts. Rött hfrbd. 335 s. Ou av debutboken. [#66674] 200:-

Johansson, Gustaf. Jägarvisor och landsvägsballader. 1913. AB Ljus. Fint privatbundet halvklotbd. 223 s. Ou av debutboken. Ovanlig. [#66675] 300:-

Holmberg, Åke. Skuggornas hus. 1946. R&S. Inb med ill omsl. 152 s. Välbev ex. Ou av debutboken. [#66475] 200:-

Andersson, Ingemar. Vattenflöjt. Dikter. 1948. Bonniers. Omslag av Pierre Olofsson. Ou av debutboken. [#66477] 150:-

Lund, Dagny (pseud. för Dagny Lundegård). Bakom portarna. 1932. Bonniers. 145 s. Tidstypiskt omslag. Ou av debutboken. [#66478] 150:-

Lundgren, Max. Hunden som äntligen visslade. 1962. Bonniers. 192 s. Omslag av Hans Torné. Ou av debutboken. [#66479] 200:-

Eklöf, Mats. Sländans dag. Roman. 1986. LT. Förlagsklotbd med skomsl. 336 s. Omslag av Per Elfström. Ou av debutboken. / på ett gods i Finland under 1930-talet. [#66480] 125:-

Schober, Wilfred (pseud. för V. Sjöberg). Slavarne på Molokstorp. Skådespel i 3 akter. Karlskrona 1907. 50 s. Ill omsl av sign F.S. Ngt nött. Sällsynt. Ou av debutboken. [#66481] 400:-

Carlsson, Ebbe. Liket i lådan. 1991. Bonniers. Förlagsklotbd. 227 s. Ou av debutboken. [#66482] 100:-

Hörberg, Bengt. Lod och längtan. Dikter. 1967. Bonniers. Ou av debutboken. / Nya lyrikserien. [#66483] 100:-

Carlsson, Bo. Ställd i förändringen. 1962. Bonniers. Ou av debutboken. / Nya lyrikserien 9. [#66484] 100:-

Forssell, Lars. Ryttaren och andra dikter. 1949. Bonniers. Omslagen lätt lagerfläckade. Ou av debutboken. [#66486] 175:-

Hansson, Carola. Det drömda barnet. 1983. Norstedts. 223 s. Omslag: Martin Heap/Leif Zetterling Produktion. Nyskick. Ou av debutboken. [#66487] 150:-

Edgardh, Bertil. Ch'in kvartetten. 1963. Cavefors. Ou av debutboken. / Trettio dikter inspirerade av kinesiska tecken. [#66488] 150:-

Eriksson, Bernt. Namnet är människan. 1941. Bonniers. 120 s. Namnt. Ou av debutboken. [#66491] 125:-

Epstein, Louise. En trollkarl vittnar inte. 1992. Brombergs. 141 s. Omslag Eva-Lena Johansson. Nyskick. Ou av debutboken. [#66492] 125:-

Hewe, Nils. När James Douglas skulle ta' studentexamen som privatist. Gbg 1923. 127 s. Ill. Liten reva i omsl. Ou av debutboken. [#66493] 225:-

Schmidt, Måtte. På vägen. Sånger och porträtter. 1917. Norstedts. 92 s. Omslag av Albert Engström. Ou av debutboken. [#66494] 200:-

Litteratur-konst-teater 1945. 1945. Nr 1. Holger Schildts förlag. Red. P.O. Barck, J.O. Tallqvist, Ole Torvalds, Ola Zweygbergk. Konstnärlig utsmyckning av Björn Landström. / Tidskriftens första nr. [#66495] 125:-

(de Geer, Louis Gerhard). Grefve Lillie. Komedi i fyra akter. 1880. Norstedts. 151 s. Ryggskavanker. Ou av debutboken. / Bygdén I-582. [#66496] 250:-

Lo-Johansson, Ivar. Kolet i våld. Skisser från de engelska gruvarbetarnas värld. 1928. W&W. 224 s. Ou av debutboken. [#66498] 350:-

Eriksson, Edwin. Nödår. Dikter. 1934. Bonniers. 112 s. Ou av debutboken. [#66499] 125:-

Lagercrantz, Olof. Den döda fågeln. Dikter. 1935. W&W. 94 s. Ou av debutboken. [#66500] 225:-

Hägg, Göran. Ögon. Dikter. 1972. W&W. 92 s. Omslag av Vidar Forsberg. Ou av debutboken. [#66501] 150:-

Tufvesson, Theodor. Där hemma och andra dikter. 1909. AB Framtidens förlag. Omslagsvignett af Gösta Adrian-Nilsson. Ryggen söndr. I övr ett fint ex av en sällsynt diktsamling. [#66502] 250:-

Wästberg, Per. Pojke med såpbubblor. 1949. W&W. 167. Omslagsvignett av Lindén. Ou av debutboken. [#66503] 225:-

Edlund, Mårten. Tag vad du vill ha... 1944. Bonniers. 284 s. Ou av debutboken. [#66504] 125:-

Söderberg, Lasse. Akrobaterna. 1955. W&W. Omslag: Matta Echaurren. Ou av debutboken. [#66505] 200:-

Falk, Göran. Trädgårdens afton. Dikter. 1954. W&W. 92 s. Ou av debutboken. [#66506] 125:-

Englund, C.E. Trasiga sagor. Prosa. 1931. Bonniers. Exlibris. Ou av debutboken. [#66507] 175:-

Slenning, Kah. Sjättekolonn. Roman. 1983. Förlagsklotbd med skomsl. 246 s. Stpl. Namnt. Caj L(undgren). Ou av debutboken. [#66508] 125:-

Dahl, Tora. Generalsgatan 8. Roman. 1935. Bonniers. 252 s. Ou av debutboken. [#66509] 275:-

Bonn i Taninge (pseud. för Johan Anton Holtz). Ett pennskaft som piga. Av Bonn i Taninge. 1915. Privatbundet klotbd med fr omsl medb. 174 s. Ett pennskaft som piga. Av Bonn i Taninge. 1915. 174 s. Ou av debutboken. [#66510] 150:-

Filipsson, Carl (pseud. för Carl Hallenborg). Kornblixt. 1895. Gustaf Lindströms boktryckeri, Sthlm. 116 s. Omslag i grönt mjukt klotpbd med text och dekoration i guld. Snedläst rygg. Sällsynt. Ou av debutboken. [#66511] 250:-

Nyberg, Elsa. Människan och gåtan. Dikter. Hvetlanda 1930. Allmogeförlaget. Tillskrift av Elsa Nybergkollega i Boden. Ou av debutboken. [#66512] 125:-

Lambert, Lars. Lilla Dora. 1979. Författares Bokmaskin. 145 s. Illustrationer Kerstin Lundquist. Omsl lätt lagerfläckat. Ou av debutboken. [#66513] 150:-

Norrman, Olof. Nybyggarna vid Naustafjäll. En äventyrsskildring från Lappland. Illustrationer av Gunnar Widholm. 1932. Skdb. 160 s. Ryggen söndr. Det fantasieggande omslaget med den anfallande björnen intakt. Värd en inbindning. Ou av debutboken. [#66514] 150:-

Hamberg, Lars. Kaos blir spöke. Symfoni I, opus 3. 1954. Söderströms. 224 s. Omslaget tecknat av Signe Hammarsten-Jansson. Upplagan 500 exemplar. Ou av debutboken. [#66515] 150:-

Öhquist, Nils R.W. Blågul vardag. 1950. Söderströms. 157 s. Vackert omslag. Ou av debutboken. [#66516] 150:-

Blom, K. Arne. Någon borde sörja. Kriminalroman. 1971. Gebers. 260 s. Omslag Lennart Norman. Ou av debutboken. [#66518] 150:-

Bengtson, Erik. Ikaros. Roman. 1967. Bonniers. 132 s. Omslag av Bernt Johansson. Ou av debutboken. [#66519] 150:-

Wennström, Bo. Albert. Kortroman. 1988. Författarförlaget. Inb med ill omsl av Gun Jacobson. 87 s. Ou av debutboken. [#66520] 125:-

Ericsson, Kjell O. Lejonprat. 1970. Norstedts. 162 s. Omslag av Karl-Erik Forsberg. Ou av debutboken. [#66522] 150:-

Sixten, Sven. Fredag. 1974. Kyrkvägens förlag. Inb med ill omsl utfört av Gerd Allert. 106. Välbev ex-biblioteksbok med stplr. Förf kyrkoherde. Ou av debutboken. [#66523] 100:-

Dahlström, Ingvar. Besvikelsen. 1970. Bonniers. 160 s. Ou av debutboken. [#66524] 150:-

Wirsén, Ragnar. Manfred Perssons underbara resa. Hjältedikt i tre sånger med teckningar av Paul Nordlund. Gävle 1927. Skolförlaget. Sällsynt. Ou av debutboken. [#66526] 300:-

Ekberg, Olle. De sju dödssynderna. 1968. R&S. Omslag av Bjarne von Holtermann. Ou av debutboken. [#66528] 150:-

Ericsson, Edith. Hjärtats taggtrådsstängsel. Dikter och minnen. 1986. Firma Skriftställarna Hanna och Lennart HB. Teckningar av Victoria Janson. Ou av debutboken. [#66530] 100:-

Romantisk bazar. Samling af in- och utländska romaner. Nr 1. Första årgången 1855. Första häftet: En målning ur Lifvet i provinserna för 12 år sedan. Af Cousin Andreas. Wadstena 1855. Karl E:n Eis. 50 s. inkl de tryckta omslagen. Välbev o sällsynt. [#66531] 300:-

von Melen, Cecilia. Den falska orgasmen. En elak bok om kvinnor. 1992. Fischer. Inb med ill omslag av Lotta Kühlhorn. Ou av debutboken. [#66532] 125:-

Westerlund, Hjalmar. Parasiterna. Roman. 1984. Cewe. Förlagsklotbd med skomsl. 155 s. Omslag: Eje Lönn. Ou av debutboken. [#66535] 125:-

Cornell, Henrik. Morgonen. Dikter. 1920. Norstedts. Ou av debutboken. [#66536] 200:-

Granqvist, Ida. Dröm. Dikter. 1900. Bonniers. 68 s. Ill omsl. Sälls. Ou av debutboken. [#66538] 200:-

Bohlin, Sara. Spår i sanden. Dikter. 1927. Lagerströms. 67 s. Ou av debutboken. [#66540] 150:-

v. Hofsten, Birgitta. Återvändsgatan. Noveller. 1949. Tiden. 187 s. Ou av debutboken. [#66541] 125:-

Nordlund, Sven E. Soluppgång. Tystberga 1961. Sven E. Nordlunds förlag. Förlagshalvklotbd. 92 s. Ou av debutboken. [#66542] 125:-

Espmark, Kjell. Mordet på Benjamin. 1956. Norstedts. 55 s. Ou av debutboken. [#66543] 250:-

Alfons, Sven. Ensamhets himmelshuva. Dikter. 1942. Bonniers. 84 s. Ou av debutboken. [#66544] 250:-

Johansson, Majken E. Var god dö före semestern. Roman. 1978. Lindfors. Inb och med skomsl. 167 s. / om åldrande, sjukdom, vård och död i dagens Sverige... Ou av debutboken. [#66545] 150:-

Lindqvist, Sven. Ett förslag. 1955. Bonniers. 164 s. Omslag av Pye Engström. Ou av debutboken. [#66546] 150:-

Cavefors, Bo. Helvetet. 1985. Janus förlag. 64 s. Namnt. Ou av debutboken. [#66549] 125:-

Englund, C.E. Trasiga sagor. Prosa. 1931. Bonniers. Av förf sign exemplar. Omsl ngt nött. Ou av debutboken. [#66550] 200:-

O'Månsson, Lasse. Våra dumma vänner i naturen. Kåserier illustrerade av Hans V. Nilsson. 1960. Bonniers. Namnt. Ou av debutboken. [#66551] 175:-

Gierow, Karl Ragnar. Den gyllene ungdomen. Dikter. 1928. Norstedts. 109 s. Ou av debutboken. [#66552] 150:-

Svanberg, Nils. Lågan. Dikter. 1926. Bonniers. Vackert omslag. Ou av debutboken. [#66553] 150:-

Börge, Göran. Jaktens fjärde dag och andra noveller. 1962. Norstedts. 203 s. Omslag av Ingrid Frostell. Ou av debutboken. [#66554] 175:-

Engström, Eva. Att vända sej om när någon ropar. 1974. Norstedts. 108 s. Ou av debutboken. [#66555] 125:-

Nerman, Ture. Nidvisor och solsalmer tillägnade Gud, Eva och Härr Bourgeois. Vinjetter av Einar Nerman. Sundsvall 1910. Nya Samhällets Tryckeri. 95 s. Ryggen stärkt med vit tejp. Nermans opus ett fick skiftande prässuttalanden. Falkenbergsposten: ...läsningen av hans bok värkar ungefär som intagandet av ett kräkpulver. Fr. Böök i SvD: ett briljant humör,.... som inte skräder orden. Blekinge Folkblad: Det är en friboren ande som strävar mot ljuset,... Ou av debutboken. Inom ett år hann fjärde uppl utkomma. Den första är sällsynt. [#66556] 200:-

Södersten, Bo. Övertygelser. Noveller. 1962. Bonniers. 157 s. Omslag av Hans Torné. Ou av debutboken. [#66557] 150:-

Håkanson, Björn. Rymd för ingenting. 1962. Nya lyrikserien nr 7. Ou av debutboken. [#66558] 100:-

Sjövall, Elisabet. Barlast. 1946. Bonniers. 246 s. Ou av debutboken. [#66559] 125:-

Svenstedt, Carl Henrik. Kriget. Anteckningar och bilder. 1965. Bonniers. 97 s. Omslag av Palle Nielsen. Ngt nött. Namnt. Ou av debutboken. [#66560] 125:-

Svenstedt, Carl Henrik. Kriget. Anteckningar och bilder. 1965. Bonniers. 97 s. Omslag av Palle Nielsen. Ou av debutboken. [#66561] 150:-

Mannberg, Gustaf-Adolf (text) och Borgström, Carl-Einar (bild). Knuttes hjulbok. 1949. Ehlins. 127 s. [#66565] 150:-

Forsman, Harry. Vårflod. U.å. Ca 1980. Cewe. 134 s. Ou av debutboken. / skönlitterär skildring av skogs- och flottningsarbetarnas situation runt sjön Blåviken i södra Lapplands skogsland vid trettitalets början. [#66566] 125:-

Eriksson, Inez. Räddad skatt. Dikter. U.å. Ca 1940. Omslagsteckning Ingrid Årfelt. Ou av debutboken. [#66567] 100:-

Jacobsson, Sten. Vingarna och svartsynen. 1975. Författarförlaget. Ou av debutboken. /Lyrik. [#66568] 100:-

Isaksson, Folke. Vinterresa. Dikter. 1951. Bonniers. Ou av debutboken. [#66569] 250:-

von Schéele, Christian. En annan. 1967. Bonniers. Nya lyrikserien. Omslag av Jan Biberg. Stpl. Ou av debutboken. [#66570] 100:-

Ehrström, Christman. Bambulyktan. En bok om japanernas Japan. 1961. NoK. 158 s. + fotoplr. Ou av debutboken. [#66571] 150:-

Sundström, Eskil. Sådan blev hon. Den moderna kvinnan. 1934. Bonniers. 319 s. Nästan nyskick. [#66574] 175:-

Viotti, Viveka. Att vara. Dikter. U.å. Ca 1960. Eget förlag. Ou av debutboken. [#66575] 100:-

Elmberg, John Erik. Natt och eld. Dikter. 1945. Gebers. 71 s. Omslag av sign n. Ou av debutboken. [#66576] 125:-

Bolay, Karl H. Ö utan hav. 1963. Zindermans. Omslag av Kjell Ivan Anderson. Ou av debutboken. / Lyrik. [#66578] 125:-

Lobråten, Gunnar. Ge oss en gud. 1944. W&W. 224 s. Vackert omslag. Ou av debutboken. / 'Ge oss en gud' är en verklig arbetarroman, icke förskönande, men helt realistisk, enligt baksidestexten. [#66579] 150:-

Lönnhammar, Isse-Reinhold. Hemlös kärlek. 1950. Carl B. Svensson. 158 s. Vackert omslag. Ou av debutboken. / om 40-talets bostadsbrist. [#66582] 175:-

Wibling, Jöran. Glas för tunna läppar. Dikter. 1947. Bonniers. 71 s. / Unga lyriker. [#66583] 125:-

Lindencrona, Carl. Indelta knektar. Typer och minnen. Dikter. Uppsala 1913. A&W. 101 s. Namnt. Välbev ex med lätt vikmärke på bakre omsl. Främre omsl med foto av en indelt soldat. [#66584] 150:-

Samuelsson, Jan. Cadillac café. Roman. 1986. Askelin & Hägglund. Omslag: Gunilla Schelin. Nyskick. Ou av debutboken. [#66585] 175:-

Jacobsson, Gudrun. Små blå ord. Dikter. 1957. R&S. Omslagsteckning: Eric Palmquist. Ou av debutboken. Med förf:s ded och tack till doktor H. Rabén 'för att mina tankar fick leva'... [#66587] 150:-

Lindbom, Louise. Svindelväv. 1988. Legenda. Förlagsklotbd utan skomsl. 116 s. Ou av debutboken. [#66588] 100:-

Toner från Lyran. Ett häfte vitterhetsförsök utgifvet af Wexjö gymnasium. Wexio 1885. Smålands-Posten. 128 s. Vackert omslag och d:o vignetter. Ryggpapperet sprött. Sällsynt. [#66590] 300:-

Panorama 60. En bokfilm från BFB. 1960. Inb med ill omsl. 236 s. Rikt ill. 1:a årgången. [#66591] 150:-

Högberg, Henri. Rytarens röst. 1967. Norstedts. 195 s. Omslag av Karl-Erik Forsberg. Ou av debutboken. [#66592] 150:-

Vandring, Sven (pseud. för Karl Andersson). Vesperklockan. Sånger och syner. 1909. A. Sigurdssons förlag. Förlagshalvklotbd med ill omsl. 70 s. Ou av debutboken. Sälls. / Svenskt författarlexikon anger felaktigt titeln till 'Vesperklockorna'. [#66593] 150:-

Ljungquist, Walter. Ombyte av tåg. 1933. Bonniers. Dek förlagsklotbd med ett fr omsl medb. 183 s. Ou av debutboken. [#66594] 300:-

Hällgren, Harry. En jätteglad amöba. Noveller. 1965. Norstedts. 145 s. Omslag av Karl-Erik Forsberg. Ou av prosadebutboken. [#66595] 125:-

Falk, Hans. Brunnar i maj. Noveller. 1970. W&W. 137 s. Omslag i färg. Nyskick. Ou av debutboken. [#66596] 150:-

Johansson, Stefan. En bok om Stefan Johansson. Stefan Johansson. Av Filke Holmér. Anteckningar om konst. Av Stefan Johansson. Dikter. Av Stefan Johansson. 1958. Tidningen Studiekamraten. Förlagsklotbd med skomsl. 192 s. Med många illustrationer i texten. Ou av debutboken. [#66600] 250:-

Nordström, Knut. Doktor Mirakels medicin. 1957. Bonniers. 173 s. Omslag av Acke Janson. Ou av debutboken. [#66601] 175:-

Leijonhufvud, Åke. Potatisplockarna ger sig av för dagen. Dikter. 1967. W&W. 92 s. Ou av debutboken. Bif tidningsklipp med Lars Gustafssons och Björn Håkansons rec. [#66602] 150:-

Westberg, Betty. I Sollefteå och i Sånga. En sommarbok. 1939. Seelig. 215 s. Fr omsl med riss upptill. Omslag av Hjertquist. Ou av debutboken. [#66603] 125:-

Larsson, Maj. Möte på perrong. 1963. LT. 63 s. Ou av debutboken. / Lyrik. [#66606] 125:-

Gustafsson, Åke. Gult virrvarr. 1932. Sundqvist & Emond. 95 s. Teckningarna av Martin Emond och Sven Erixson. Smutstitelbladet klippt upp- och nertill. Ou av debutboken. [#66607] 200:-

von Lukacs, Stephan. Italienska Avenyn 44. 1960. Gebers. 167 s. Förhandsexemplar. Ou av debutboken. [#66608] 150:-

Willgert, Ingemar. Ett naturbarns dikter. 1959. 135 s. Hela upplagan 500 exemplar. Den del av denna uppl som tryckts på glättat träfritt tryckpapper i 250 ex. Sign ex av förf samt följande av förf handskrivna förklaring av bokens illustrationer: 'Utöver mina tryckta illustrationer ingår i var bok i hela upplagan minst 2 originalteckningar i tusch, vilka ej i några böcker är varandra lika. Årtalen anger när dikterna är skrivna. Ingemar Willgert.' Dessutom gåvotillskr julafton 1959 av Maja-Lisa. [#66609] 450:-

Anderberg, Bengt. En kväll om våren. Noveller. 1945. Bonniers. Omslag Erik Prytz. Exemplaret som nytt. Ou av debutboken. [#66610] 350:-

Dahlström, Rolf. Den andre. Noveller. 1960. Bonniers. 122 s. Omslag av Kerstin Anckers. Ou av debutboken. [#66612] 125:-

Mattson, Olle. Johannesblodet. Roman. 1955. Bonniers. 280 s. Omslag av Nisse Zetterberg. Ou av debutboken. [#66613] 150:-

Johansson, Arne. Med oro för morgondagen. 1987. Inb med ill omsl + ett d:o skomsl. 139 s. Omslag av Maggi Byman. Ou av debutboken. / En bok om torparna. [#66614] 125:-

Finell, B. Alfr. Dagsländor. Lyriskt allehanda ur ett gammalt minnesalbum. 1931. Örebro Länstidningen. Förord av Gustaf Näsström. Pegas på fr omsl. Ou av debutboken. 133 s. Front.portr. Bif rec. Förf. f.d. läroverksadjunkt i Östersund, född i Luleå. 1849-1935. [#66615] 175:-

Swedner, Harald. Analysis situs. Fikter. 1950. Bonniers. Omslag av Arne Jones. Fr omsl hörnfläckat. Namntstpl. Ou av debutboken. Ovanlig. [#66616] 200:-

Lundkvist, Lars. Offertrumma. Dikter. 1950. A&W. 67 s. En illustration. Ou av debutboken. Närmast nyskick. [#66617] 200:-

Smith, Ann. Två i stjärnan. Kärleksdikter. 1963. Bonniers. 93 s. Ou av debutboken; 4-5 tus. Närmast nyskick. [#66618] 150:-

Strøyer, Poul. Strøyers dagbok. 1954. Gebers. 125 s. Ill. Ou av debutboken. [#66619] 250:-

Eneling, Lars. Bileams åsna. 1964. Bonniers. Inb med ill omslag av Jane och Stig Bark. 141 s. Ou av debutboken. / Fick-böckerna. [#66620] 125:-

Wilse, Tor. (pseud.). Från vilsna foglars bo. Bilder ur lifvet, upptecknade direkt ur fängelsets värld. Skellefteå, Emil Östers förlag, 1903. Samtida tilltalande hfrbd i svart med sparsam gulddekor på ryggen. 103 s. Sällsynt debutou. / Förf. Svante Lundqvist Nyrelli, tidningsman i Falkenberg. [#56564] 450:-

Bergqvist, Ulf.  Förr eller senare. 1977. R&S. 122 s. Debutou. / Lyrik. [#57625]  80:-

Wilhelm, prins. Där solen lyser. Minnen och anteckningar från en resa i Orienten. 1913. Norstedt. Inbunden i ett senare blått hklotbd med det fr omsl medb. Bra ex. 292 s. + fotoplr och en karta. Ou av debutboken. [#56240] 200:-

Palme, Ulf. Pappersdrake. 1951. Bonniers. Omslag av Ingrid Rosell. Ou av debutboken. Ovanlig. [#55036] 200:-

Lund, August. Plock ur min versbok. Kristinehamn 1939. Grundels förlag. 110 s. Ngt nött. Debutbok. [#54778] 90:-

Lagerström, Bertil. Trasdockor. 1943. Gebers. 320 s. Debutou. [#54357] 125:-

Tjerneld, Anna-Clara. Tjejdikter. 1966. Omslag av Jan Boberg. Nya lyrikserien 33. Debutou. [#49628] 100:-

Lundberg, Madeleine. Förspel. En oskuldsfull flickas minnen. 1971. Bonniers. Debutou. [#49524] 100:-

Höglund, Hjalmar (Sture.). I norrsken och sommarljus. Skisser och stämningsbilder. 1900. Schedins förlag. Samtida bra privatbundet klotbd. 220 s. Detbutou. Sällsynt. [#47702] 400:-

Wide, Anna Greta. Nattmusik. Dikter. Norstedts 1942. 79 s. Med en prydligt skriven tillskrift av en Lagerkvist-dikt. Debutou. [#46915] 250:-

Östensson, Arne-R. Mitt i välfärden. Zindermans 1976. 128 s. Företal av Kar de Mumma. Namnt. Stämpel. /Förf:s debutbok, novelletter. Norrköpingsförfattare. [#46674] 110:-

Svärd, Gösta. Stormen. Wahlström & Widstrand 1956. Ou. 213 s. /En roman om svenska skogshuggare. Författarens debutbok. [#45080] 150:-

Eriksson, Rolf S. Detta är mitt liv. 1974. A&K. 175 s. Debutboken. [#45549] 100:-

Svartengren, T. Hilding. Vårstarr. Vers. Malmö 1912. Framtiden. 128 s. Bra ex men med sprucken rygg. Debutou. Med förf:s ded. Sällsynt. [#43606] 250:-

Zeiler, Kristin. Ryktet viskar. 2001. Cordia. Inb och med skomsl. 183 s. + annonser. / Debutroman; Athen omkring 50 e. Kr. då Claudius var kejsare i Rom. [#41804] 90:-

Barrvik, Monica. Vägen till och från. 1980. R&S. Inb och med skomsl. 262 s. Prisbelönad debutou. [#39287] 150:-

Cornell, Henrik. Morgonen. Dikter. 1920. Omslaget med småskavanker. Med förf:s ded till Erik Blomberg. Ou av debutboken. Sälls. [#39048] 350:-

Gust. (pseud. för Franz Gustaf August Malmgren). Minneskransar till goda vänner. Från Gust. Gbg 1907. Bröderna Töpels boktryckeri. Inbundet exemplar i grönt klot med båda omslagen. 76 s. Ou av debutboken. Enligt förf:s förord en diktsamling afsedd endast för den trängre vänkretsen... Liten uppl. Sälls. [#38912] 500:-

Broberg, Jan. Mord för ro skull. Deckarens debut och dilemma. 1964. 303 s. Cavefors. Ou av debutboken. Ovanlig. [#22907] 350:-

Reuterswärd, Carl Fredrik. Titta, jag är osynlig! 1988. Gedins. Inb och med skomsl. 245 s. + ett portr. Prosadebut. [#35719] 125:-

Riwkin, Ester. Ringen som bröts. Roman. Norstedts 1949. 269 s. Debutboken. [#36090] 180:-

Hultén, Lars J. Johan Gottfrids morgondröm. - en fars - 1979. LT. 196 s. Ou av debutboken. [#32441] 100:-

Andersson, Rune. Mässa för skilda själar. En dikt. 1980. Bonniers. 45 s. Debutou. [#32292] 125:-

Almqvist, Eugène (pseud.). Höga Visan. Roman. Gbg (F.A.B. Hvar 8 Dags tryckeri) 1906. Samtida klotbd. 264 s. Debutou. Ny uppl. med utsatt författarnamn 1907. Pseud. för Hilma Söderberg född i Sundborns socken 1881 och vilken Elin Wägner nämnde "Segerpalmens" diktarinna i Idun 1908. Originalupplagan sällsynt. [#35570] 300:-

Greider, Göran. Vid fönstret slår ensamheten ut. 1981. Ou av debutboken. [#31478] 200:-

Fridell, Folke. Tack för mig - grottekvarn. Sthlm 1945. Federativs. 303 s. Ou av debutboken. [#31565] 200:-

Lindwall, SvenÅke. Utsläpp från en isolerad kvadrat. 1973. Ou av debutboken. [#28325] 120:-

Lagerström, Ingegerd. Enslingens bok. Sthlm 1907. Vackert fr omsl. Välbev ex av förf:s debutbok i ou. 79 s. Sälls. /Ingegerd Bürger, född Lagerström, 1886-1938. [#13460] 300:-

Mehlstedt, Henning von. Georg Dahna. En upprorsman. Sthlm (Gernandt) 1898. Ljusbrunt hfrbd med 3 upph bind och rött rtf. 262 s. Förf:s namn som inte är tryckt på titelbladet är ditskrivet. Ou av debutboken. Sällsynt. [#5249] 300:-

Evander, Per Gunnar. Tjocka släkten. Ett porträttgalleri. 1965. Debutou. [#11594] 250:-

Kjersén, Sven. Richard Dybeck. Historien om en svensk. 1916. 90 s. Portr. Debutou. Fr omsl med riss nedtill. [#13439] 250:-

Norman, Elin. Vesper. 1912. Debutou. Förf. dog s.å. Bif. dödsannons och fotografi. [#11285] 100:-

Malm, Manne. Reflex och reflexion. Sonetter. 1921. Debutou med förf:s ded. [#16308] 150:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations