Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsBRANDVÄSEN

Berättelse angående Stockholms stads brandväsende år 1886. Sth, Beckman, 1887. Br. Hollsten, brandchef. 43 s. Med en illustration. Välbev häfte. Större delen upptages av ett 'Tabellariskt sammandrag öfver eldsvådor m.m. under år 1886' med uppgift om tiden för eldsvådans utbrott, brandstället; gatuadress och lägenhet, huru och af hvem larm gifvits, anledningen till elden, stationens nummer som utryckt, försäkringsgifvare, brandskadeersättningens belopp, hela försäkringsbeloppet, ersättningen i % af hela försäkringsbeloppet, samt en kolumn för Anmärkningar där en kort redogörelse för eldsvådan ges. [#44333] 350:-

Berättelse angående Stockholms stads brandväsende år 1887. Sth, Beckman, 1888. Br. Hollsten, brandchef. 36 s. Med en illustration. Välbev häfte. Större delen upptages av ett 'Tabellariskt sammandrag öfver eldsvådor m.m. under år 1887' med uppgift om tiden för eldsvådans utbrott, brandstället; gatuadress och lägenhet, huru och af hvem larm gifvits, anledningen till elden, stationens nummer som utryckt, försäkringsgifvare, brandskadeersättningens belopp, hela försäkringsbeloppet, ersättningen i % af hela försäkringsbeloppet, samt en kolumn för Anmärkningar där en kort redogörelse för eldsvådan ges. [#44334] 350:-

Berättelse angående Stockholms stads brandväsende år 1892. Sth, Beckman, 1893. Br. Hollsten, brandchef. 34 s. Med en illustration. Välbev häfte. Större delen upptages av ett 'Tabellariskt sammandrag öfver eldsvådor m.m. under år 1892' med uppgift om tiden för eldsvådans utbrott, brandstället; gatuadress och lägenhet, huru och af hvem larm gifvits, anledningen till elden, stationens nummer som utryckt, försäkringsgifvare, brandskadeersättningens belopp, hela försäkringsbeloppet, ersättningen i % af hela försäkringsbeloppet, samt en kolumn för Anmärkningar där en kort redogörelse för eldsvådan ges. [#44335] 350:-

Berättelse angående Stockholms stads brandväsende år 1893. Sth, Beckman, 1894. Br. Hollsten, brandchef. 45 s. Med en illustration. Välbev häfte. Större delen upptages av ett 'Tabellariskt sammandrag öfver eldsvådor m.m. under år 1893' med uppgift om tiden för eldsvådans utbrott, brandstället; gatuadress och lägenhet, huru och af hvem larm gifvits, anledningen till elden, stationens nummer som utryckt, försäkringsgifvare, brandskadeersättningens belopp, hela försäkringsbeloppet, ersättningen i % af hela försäkringsbeloppet, samt en kolumn för Anmärkningar där en kort redogörelse för eldsvådan ges. [#44336] 350:-

Berättelse angående Stockholms stads brandväsende år 1894. Sth, Beckman, 1895. Br. Hollsten, brandchef. 16 s. Med en illustration. Välbev häfte. Större delen upptages av ett 'Tabellariskt sammandrag öfver eldsvådor m.m. under år 1894' med uppgift om tiden för eldsvådans utbrott, brandstället; gatuadress och lägenhet, huru och af hvem larm gifvits, anledningen till elden, stationens nummer som utryckt, försäkringsgifvare, brandskadeersättningens belopp, hela försäkringsbeloppet, ersättningen i % af hela försäkringsbeloppet, samt en kolumn för Anmärkningar där en kort redogörelse för eldsvådan ges. [#44337] 350:-

Berättelse angående Stockholms stads brandväsende år 1895. Sth, Beckman, 1896. Br. Hollsten, brandchef. 35 s. Med en illustration. Välbev häfte. Större delen upptages av ett 'Tabellariskt sammandrag öfver eldsvådor m.m. under år 1895' med uppgift om tiden för eldsvådans utbrott, brandstället; gatuadress och lägenhet, huru och af hvem larm gifvits, anledningen till elden, stationens nummer som utryckt, försäkringsgifvare, brandskadeersättningens belopp, hela försäkringsbeloppet, ersättningen i % af hela försäkringsbeloppet, samt en kolumn för Anmärkningar där en kort redogörelse för eldsvådan ges. [#44338] 350:-

Berättelse angående Stockholms stads brandväsende år 1896. Sth, Beckman, 1897. Br. Hollsten, brandchef. 35 s. Med en illustration. Välbev häfte. Större delen upptages av ett 'Tabellariskt sammandrag öfver eldsvådor m.m. under år 1896' med uppgift om tiden för eldsvådans utbrott, brandstället; gatuadress och lägenhet, huru och af hvem larm gifvits, anledningen till elden, stationens nummer som utryckt, försäkringsgifvare, brandskadeersättningens belopp, hela försäkringsbeloppet, ersättningen i % af hela försäkringsbeloppet, samt en kolumn för Anmärkningar där en kort redogörelse för eldsvådan ges. [#44339] 350:-

Berättelse angående Stockholms stads brandväsende år 1900. Sth, Beckman, 1901. Br. Hollsten, brandchef. 42 s. + en fotoplansch med kårens brandfartyg Phoenix. Välbev häfte, dock har det främre omslaget blekts olika. Större delen upptages av ett 'Tabellariskt sammandrag öfver eldsvådor m.m. under år 1900' med uppgift om tiden för eldsvådans utbrott, brandstället; gatuadress och lägenhet, huru och af hvem larm gifvits, anledningen till elden, stationens nummer som utryckt, försäkringsgifvare, brandskadeersättningens belopp, hela försäkringsbeloppet, ersättningen i % af hela försäkringsbeloppet, samt en kolumn för Anmärkningar där en kort redogörelse för eldsvådan ges. [#44340] 350:-

Jane, Mary and Piatti, James. Firehouse Collectibles. An illustrated guide to fire department memorabilia from the colonial era to the present day. 1979. 128 pp. Many ills. First edition. [#31515] 125:-

Matuszczyk, Franz (Red.). Stadt Münster. 2/80. Dokumentation. 75 Jahre Städtische Berufsfeuerwehr Münster 1905-1980. 1980. 42 S. Ill. [#31516] 60:-

Wickman, Mats. För all framtid. Stockholms stads brandförsäkringskontor 250 år. 1996. Inb m skomsl. 235 s. Ill. [#21015] 225:-

Almquist, Joh. Ax. Stockholms stads brandförsäkringskontor 1746-1921. Historisk skildring. Sthlm 1921. Slutvignetterna av A. Sjögren. Foto: C.G. Rosenberg. 724 s. 4:o. [#13017] 275:-

Carlquist, Gunnar. De skånska städernas brandväsen under äldre tid. Särtr. 1928. 87 s. Förf:s ded till Rurik Holm på fr omsl och bif "tiggarbrev" från K. Universitets-Biblioteket i Lund. Ryggen med skavanker upp- och nertill. 4:o. [#11587] 100:-

Petersson, Viktor. Östergötlands läns brandstodsbolag 1841-1941. Minnesskrift... 100-årsdagen 1941. 1941. F's dek linnebd. 443 s. + portr. plr, diagram och kartor. [#14158] 200:-

SOU 1941:11. Inrättande av en statlig brandskola m.m. [#13015] 125:-

Södermanlands läns brandförsäkringsbolag 1846-1946. Minnesskrift till firandet av bolagets 100-åriga verksamhet utarbetad av Ivar Schnell. Förlagets dek. hklotbd. 255 s. Ill. [#2384] 150:-

Allmänna brandförsäkringsverket 1782-1932. Minnesskrift red av Karl Åmark. 1932. 410 s + plr oa ill. [#14185] 150:-

Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget Skåne. 1884-1934. 1934. 198 s. + plr och tabeller. [#11258] 150:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations