Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsBERGSBRUK

Rothwell, Richard P. (ed.). The Mineral Industry, its Statistics, Technology and Trade, in the Unitied States and other countries to the end of 1895. Annual. Vol. IV. New York 1896. P's red cloth. Incl ads more than 1000 pp. Ill. Almost as new.  [#63020] 450:-

Tabell öfver räta liniers projectioner till bruk vid grufmätningar. Fahlun 1875. Två vikta ettbladstryck. [#68193] 40:-

Petersson-Leffler-Johansson (red.). De tekniska vetenskaperna. Avdelning Bergsvetenskap. Band II: Allmän metallurgi. 1930. Gediget och fint hfrbd med dek rygg. 595 s. Med ca 300 illustrationer i texten + en utvikplansch. [#60612] 400:-

Järta, Hans. Åminnelsetal öfver ... Joh. Gottl. Gahn, assessor i Bergscollegium ,... hållet inför Kongl. Vetenskaps-academien 1831. Sth, Norstedt, 1832. Blågrått omsl. 54 s. Osk o ouppsk exemplar. [#60386] 650:-

Rydberg, Sven - Gullers, Peter. 1000 år vid Stora Kopparberget. Stora Kopparberg 1979. Förlagsband. 96 s. Fotoillustrerad, övervägande i färg. Text Sven Rydberg. Bild Peter Gullers. Kvadratiskt format. Gullers International AB. *[#56260] 120:-

Holtze, Bengt ao eds. Swedish Industrial Archaeology. Engelsberg Ironwork. A Pilot Project. 1975. P.s dec cloth. 363 pp with many ills. / Jernkontorets bergshistoriska skriftserie 18. [#53589] 200:-

Buehr, Walter. Underground Riches. The story of mining. 1958. Morrow. P´s dec cloth wd/j. 95 pp. Ills. [#49677] 80:-

Florén, Anders. Vallonskt järn. Industriell utveckling i de södra Nederländerna före industrialiseringen. 1998. 275 s. Ill. / Opuscula hist ups. 20. [#46307] 200:-

Järn bryter bygd. Ekomuseum Bergslagen berättar i landskapet. 1986. 96 s. + färgplr oa ill i texten. [#49342] 70:-

Magnusson, Nils H. Persbergs malmtrakt och berggrunden i de centrala delarna av Filipstads bergslag. Geologisk beskrivning. Sthlm 1925. Sewn as issued. 237 pp + 2 large col & folding maps i pocket. 4:o. Acad. diss.* [#45767] 550:-

Beijbom, Ulf. Guldfeber. En bok om guldrusherna till Kalifornien och Klondyke. 1979. NoK. Inb med ill omsl. 224 s. Rikt ill. Kvadratiskt format. [#41809] 180:-

Magnusson, Nils H. Persbergs malmtrakt och berggrunden i de centrala delarna av Filipstads bergslag. Geologisk beskrivning. Sthlm 1925. Sewn as issued. 237 pp + 2 large col & folding maps i pocket. 4:o. Acad. diss. [#16779] 550:-

Eriksson, Gösta A. Bruksdöden i Bergslagen efter år 1850 med särskild hänsyn till företag i Kolbäcksåns dalgång. The Decline of the Small Blast-Furnaces and Forges in Bergslagen efter 1850 with Special Reference to Enterprises in the Valley of Kolbäck River. 1955. Aa. Häftad med skomsl. 347 s. + stora utvikbara kartor. Med förf:s ded. på titelbladet. Bif 4 handskrivna blad som förefaller att vara opponentens inledning vid disputationen + spik- och erratablad. Välbevarat exemplar. [#31746] 950:-

Lindroth, Sten. Christopher Polhem och Stora Kopparberget. Ett bidrag till bergsmekanikens historia. Mit deutscher Zusammenfassung. Uppsala 1951. A&W. Halvpergamentbd med gulddek rygg + skomsl. 234 s. + utv plr oa ill i texten. Övre guldsnitt. Välbev exemplar med förf:s ded. på försättsbladet. [#31747] 950:-

Boethius, Bertil. Järngruvorna i Åhl. Med ett kapitel om jordbruket samt en exkurs om gruvfogden Valsarfs Erik Ersson. Genomsedd av Åke Kromnow. Sthlm 1985. Proprius förlag. Häftad med skomsl. 232 s. Foto- oa ill i texten. / Utg av Åhls hembygsförening, Insjön. [#31757] 250:-

Howard, N. and Sloane, Lucille L. A Pictorial History of American Mining from pre-columbian times to the present day. New York 1970. Crown Publishers. P´s cloth wd/j. 342 pp with 1000 Illustrations. 4:o. [#31758] 400:-

De Geer, Gerard. Genombrottstider i Bergslagen. Några minnesanteckningar. 1952. F´s hklotbd. 274 s. + plr. [#20821] 125:-

STF:s Årsskrift 1957. Omsl av Gunnar Brusewitz. Tema: Berget. Välbev ex. [#20822] 40:-

Spitama. Arbeitsleitung und Arbeitsgemeinschaft - das Gesetz der menschlichen Natur. 1935. 23 S. Etwas fleckig und bestossen. / Schriften der Deutschen Bergwerks-Zeitung. [#20824] 50:-

Högbom, Ivar. Mineral Production. A study in trend and geographical displacement. 1932. 81 pp. Ills. Inscribed copy. [#20854] 80:-

The Iron and Steel Institute. Stockholm Meeting 1926. Excursion I. Uppsala 1926. P´s red cloth in nice condition. 60 pp. Photos. /Scarce. [#20855] 275:-

Rinman, L. Quelques renseignements sur la fabrication des fers et aciers de la Suède ainsi que sur les autres objets des classes 40 et 47 à l´occasion de l´exposition universelle de Paris en 1867. Paris 1967. 31 pp + one folding big map and two d:o tables. Printed front cover, back cover missing, spine damaged and map loose. Something for the book-binder. /Scarce. [#20856] 500:-

Bring, Gust. G. Hvilka äro utsikterna för en fortsatt stegring af den moderna maskinborrningens effektivitet? Föredrag vid Jernkontorets tekniska diskussionsmöte 1912. 1912. 66 s. + 14 utv tab. Foto- oa ill i texten. Stplr. [#20857] 250:-

Tärnlund, C.A. Det svenska järnet genom seklerna. Verd. småskr. 347. 72 s. [#20858] 40:-

Wennerström, Henrik och Asplund. C.I. Ristjälns järnmalmsfält i Piteå socken, Norrbottens län. Luleå (Leo Ruuth) 1915. 3 tillägg. 43 s. + 2 utvikbara planscher. [#20865] 150:-

Värmländska Bergsmannaföreningens Annaler 1913-1927 inb i 3 fina och solida och välbev hklotbd med femårsregister i varje bd. Inalles ca 1800 s. Ill. [#20808] 950:-

Iron and Steel in Sweden. Ed. and publ. under control of and in cooperation with Jernkontoret by AB Svenska Teknologföreningens förlag, Sthlm 1920. For the cover was used Swedish Kraft-Paper. The book was bound by Normans bokbinderi. In all around 250 pp. Many ills and one folding map. The paper with small damage on pp 18-19. [#20809] 250:-

Hemmingsson, Johan. Mineral- och bergartslära. 1945. Hermods. Klotbd. Ill. [#20873] 100:-

Sahlin, Ingemar & Öhman, Einar. Järn- och ståltillverkning. 1940. F´s dek klotbd. Ill. 226 s. [#20874] 150:-

Läget inom svensk järnhantering i början av år 1954. Utredningar inom Jernkontoret. Gåvoexemplar till Mauritz Engström... från Ragnar Sandén i ett påkostat, välbev och vackert rött hfrbd. Ryggen med 5 bind och gulddekor. Inalles ca 250 s. 4:o. [#20294] 550:-

Boëthius, Bertil. Ytterligare P.M. angående statens åt järngruvor anslagna skogar. Uppsala 1947. 16 s. Ded. och tillskr. från förf. /Medd. från Jernkontorets gruvbyrå 39. [#20087] 50:-

Polhem, Christopher. Tal öfver den vigtiga frågan: Hvad som vårt kära fädernesland hafver nu mäst af nöden til sin ständiga förkofring i längden? Hållit för kongl. svenska vetenskapsacademien, vid praesidii afläggande den 13 octob. 1745. Sthlm (Lars Salvius) 1764. Oskuret och ouppskuret exemplar. 23 s. Vignetter. [#19173] 750:-

Handlingar, angående dels föreslagen friare jerntillverkning vid tillåtne smidesverkstäder, dels ock reglering af skatten för stångjernssmidet, m.m. Sthlm (H.G. Nordström) 1836. Samtida hfrbd i bra skick, ryggdekoren delvis bortnött. Interfol. ex. 158+158 s. med en hel del samtida handskrifter. [#16865] 750:-

Olsson, Sven. Järnbruksförbundet 1906-1956. Minnesskrift. Sthlm 1958. F's röda hfrbd i nyskick. 379 s. Övre guldsnitt. [#12009] 200:-

Täckholm, Ulf. Studien über den Bergbau der römischen Kaiserzeit. Uppsala 1937. 200 s. Ill. Ded. ex. Fr omsl ngt fläckat. [#13964] 200:-

Walcott, Charles D. Twenty-second annual report of the United States geological survey to the secretary of the interior 1900-1901. III. Coal, Oil, Cement. Washington (GPO) 1902. P's dec cloth. 763 pp + 53 plates and maps whereof some are folding. Contains i.a. The coal fields of the United States, by C.W. Hayes. The Appalachian coal fields, by D. White ao. The Rocky Mountain coal fields, by L.S. Storrs. The Gaines oil field of northern Pennsylvania, by M.L. Fuller. Chalk of southwestern Arkansas, by J.A. Taft. Stamps. [#5900] 1500:-

Strunz, Hugo & Tennyson, Ch. Mineralogische Tabellen. Eine Klassifizierung der Mineralien auf kristallchemischer Grundlage. 4. völlig neubearb. und erweiterte Aufl. 1966. Publisher's cloth. Ill. 567 pp. [#14736] 500:-

Rönnow, S. Pehr Hilleström och hans bruks- och bergverksmålningar. With a summary in English. 40 planscher i koppardjuptryck. 1929. I ett fint hfrbd. 4:o. [#3976] 1500:-

Hoffmann, H. und C. Lehrbuch der Bergwerksmaschinen. (Kraft- und Arbeitsmaschinen). 2. verbesserte und erweiterte Aufl. Mit 547 Textabbildungen. Berlin (Springer) 1931. Publisher's cloth. 412 pp. [#11398] 750:-

Magnusson, Nils H. Persbergs malmtrakt och berggrunden i de centrala delarna av Filipstads bergslag. Geologisk beskrivning. Sthlm 1925. Sewn as issued. 237 pp + 2 large col & folding maps i pocket. 4:o. Acad. diss. [#16779] 400:-

Flintberg, J.A. Städernas med handel, sjöfart och bruksrörelse gemenskap ägande inkomster. 1795. Contemp. half calf. 544 s. [#11357] 850:-

Molin, Harry. Karlholms Bruks Bok. En krönika kring ett upplandsbruk. 1950. F's hklotbd. 336 s. + utv plr oa ill. [#5673] 300:-

De Geer, Gerard. Sveriges naturrikedomar. I-II. 2 vol. 1946-50. Välbev dek linnebd. Inalles ca 650 s. + mängder med utv kol oa plr och kartor. Stplr. [#4036] 300:-

Broling, Gustaf. Anteckningar under en resa i England åren 1797, 1798 och 1799 på Bruks Societetens anmodan utgifne. Sthlm (Lindh) 1811. Originalpbd med tr rtf. Grav. titelbl. 340 s. Osk snitt. / m.u. Första delen behandlar förf:s iaktagelser i London. [#2991] 300:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations