Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsDATABÖCKER

McWilliams, Peter A. Boken om ordbehandling. Med svensk  marknadsöversikt. 1985. Legenda. Inb med ill omsl. 193 s. Fint ill.    [#62237]  125:-

Fredell, Lars. Skriv bättre. 1989. Scand. Systems PC. Inb med ill omsl. 209 s. Ill. [#61545] 80:-

The Logical Framework Approach (LFA). Handbook for Objectives-Oriented Planning. U.å. (1992). Norad. 109 s.  [#61546] 70:-

Kärrbrink-Ramsin-Svensson. Den digitala mutationen. 1998. Bokförlaget DN. 188 s. Nyskick.  [#61462] 110:-

Koosis, Donald J. & Koosis, David. Java-programmering för dummies. 1999. IDG. 326 s. + CD. [#60610] 150:-

Trudeau, Kevin.  Advanced Mega Memory. 6 Audiocassettes, 1 Workbook, 1 Videotape, 1 Pocket Guide. 1992.  Nightingale-Conant. Allt i stor originalkassett. /gbyr   [#60003]   180:-

Trudeau, Kevin.  Mega Memory. 9 Audiocassettes, 1 Workbook, 1, 1 Pocket Guide. 1992.  Nightingale-Conant. Allt i stor originalkassett. /gbyr   [#60004]   150:-

Tracy, Brian and Rose, Colin.  Accelerated Learning Techniques. The Express Track to Super Intelligence. 7 Audiocassettes, 1 Workbook. 1995. Nightingale-Conant. Allt i stor originalkassett. /gbyr   [#60005]   150:-

Madigan, Carol Orsag and Elwood, Ann.  Life's Big Instruction Book. The Almanac of Indispensable Information.  1995. Warner. 906 pp. A few illustrations.  As new. / How to tie a tie e.g. /gbyr   [#60006]   100:-

Zaks, Rodnay.  Introduction to Pascal including UCSD Pascal.  1981. Sybex. 436 pp. Some pencil underlinings.  [#59127] 100:-

Shlaer, Sally and Mellor, Stephen J.  Object-Oriented Systems Analysis. Modeling the World in Data. 1988. Simon and Shuster. 146 pp. Ill.  [#59104] 90:-

Banchoff, Thomas F.  Beyond the Third Dimension. Geometry, Computer Graphics, and Higher Dimensions. 1996. Scientific American Library. 211 pp with many illustrations. Square 4:o.  [#58926] 150:-

Weizenbaum, Joseph. Computer power and human reason. From judgment to   calculation. 1976. Freeman. 315 pp. One ill. [#57271] 125:-

McWilliams, Peter A. The Personal Computer Book. 1984. Dorling Kindersley. 264 pp. With many funny illustrations. First UK edition. [#56333] 100:-

Wemme, Lars. Internet. Visuell guide. 1996. 88 s. + annonser. Ill. Nyskick. [#55727] 60:-

Penn Warren, Robert. Nog av tid och rum. 1951. Bonniers. 464 s. [#47557] 80:-

Epstein, J.M. och Axtell, R. Artificiella samhällen. Samhällsvetenskap nedifrån & upp. 2000. SNS. 232 s. Ill. Förlagsny. / Boken är ett resultat av 2050-projektet. [#47559] 125:-

Wihlborg, Elin m.fl. Kommunala bredbandsbyggen - lokal politik för IT-samhället. 2003. 173 s. Nga s. str. Ill. [#47560] 60:-

Wihlborg, Elin. En lösning som söker problem. Hur och varför lokala IT-policyer utvecklas i landsbygdskommuner. 2000. Aa. 303 s. Ill. Nyskick. [#47562] 150:-

Wang & Parker. Office 2000 för dummies. 1999. IDG. 440 s. Ill. [#41604] 170:-

Inköpsordbok. Utg av Komputer för alla. Red. J.A. Hvidlykke. 2000. 98 s. Ill. [#41592] 60:-

Thorell, Jerker. Paginas mikrodatorlexikon. 1984. Pagina. 180 s. Ill. I slutet av lexikonet finns en svensk-engelsk ordlista. Nyskick. [#39410] 120:-

Hedager, Henning - Hildingson, Lars - Jacobsen, Johan. Dataord. 1987. 86 s. Ill. /En ordlista med förklaringar. [#38678] 80:-

Gates, Bill with Collins Hemingway. Business@thespeedofthought. Using a digital nervous system. 1999. Warner. P´s cloth wd/j in condition as new. 470 pp. Ills. [#37224] 200:-

Fuchs, Walter R. Språket, tanken och maskinen. Informationsteori och kybernetik. Rabén & Sjögren 1968. Dekorerat klotband. 354 s. Illustrerad. [#30704] 150:-

Hall, Bronwyn H. and Hall, Robert E. Time Series Processor Version 3.5 User´s Manual. 1980. 161 pp. 4:o. [#27833] 75:-

Dalenius, Tore, Klevmarken, Anders (eds). Proceedings of a symposium on Personal Integrity and the Need for Data in the Social Sciences held at Hässelby Slott, Stockholm, 1976. 1976. 198 pp. [#31048] 175:-

Rietmann, Kearney - Higgins, Frank. Upgrading & Fixing Macs for Dummies. IDG Books 1994. Soft cover. VG. 432 pp. Illustrated. [#29207] 150:-

Danuloff, Craig - McClelland, Deke. Encyclopedia Macintosh. Sybex 1990. Soft cover. VG. 784 pp. Illustrated. [#29208] 200:-

Maki, Ken. Macintosh Revelations. John Wiley & Sons 1995. Soft cover. VG. 602 pp. The book's CD-Rom missing. [#29209] 125:-

Sturmark, Christer, författargrupp. Internet@Sverige. 2:a utökade upplagan. Bonnier DataMedia 1995. Pappbd. 288 s. Diskett ingår. [#29210] 150:-

Ford, William - Top, William. Assembly Language and Systems Programming for the M68000 Family. Second edition. 1992 (D C Heath and Co). Publisher's hardcover. xxiii pp + 890 pp + appendix, M68000 family of integer instructions, 242 pp. Condition: VG+. [#29607] 250:-

Johnson, Michael - Beekman, George. Oh! THINK's Lightspeed Pascal! New York/London (W.W. Norton) 1988. 102 s. /Programmering i Pascal. [#29561] 120:-

McWilliams, Peter A. Boken om Ordbehandling. En snabbkurs för dataålderns skriftställare. 1985. Inb. 193 s. Ill. [#26959] 150:-

Ceri, Stefano - Pelagatti, Giuseppe. Distributed databases. Principles and systems. 1987 (McGraw-Hill). 3rd printing. Soft cover. G. 393 pp. About 20 pp with former owner's markings in colour pen. [#29046] 120:-

Budd, Timothy A. Classic Data Structures in C++. 1994. P´s ill hc. 560 pp. [#26853] 200:-

Anderson, Derek m.fl. Que´s Guide to Lotus Organizer 2 for Windows. 1995. 382 s. Rikt ill. [#26778] 100:-

Woodcock, Joanne. The Ultimate Windows 95 Book. 1995. 326 s. Ill. [#26779] 100:-

Symantec. Norton Utilities. Windows 95. Använderhandbok... 1995. Ca 300 s. Ill. [#26780] 100:-

Jamin, Klaus. Compulexikon. Datahandbok för nyfikna. Sv bearbetning Pär Lind och Göran Walter. 1988. Inb med ill omsl. 236 rikt ill s. [#26591] 100:-

Andersson, Anita. StartBok. Multimedia. 1995. Inb med ill omsl. 264 s. Ill. Med ett par marg.anteckningar. [#26641] 100:-

Nathorst-Westfelt, Bo. 90 tips för dig som just köpt Word 6. 1994. 155 s. Ill. Nyskick. [#23293] 50:-

Hedager, Henning - Hildingson, Lars - Jacobsen, Johan. Dataord. 1987. 86 s. Ill. /En ordlista med förklaringar. [#21202] 40:-

Flanagan, David. Java in a nutshell. A desktop quick reference for Java programmers. 1996 (O'Reilly & Associates). 439 pp. [#19702] 150:-

Gates, Bill. @ffärer med tankens hastighet. Bill Gates med Collins Hemingway. 1999. F's klotbd med skomsl. 440 s. [#20311] 125:-

Lowe, Janet. Bill Gates citerad. 1999. F's klotbd m skomsl. 256 s. Som ny. [#20162] 100:-

Gates, Bill. Vägen till framtiden. Medförfattare: Nathan Myhrvold & Peter Rinearson. 1995. F's klotbd m skomsl. 325 s. Ill. Som ny. [#20161] 125:-

Goodman, James - Miller, Karen. A programmer's view of computer architecture. With examples from the MIPS RISC architecture. Preliminary version. 1993 (Saunders College). Publisher's hardcover. 369 pp. [#19449] 250:-

Armstrong, Joe - Virding, Robert - Williams, Mike. Concurrent programming in ERLANG. 1993 (Prentice Hall). First ed. 281 pp. [#19450] 100:-

Harry, Andrew. Formal methods Fact File. VDM and Z. 1996 (John Wiley). 386 pp. [#19451] 150:-

PowerPC 601. RISC Microprocessor user's manual. Published by IBM Microelectronics & Motorola 1993. Approx. 1000 pp. [#19452] 100:-

Alpha architecture handbook. Published by Digital Equipment Corp. 1992. Approx. 200 pp. [#19457] 100:-

Plasmeijer, M.J.(ed). Implementation of functional languages in parallel architectures. Proceeedings of the second international workshop on implementation of functional languages in parallel architectures, Nijmegen, The Netherlands, June 1990. 1990. 371 pp. [#19458] 100:-

Maguire, Steve. Writing solid code. Microsoft's techniques for developing bug-free C programs. Foreword by Dave Moore, director of development, Microsoft Corp. 1993. Approx. 260 pp. [#19459] 250:-

Moll, Hans. Page Maker för PC steg för steg. Diskett ingår. 1991. F's dek plpbd. 288 s. [#5418] 150:-

Rönn, Johan. 101 tips för dig som just köpt en Macintosh. En lathund. 1991. 208 s. Ill. [#11201] 50:-

Lippman, Stanley B. C++ Primer. 2nd Edition. 1993. 630 pp. [#13994] 150:-

McCorduck, Pamela. Machines who think. A personal inquiry into the history and prospects of artificial intelligence. 1979. 1st ed. P's cloth with dustjacket. 375 pp. Ill. [#7983] 150:-

Nilsson, Christer. 111 tips för dig som just köpt Windows 3.1. En lathund utgiven av MikroDatorn. 1992. Pocket, 116 s. [#12962] 30:-

Meissner, Loren P. - Organick, Elliott I. Fortran. Featuring structured programming. 1980. 500 s. [#9380] 100:-

Nissen, Jörgen. Pojkarna vid datorn. Unga entusiaster i datateknikens värld. 1993. 360 s. [#16244] 60:-

Offentlighetsprincipen och ADB - information i anslutning till nya bestämmelser fr o m 1 juli 1982. 27 s. [#15473] 40:-

Carter, L. R. and Huzan, E. Microelectronics and microcomputers. 1981. Pocket. 232 pp. Ill. [#1745] 40:-

Florén, Gustafsson, Jedbratt. Internet. En vägvisare till morgondagens affärer. 1994. Inb. 123 s. Ill. [#5405] 60:-

Amiga Bok. Det ledande bokföringsprogrammet till Amiga. Bruksanvisning. Ett samarbete mellan LM System Ab och Karlberg & Karlberg Ab. 1988. 4 disketter i kuvert. 92 textsidor. Ill. [#14506] 125:-

Framsteg inom forskning och teknik 1983. Ingenjörsvetenskapsakademiens Meddelande 243. 123 s. Ill. [#11595] 50:-

Borland, Russell. Working with Word for Windows. 1990. 634 s. Streckat ex. [#10914] 100:-

Bjerndell, Frey, Hedebäck. Datorstödd PA i praktiken. 1987. 209 s. Namnt. [#4261] 50:-

Curran, Susan, Curnow, Ray. Plugga med hemdatorn. 1984. 143 s. Ill. [#9999] 80:-

Datorer i undervisningen. En skriftserie för skolan. Inför datasamhället. Liber 1984. 160 s. [#8665] 50:-

Haskell, Richard E.FOrtran programming using structured flowcharts. 1978. 280 pp. Some underlinings. [#1221] 80:-

Morris, D. J. Introduction to Communication Command and Control Systems. 1977. First ed. P's dec. cloth. 308 pp. [#12908] 125:-

Brandinger, Rune. ADB. Automatisk databehandling. Hermods-NKI 1966. Inb. Ca 350 s. Ill. Streckat ex. Skadat rygghuvud. [#6883] 50:-

Simpson, Alan. Symphony i praktiken. 1989. 429 s. Ill. [#14901] 100:-

McKenna, Regis. Regis råd. Marknadsföring med guldkant enligt Silicon Valley. 1986. Inb m skomsl. 199 s. [#2896] 50:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations