Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsDALARNA

Liss Olof Larssons politiska verksamhet skärskådad vid dagsljus af En danneman. Sthlm, C. Eriksson, 1890. 48 s. Med de tryckta ljusgröna omslagen med en bild av Liss Olof Larsson i gammaldags daladräkt. Ill A. Abrahamsson. Omslagen nötta i ryggen. Sällsynt skrift. [#59195] 250:-

Algård, N. Göran. Dalarna. Sveriges hjärta. 1990. Förlagsklotbd med skomsl. Fotobok med text. 4:o. [#53329] 100:-

Kungl. Dalregementet femtio år i Falun. 1908-1958. 1958. 131 s. varav ett 40-tal fotoplr. 4:o. Bakre omsl med liten hörnskada. [#49284] 150:-

Ekström, Gunnar. Rättviks kyrka. Historisk översikt samt vägledning. 1954. 59 s. Ill. Omsl Jerk Werkmäster. [#49869] 40:-

Dalaröster III. En antologi med 33 dalaförfattare. Antologi i urval av Birgitta Bergkvist o Hans Bing. 1971. Dalarnas författarförbund. 160 s. Ill. Som ny. [#48791] 100:-

Karlfeldt, E.A. Fridolins visor och andra dikter. 1917. W&V. Imit halvpergamentbd med fr omsl medb. 120. [#49413] 80:-

Tegler Jerselius, Kristina. Den stora häxdansen. Vidskepelse, väckelse och vetande i Gagnef 1858. Uppsala 2003. Aa. 352 s. /Under våren och sommaren 1858 utspelade sig Sveriges sista stora kända utbrott av häxanklagelser. [#47177] 250:-

Upptäck Dalarnas fäbodar. Discover the Summer farms of Dalarna. Entdecken Sie die Senngehöfte in Dalarna. 2000. Utv kartbroschyr med text. [#46781] 50:-

Hildebrand, Karl-Gustaf. Falu stads historia 1641-1687. Falun 1946. Aa. 884 s. + utv karta. Personreg. i separat häfte med tr omslag. Bd II med hörnfl omsl. 4:o. 3 vol. / Ifö I-5 [#46226] 550:-

Lunell, Bertil. Från Trångboland till Sångboland. Ur gästabudsvisor och protokoll i Västmanlands-Dala Gille. 1979. 63 s. Notskrift. Med förf:s ded o tillskr. / Förf född i Gagnef 1901. [#46090] 80:-

Ridderstedt, Lars (red.). Våmhus kyrka. Minnesskrift med anledning av restaureringen 1953-1954. Uppsala 1957. Fint halvklotbd. 110 s. Foto- oa ill i texten. Liten 4:o. [#42344] 150:-

Dalarna 1998. Samlat och sparat. Utg av Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund. Årg. 68. Inb med ill omsl. 259 s. Ill. [#41381] 90:-

Hed, Kerstin. Glimtar från Sotdalarna. 1958. Förlagets välbev halvklotbd. 109 s. + rikt ill med fotoplr. /Hö VIII-4 [#5228] 220:-

Diös, Anders. Om Zornmuseets tillkomst. Mora 1960. Vackert utstyrt förlagshklotbd och med ett skomsl. 71 s. Rikt ill. [#41273] 125:-

Svärdström, Svante. Dalmålare 1770-1870. Liljevalchs konsthalls katalog nr 239. aug. - sept. 1960. Med förf:s ded o gåvotillskr... 56 s. + plr. Bif också 4 vykort, en broschyr, samt en I marginalen-artikel betitlad En kurbits till Svante! Av Carinna. [#39678] 220:-

Elfström, Nils. Medmänniskor och situationer, statistik och reflektioner. Fagersta-minnen. 1976. Inb med ill omsl 248 s. Foto- oa ill. [#39435] 110:-

Dalarnas Museum. En presentation i bild. An illustrated guide. (1963). 30 s. Fotoill. [#38437] 50:-

Veirulf, Olle. Bygdestudier i Västerdalarna. Bebyggelsen i Lima och Transtrands socknar under 1600-talet, sådan den framträder i de historiska akterna. Uppsala 1935. 80 s. + 2 stora utv bebyggelsekartor. (Mit deutscher Zusammenfassung: Siedlungsgeographische Studien in Västerdalarna.) /UUÅ 1935:13. Medd fr Uppsala univ geogr inst. Ser. A. N:r 12. [#37173] 450:-

Christofferson, Birger / Winberg, Lars-Åke. Farfars Dalarna. U.å. 1982. Inb med ill omsl. 124 s. Rikt ill med gamla fotografier. Kvadratisk 4:o. [#31134] 250:-

Svärdström, Svante. Falun - den gamla kopparstaden. En bilderbok med text. 1947. 54 s. Ill. [#21630] 80:-

Gamla Falukamrater. Medlemsmatrikel 1957. 24 s. [#21632] 50:-

Ström, Selma. Hemma på Elsborg. Minnesbilder från vardag och fest i sekelskiftets Falun. 1954. 155 s. [#21273] 150:-

Lindström, Rune. Johannesnatten. Dansspel i fyra tavlor. 1948. Ou. Förlagets hklotbd m skomsl. 124 s. Vackert illustrerad i färg av författaren. Namnt. Omsl naggat o med smärre riss. [#19771] 75:-

Wingborg, Olle. Litteratur om Dalarna. I-IV. 4 vol. I: Artiklar och uppsatser ingående i periodiska publikationer. II: Separata skrifter samt nytillkomna artiklar... III: Register. IV:Litteraturen 1971-1980. 1969-83. F's blåa klotbd. Ca 750 s. [#19159] 750:-

Pettersson, Täpp John-Erik. Orsabönder Kungl. Hovleverantörer av slipstenar vid mitten av 1500-talet. Särtr. 1989. 14 s. Ill. Stplr. [#16719] 60:-

Granath, Karl-Erik och Hård af Segerstad, Ulf. Carl Larssongården. /Konstnärshemmet i Sundborn...1974. F's dek plpbd. Vackert ill. [#12240] 150:-

Berg, Erik. Minnen från hungersverige. 1961. Bokgillets medlemspublikation 1962. 16 s. /Förf. (1860-1947) folkskollärare och kyrkvärd i Rättvik. [#10111] 50:-

Sylwan, Georg. Dalarna Sveriges hjärta. En vän på färden till budom och sommarens glädje. Sthlm 1918. 100 s. + annonser. Ill. [#9801] 150:-

Stora Tuna. En sockenbeskrivning utg. av Stora Tuna församling. Red. Otto Bolling m.fl. 1959. Lyxhfrbd från Isbergs. Fotoill. 559 s. Gåvotillskrift på försättsbladet i skön piktur med 29 namn. [#11600] 750:-

Eriksson,Gunnar L. Untersuchung der Periodizitäten der Wasserstände und der abfliessenden Wassermengen von Norslund am Dalelf. 1942. 12 pp. Ills. [#12042] 40:-

Algård, N. Göran. Dalarna av i dag. Dalarna today. Dalarna heute. Dalécarlie aujourd'hui. 1968. F's klotbd m skomsl. Rikt ill. Text på 4 språk. [#2041] 150:-

Johansson, Arndt. Arbetarrörelsen i Dalarna. 1955. Fint hfrbd i rött med fr omsl medb. Ill. Ca 550 s. Tillskrift. [#11945] 250:-

Västmanlands-Dala nation Festskrift 1639-1939. Uppsala 1939. Ill. Ca 250 s. [#7118] 125:-

Västmanlands-Dala nations skriftserie X. 1960. Bl.a. B. Gezelius: En prästman i Dalarna på 1700-talet. [#10751] 60:-

Västmanlands-Dala nations skriftserie IX. 1955. Bl.a. Hj. Sundelöf: Nya gymnasier I dalarna. [#10163] 60:-

Västmanlands-Dala nations skriftserie V. 1936. Bl.a. M. Lindgren-Fridell: Kring en 1700-talsdissertation om staden Västerås. [#10680] 80:-

Västmanlands-Dala nations skriftserie II. 1929. Bl.a. K.W. Herdin: En västmanlännings olycksöde. Brottmålshistoria från år 1658. [#10677] 80:-

Västmanlands-Dala nations skriftserie I. 1928. 100 s. Ill. [#12466] 80:-

Kulturens roll i Bergslagen. Ett projekt med forskning, utbildning och kulturverksamhet. Projektåret 1987/88. Rapport 11. 136 s. Ill. [#8037] 30:-

Bjurbom, M. och Edetoft, S. Människor i Stora. U.å. Dek plpbd. Ill. 84 s. [#1064] 60:-

Dalarna ser framåt. Länsutredning för Kopparbergs län. 1962. Ill. 159 s. Bibl. stpl. [#14510] 50:-

Hallerdt, Björn (red.) Kulturhistoriska sevärdheter i Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 1965. F's dek hklotbd. Ill. 240 s. [#15902] 80:-

Lindström, Rune. Johannesnatten. 1948. F's hklotbd. 125 s. Ill. [#3824] 90:-

Rådstam, Knut. Det klarnar för Eliasfolket. Skildring från 1800-talets Dalarna. 1952. 188 s. /En dalasläkts liv. [#2181] 100:-

Åmark, Mats. Kyrkklockor, klockare och klocksägner i Dalarne. 1928. 222 pp. Med frf:s ded. [#7833] 500:-

(Carl Nordin). Beskrifning öfver provinsen Dalarne. I-IV:1-6. 10 häften. m.u. Falun (Carl Nordin (F.L. Schmidt)) 1862-8. Enligt följande: I: Nedan Siljans fögderi. H.1: Rättviks socken. H.2 och 3: Leksands och Åhls socknar. H. 4 och 5: Ore och Bjursås socknar. II: Ofvan-Siljans fögderi. H.1 och 2: Venjans och Sofia Magdalena socknar. H.3: Mora socken och Våmhus kapell. III: Vesterdalarnes fögderi. H. 1 och 2: Nås och Floda socknar. H. 3 och 4: Jerna och Äppelbo socknar. H. 5: Malungs socken. H.6: Säfsen eller Säfsnäs socken. IV: Säthers fögderi. H.1: Gagnefs socken och Mockfjärds kapell. Tillhopa ca 1100 s. Med bevarade originalomslag. Tillhopa ca 1100 s. [#8548] 1750:-

Lindström, Rune. Johannesnatten. Dansspel i fyra tavlor. 1948. Hcl. 125 s. [#13587] 75:-

Bovin, Henrik. Redogörelse för de ecklesiastika boställena. VI. Kopparbergs län. Sthlm 1929. 770 s. Ded. på de nötta omsl. Det bakre loss. [#6591] 300:-

Kopparbergs läns landsting. En berättelse om dess verksamhet under ett hundra år 1863-1963. Red. Erik Carlsson m.fl. 1962. Dek klotbd. Ca 600 s. [#10648] 125:-

Hildebrand, Karl-Gustaf. Erik Johan Ljungberg och Stora Kopparberg. 1970. F's dek klotbd i nyskick. 666 s. + plr oa ill i texten. [#10084] 250:-

Karlfeldts Sjugare. Karlfeldt-samfundets skriftserie, 6. 1975. F's dek klotbd. Ill. 48 s. 4:o. [#15197] 80:-

Diös, Lisa och Anders. 25 Midsomrar på Bonäsgården 1938-1963. 1964. Ill. 55 s. [#2485] 60:-

Hallerdt, Björn (red.) Kulturhistoriska sevärdheter i Dalarna. 1965. F's dek hklotbd. Rikt ill. 240 s. /Dalarnas hembygdsbok. [#10847] 100:-

Västmanlands Dala nation. Festskrift 1915. Ill. 164 s. Vackert omslag. [#15930] 200:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations