Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsARKITEKTUR - ARCHITECTURE

Betjeman, John. Ghastly good taste or, a depressing story of the Rise  and Fall of English Architecture. 1970. Hutchinson. 136 pp.   [#63292]   80:-

Gutheim, Frederick.  Alvar Aalto. New York 1960. George Braziller.  128 pp, over 80 pp of reproductions incl photographs, plans and  drawings. / Masters of world architecture.   [#63115]  220:-

Arkitektür og skipulag. 3/1990. 90 pp. Ill. English summary. Stamp.  4:o.   [#63117]  60:-

Framtidslandet. Galleriet Kulturhuset, Stockholm, 1980. 96 s. Rikt  ill. 4:o.  / Utst. kat.   [#63118]  110:-

Lindén, Anna-Lisa. Vem bor i bostadsområdet? 1989. 68 s. Ill.   [#63119]  100:-

Stadsvård. Föredrag hållna vid Svenska Kommunal-Takniska YFöreningens kurs i Stockholm 1968. Välbev o gediget klotbd med  skomsl. 171 s. Med många fotoill.  [#63120]  150:-

Anders Diös bygger bostäder. 1952. A&W. 48 s. Med många fotoill o  planer. Lite nött. [#63124]   50:-

Walker, Theodore D.  Perspective Sketches. 1989. Nostrand. 232 pp. A  few pp. with text. Transverse 4:o. / Architecture.   [#63142]   150:-

Mikellides, Byron (ed.). Architecture  for People. Explorations in a  new humane environment. 1980. Studio Vista London. P's cloth wd/j.  Wrs with small damage. 192 pp. Many illustrations. 4:o.   [#63143]    150:-

Hidemark, Ove m.fl. Så renoveras torp och gårdar. 1974. Ica. 174 s.  Rikt ill. Nedre marg med fuktrand.  [#63159]  70:-

Young Italian Architecture. 1972. 119 s. 229 illustrationer. Liggande  oktav. Ngt nött.  [#63172]   80:-

Byggnadskultur 2/90. 1990. 56 s. Många ill. Bl.a. Hans Lepp, Vad  händer med Estlands herrgårdar?   [#63179]   70:-

Briggs, Martin S. A pictorial guide to Cathedral Architecture. 1973.  24 pp. Many illustrations.   [#63180]   60:-

Hedley, Olwen. The City of London. 1969. 24 pp. Richly ill.    [#63181]   60:-

Bond, Maurice. The Houses of Parliament. The Palace of Westminster.  1971. 24 pp. Richly ill.   [#63183]   60:-

Bro över Lulefjärden vid Luleå. 1954. 76 s. Många foto-oa ill. Omsl  fl baktill. / Utg av Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.    [#63188]   100:-

Bro över Österdalälven vid Tunsta. 1957. 55 s. Många foto- oa ill. /  Utg av Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.   [#63189]  100:-

Logie, Gordon. Furniture from Machines. With an introduction by John  Gloag. 1947. Allen and Unwin. P's cloth. 151 pp. with 159  illustrations.   [#63194]  150:-

Pevsner, Nikolaus. An Outline of European Architecture. 1961.  Penguin. 328 pp + some 40 plates and other illustrations in the  text.   [#63204]  80:-

Löfström, Folke (red.). Ny svensk arkitektur. New Swedish  Architecture. 1939. SAR. 140 s. varav ca 130 är plr. 4:o. Ryggen med  liten störskada nertill.   [#63222]   150:-

Bohm, Yngve. 'Lugnare här än på Lunds nation' - ombyggnad av  flerbostadshus med kvarboende under ombyggnadstiden. 1989.  Byggforskningsrådet. 208 s. Ill.  [#63224] 150:-

Johnson, Anders. Fritidsbebyggelse i mindre grupper. Byggforskningen.  148 s. Ill.  [#63225]  100:-

Statens institut för byggforskning. Årsbok 1977. Red. Barbro Sollbe.  1977. 244 s. Ill. [#63226]  125:-

Architektonisches Skizzen-Buch. Eine Sammlung von Landhäusern, Villen, ländlichen Gebäuden, Gartenhäusern, Gartenverzierungen, Städtischen Wohngebäuden, Decorationen innerer Räume, Gittern, Erkern, Balcons, Blumenfenstern, Brunnen, Springbrunnen, Hofgebäuden, Einfassungsmauern, Candelabern, Grabmonumenten und andern kleinen Baulichkeiten, welche zur Verschönerung baulicher Anlagen dienen, und in Berlin, Potsdam und an andern Orten ausgeführt sind. Mit Details. In zwanglosen Heften. In jedem Hefte sechs Blatt in Lithographie und farbigem Druck. Berlin, Verlag von Ernst & Kohn, 1862-4. 14 Hefte in einem Bde. Halbleder. Haupt des Rückens etwas beschädigt. Inneres sauber. Insgesamt 84 Tafeln. Rücken-Text: Architektonisches Skizzen Buch. / 1862:4-6 (H. 57-59), 1863:1-6 (H. 60-65), 1864:1-5 (H. 66-70). /HöBi-E [#62971] 8500:-

De lärde i Lund. Gamla hus och nya. Några synpunkter på byggande och boende. En bok utg av SIAB... 1970. Klotbd. 94 s. Ill av Gunnar Bergenholtz.   [#61632] 80:-

Ymer. Årsbok 1978. Vattnet och bebyggelsen. Inb. 262 s. Ill.  [#61677] 125:-

Andresen - Giljane (red.). Bonytt Byggebok 4. 1971. Forlaget Bonytt. Förlagsklotbd med skomsl. 206 s. Rikt ill. 4:o.  [#61465] 125:-

Industribostäder. Ett urval i ritningar och bilder av 1940-talets bostadsbyggande vid Industriens Bostadsförenings medlemsföretag. 1950. Inb med ill omsl. 85 s. Rikt ill med ritningar och foton. 4:o.  [#61466] 125:-

Bostadskomplettering. Förnyelse i äldre ytterstadsdelar. Stockholms fastighetskontor 1974. Red. Eric Ahrenby och Jan hedlund. 1974. 116 s. + kartor oa ill. 4:o.  [#61534] 150:-

Sveriges Ambassad i Helsingfors. 1986. Byggnadsstyrelsen. Förlagsklotbd. 139 s. med 103 illustrationer, några i färg. 4:o. [#60616] 125:-

Küller, Rikard (ed.). Architectural Psychology. Proceedings of the Lund Conference. 1973. Studentlitt. 450 pp. A few ills. Slightly worn.  [#60229] 125:-

Lavedan, Pierre. French Architecture. 1956. Penguin. 304 pp + many plates.  [#60144] 80:-

Penoyre, John and Ryan, Michael. The Observer's book of Architecture. 1958. Warne. P's cloth. 224 pp. Many ills in the text.   [#60068]   90:-

Garner, Lawrence. Dry Stone Walls. 1984. 32 pp. Ill. / Shire album 114.  [#59112] 50:-

Muschenheim, William. Elements of the Art of Architecture. 1965. Thames and Hudson. P's cloth wd/j. 200 pp. Profusely ill. [#58448] 150:-

Johansson-von Platen-Thurell. Staden i retur. Om stenstadens förfall och återanvändning. 1970. Geber-pocket. 104 s. Ill. [#57523] 90:-

Öppna spisar inne och ute samt griÍllar. 1969. En Hem i Sverige-bok.   111 rikt ill s. + annonser.  [#57273] 90:-

De lärde i Lund. Gamla hus och nya. Några synpunkter på byggande och boende. En bok utg av SIAB... 1970. Solitt förlagsklotbd. 94 s. Vackert ill av Gunnar Bergenholtz. Välbev. [#54960] 100:-

Steffen, Richard. Romanska småkyrkor i Östersjöländerna med särskild hänsyn till svenska förhållanden. Med 46 bilder. Stockholm 1901. 78 s. Bidrag till vår odlings häfder utgifna af Nordiska museet 8. [#49957] 180:-

Hauglid, Roar. Norske stavkirker. Dekor og utstyr. Dreyers forlag, Oslo 1973. Dekorerat klotband med skyddsomslag. 460 s. + 39 planscher. Foto- och andra illustrationer. 4:o. [#49961] 600:-

Andersson, Henrik O. och Bedoire, Fredric. Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. 1977. Inb och med skomsl. 378 s. + kartor. Rikt ill. Tredje rev uppl. [#49576] 250:-

Svensk byggnadstradition i bilder. Ferdinand Bobergs jubileumsutställning. 1940. 80 s. inkl plr oa ill i texten. / Riksantikvarieämbetets och Statens historiska museums utställningar nr 1. [#48208] 175:-

Stockholm Metropol. ArkitekturMuseet Årsbok 1989. 1989. 145 s. Ill. [#46287] 110:-

Wagner, (Oberbürgermeister). Die Tätigkeit der Stadt Ulm a.D. auf dem Gebiet der Wohnungsfürsorge für Arbeiter und Bedienstete (Häuser zum Eigenerwerb). 1903. Ebner. P's half cloth with ill covers. 132 pp + plates and maps ao ills. Some light margin notes & underlinings. [#46291] 250:-

Slottsarkitekter. ArkitekturMuseet Årsbok 1987. 151 s. Ill. [#46292] 110:-

Böcker om byggnadskonst. Katalog. 1989. Byggförlaget. Vacker och vackert ill kat. 36 s. [#46294] 70:-

Gloag, John. Guide to Western Architecture. With over 400 illustrations of which 161 were drawn by Hilton Wright. 1969. P's cloth with the d/j. 423 pp incl the plates. * [#45796] 225:-

Paulhans, Peters und Hohendahl, Heide (Red.). Bauten und Plätze in München. Ein Architekturführer. 1979. Callwey. 224 S. Mit vielen Abb. Wie neu. [#45607] 150:-

Fagerström, Kåre. Greek Iron Age Architecture. Developments through changing times. Gbg 1988. Diss. 172 pp + 101 figures. 4:o. / K 195 [#45133] 200:-

Tuulse, Armin. Kronobergs slottsruin. 1951. W&W. 211 s. + 7 utv plr samt 124 ill i texten. / K 195 [#45135] 200:-

Gloag, John. Guide to Western Architecture. With over 400 illustrations of which 161 were drawn by Hilton Wright. 1969. P's cloth with the d/j. 423 pp incl the plates. [#11752] 225:-

Le Corbusier. Arkitektur, målningar, skulpturer, gobelänger, teckningar. Moderna Museet - Stockholm 1958. Utställningskatalog nr 2. 88 s. Många ill. Fint ex. / Hö-C [#43994] 450:-

Björck & Börjesson. Cat. 507. Art, Architecture and Archaeology. 1983. 64 pp. Ill. 511 nris. [#44377] 100:-

Antiqua, Stockholm. Cat. 1. Architecture & Decorative Art during the first half of the 20th century. 1985. 80 pp. Ill. 486 nris. [#44378] 150:-

Yarwood, Doreen. The Architecture of Europe. 1987. Spring Books. Pictorial hard covers wd/j. 602 pp with 993 illustrations in the text. As new. [#41643] 300:-

Audsley, W. & G. Cottage, Lodge, and Villa Architecture. S.a. Around 1850. William Mackenzie. Contemprary solid half calf. Spine with 5 dec bands. 4:o. In all around 100 pp text and around 150 plates on thick paper. Title in red & black in unusual typography. Fantastic & instructive plates. Complete. [#41983] 2800:-

Axel-Nilsson, Göran. Dekorativ stenhuggarkonst i yngre vasastil. 1950. Solitt klotbd i grönt med fr omsl medb. 526 s. + 121 plr och ett utv diagram. Fint ex som tillhört Klara församling i Stockholm. / I-9aff. [#41991] 650:-

Setterwall, Åke. Erik Palmstedt 1741-1803. En studie i gustaviansk arkitektur och stadsbyggnadskonst. 1945. Aa. Solitt klotbd i grönt med fr omsl medb. 461 s. med 297 fig i texten. Fint ex som tillhört Klara församling i Stockholm. / I-9aff. [#41992] 750:-

Eriksson, Eva. Den moderna staden tar form. Arkitektur och debatt 1910-1935 2001. Ordfront. Inb med ill omsl. 522 s. Rikt ill. Förlagsnytt ex. [#41650] 400:-

Globen. Ett dokument som skildrar tillkomsten. Den 19 februari 1989. Stockholm Globe Arena vid dess invigning. 1989. Byggförlaget. Dek klotbd. 108 s. Med många foto- oa ill i texten. Stor 4:o. [#41512] 250:-

Cornell, Elias. Arkitekturens historia. 1949. NoK. Solitt men ngt tummat förlagsklotbd. 326 s. Inlagan ren men med nga förstrykningar. 4:o. [#41835] 180:-

Wedekind, Beate. New York Interiors. Intérieures new-yorkais. 1997. Taschen. P´s hard cover wd/j. All in condition as new. 300 pp. Superb ills. 4:o. / II-5 [#42576] 450:-

Beale, S. Sophia. The Amateur´s Guide to Architecture. With numerous illustrations; in all around 500. Edinburgh 1910. John Grant. P´s dec cloth. 190 pp. A well-preserved copy. [#41450] 300:-

De lärde i Lund. Gamla hus och nya. Några synpunkter på byggande och boende. En bok utg av SIAB... 1970. Klotbd. 94 s. Ill av Gunnar Bergenholtz. [#39487] 80:-

Robertson, D.S. Greek and Roman Architecture. Cambridge (UP) 1971. 431 pp with 135 illustrations. [#38727] 200:-

Linnell, C.L.S. - Kersting, A.F. English Cathedrals in Colour. 1960. Batsford. P´s cloth wd/j in condition as new. 95 pp. [#38564] 125:-

Andersson, Henrik O. och Bedoire, Fredric. Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. 1973. Inb med ill omsl. 350 s. Rikt ill. *[#38104] 350:-

Gilliatt, Mary. The Decorating Book. Special photography by Michael Dunne. 1981. P´s half cloth wd/j. 368 pp + a design kit & plates. Profusely illustrated. 4:o. Some wryness due to storage. / There are five sections in the book; The principles of design. The room-by-room guide. The sample book. Furniture and furnishings. The design kit. /Hö-sf. [#37726] 280:-

Sund, Tore og Isachsen, Fridtjov. Bosteder og arbeidssteder i Oslo. Utgitt av Oslo kommune. Oslo 1942. 112 s. Med 47 planer o kartor i texten. [#37180] 250:-

Fischerström, Oscar. Bra att veta för köpare och handelns folk om byggnadsvaror och verktyg. Del 4: Stombyggnadsmaterial, isoleringsmaterial, målningsfärger. 1957. Dek klotbd. 232 s. med 133 ill i texten. [#32125] 150:-

Craze, Galaxy. Seaside Inn. Bo vid kusten. 2000. Bokverket. 208 s. Som ny. [#27841] 80:-

Bygd och Natur. Årsbok 1980. Stadsborna. Tankar kring stadsstudier. Red. Rune Engström och Gunilla Lindberg. 1981. 103 s. Rikt ill. [#32033] 80:-

Almqvist-Johansson-Simonsson. Vad folket byggde. Ett utkast till folkrörelsernas byggnadshistoria. 1976. Sveriges Arkitekturmuseum / NM. 107 s. Med många ill i texten. Nyskick. [#35189] 150:-

Eklund Nyström, Sigrid. Möbelarkitekt på 1930-talet. Om inredningsfirman Futurum och hur en ny yrkesgrupp etablerar sig. 1992. Aa. 359 s. Många ill. / NMH 112. [#31836] 350:-

Jacobs, Herbert. Frank Lloyd Wright. America´s Greatest Architect. Illustrated with photographs. New York (Harcourt, Brace & World) 1965. P´s cloth. 223 pp + plates. [#31777] 180:-

Bondi, Herman m.fl. Hur arkitekturen utvecklats. 1971. W&W. Inb med ill omsl. 64 s. Rikt ill. / Tvärs-serien. [#31892] 75:-

Byggnadsstyrelsen (utg). Hessensteinska huset. 1984. Klotband med skyddsomslag. Liten 4:o. 64 s. Foto- och andra illustrationer. Förord av Hans Löwbeer. [#30187] 120:-

Bolinder, Gustaf m.fl red. Ibero-amerikanska arkitekturutställningen. Stockholm 1946. 112 s. Rikt ill. Välbev exemplar. 4:o. [#31423] 300:-

Sidbäck, Börje. Byggnadsskicket. 1975. Särtryck ur Närpes igår och idag. 50 s. Ill. Ded. ex. [#31065] 100:-

Almqvist, T., Johansson, H., Simonsson, L. Vad folket byggde. Ett utkast till folkrörelsernas byggnadshistoria. 1979. 108 s. Med ett 80-tal fotoill o planritningar av olika Folkets Hus. [#31019] 120:-

Kök. Planering, inredning. Statens institut för konsumentfrågor 1972. 1972. Teckningar och planritningar: Rune Andersson. 86 s. Många ill. [#28427] 80:-

Andersson, Henrik O. och Bedoire, Fredric. Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. 1974. Inb med ill omsl. 350 s. Rikt ill. [#28059] 350:-

Cole, John N. and Wing, Charles. From the Ground Up. Illustrations by Tom Paiement. 1976. An Atlantic Monthly Press Book. 244 pp. 4:o. First edition. / Architecture [#27057] 100:-

Josephson, Ragnar. Apollotemplet i Versailles. Uppsala 1925. UUÅ (Uppsala Universitets Årsskrift) 1925. 1925. 111 s. med 24 fig. Med förf:s ded o tillskr till Henrik Cornell. [#26425] 200:-

Fader, E. Auf dem Wege zum neuen Baustil. Mit 15 Textabbildungen. Berlin (Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn) 1927. 72 S. Selten. [#26457] 450:-

Brandt, Ulla-Brita (red). Fritidsstugan. Att planera och finansiera, anskaffa och bygga, inreda och underhålla, ordna lekplatser och uterum. NärVarHur-serien 1966. Pappbd. 324 s. Ill. [#24640] 80:-

Lefèvre, André. Les merveilles de l'architecture. Troisième édition corrigée et augmentée par l'Auteur. Paris (Hachette) 1870. Publisher's hardcover, boards and spine richly gilt decorated. Old Russian visit card pasted in on flyleaf. Edges waxed and red. 376 pp. Illustrations. /Bibliothèque des merveilles. [#24593] 300:-

Ruuth, Martti. Storkyrkan i Helsingfors hundra år. 1852-1952. Övers. Ola Cleve. Helsingfors 1952. Fint rött skinnbd i röd kassett med kyrkan i guld på bokens frampärm. Fr omsl medb. 120 s. Foto- oa ill. Med en av trenne personer undertecknad gåvotillskrift från Helsingfors Evangelisk Lutherska Församlingar. [#23960] 300:-

Montaner, Josep Maria. Barcelona. Stadt und Architektur. 1997. 300 pp. Richly ill. As new. [#25146] 250:-

Landell, Nils-Erik. Den växande staden. Stockholms bebyggelse- och naturhistoria. 1992. Liten 4:o. Inb m skomsl. 222 s. Rikt ill i färg och svartvitt med kartor, foton och färglitografier. [#24227] 175:-

Book, Tommy. Balkanstaden - i ständig förvandling. Stadsbyggnadsmässigt och etniskt. Acta Wexionensia 1996:1. 1996. 213 s. Kartor, diagram oa ill i texten. With a summary in English: The Balkan City - planning and ethnicity undergoing continual change. [#21177] 150:-

Sundquist, Nils (red). Byggnadsfirman Anders Diös. 30 år som byggmästare i Uppsala 1925-55. Text: Nils Sundquist och Axel Stigenberg. Foto: Rune Nordlund och Arne Johansson. Teckningar av Yngve Svalander. Uppsala 1956. Dek halvlinnebd. 204 s. En utvikbar karta över Uppsala med Diösbyggnationer under tidsperioden. [#18692] 125:-

Svensk literatur-tidskrift utg. af C.R. Nyblom. Andra årgången. 1866. F's klotbd. Välbev ex. med obetydl. skada på bakpärmen. 526 s. /Bl.a. Arkitektoniska Fragmenter. Skizzer efter verkligheten, från en resa 1863-64, af A.T. Gellerstedt. [#16703] 125:-

Clutton-Brock, A. The Cathedral Church of York. A description of its fabric and a brief history of the archi-episcopal see. With 41 ills. Ldn (Bell) 1907. P's dec cloth. 160 pp. [#1029] 100:-

Valmarana, Mario. Arkitektur. Ill. Peter Spier. 1964. F's dek plpbd i välbev skick. 46 s. /Odysseyböckerna. [#5307] 150:-

Myer, H. ao (eds). Survey of architectural history in Cambridge. Report one: East Cambridge.(Mass.) 1965. 101 pp. Ill. with 216 photos ao ills. 4:o. [#1357] 125:-

Classic Cottages from the West Country 1989. Amerikansk stugförsäljningskatalog med många ill. 4:o. [#3755] 30:-

Butikov, Georgy. St Isaac's Cathedral, Leningrad. 1980. P's dec cloth wd/j. 164 pp. 105 plates. [#12825] 80:-

Silver, Nathan. Lost New York. 1967. P's dec cloth, d/j slighly worn. 242 pp. Photo-book with text. 4:o. [#13203] 150:-

Cornell, Henrik. Italiensk arkitektur. Till och med barocktiden. Med 170 illustrationer. 332 s. [#7488] 150:-

Platen, Balzar von. Försök till utredning af följderna utaf den arbetsmethode vid Götha canal blifvit brukad samt dervid använd kostnad jemte en blick på denna canals blifvande nytta. Linköping (Petre och Abrahamsson) 1822. Samtida blåpappomslag. 92 s. Häftet varit utsatt för fukt nedtill vilket genomgående syns mer eller mindre. Sällsynt. [#2101] 1200:-

Damaz, Paul F. Art in Latin American Architecture. Preface by Oscar Niemeyer. 1963. P's cloth with d/j. Richly ill. 232 pp. [#13359] 200:-

Reed, Richard E. Return to the City. How to restore old buildings and ourselves in America's historic urban neighborhoods. 1979. 191 pp. Richly ill. [#15983] 150:-

Beaujeu-Garnier, J. and Chabot, G. Urban Geography. 1969. P's cloth with d/j in condition as new. 486 pp + plates. [#17186] 150:-

Steffen, R. Romanska småkyrkor i Östersjöländerna med särskild hänsyn till svenska förhållanden. Med 46 bilder. /Bidrag till vår odlings häfder 8. 1901. 82 s. Välbev ex. [#11126] 250:-

Thomé, Johan och Dundahl, Sune. Johan Thomé. Arkitekt. Arbeten i urval 1955-1965. U.å. Svart dek klotbd med skomsl i nyskick. Ca 125 s. 4:o. [#16697] 250:-

Szydlowski, Thadée. Le retable de Notre-Dame à Cracovie. Paris 1935. Half cloth. Text + 80 plates. Complete. /Publications de l'Institut français de Varsovie. III. [#11121] 200:-

Wallenberg, Berit. Arkitektur i medeltidens Frankrike. Första delen. Norra och Mellersta Frankrike. 1985. F's dek klotbd. 280 s. varav ca en tredjedel är plr. Välbev ex. [#6853] 200:-

Le Corbusier. Arkitektur, målningar, skulpturer, gobelänger, teckningar. Moderna Museet Stockholm 1958. Utst. kat. 2. 88 s. inkl plr och annonser. [#13653] 300:-

Rosengarten, A. Die architektonischen Stylarten... Zur richtigen Verwendung in Kunst und Handwerk. Mit 426 Holzstichen. Braunschweig 1857. Beautifully dec cloth in good condition. [#10102] 1800:-

Åmell, N.M. Från pottskåp till praktmöbler. En antikvitetshandlares minnen. 1955. Publisher's pleasing half cloth. 128 pp + plates. With the author's dedication. Book-plate. [#10415] 450:-

Rydbeck, Otto. Lunds Domkyrkas byggnadshistoria. Lund 1923. Solid & pleasing contemp half calf with both wrs & 4 raised bands. 352 pp with 244 ills in text + 14 plates of which most are double and 4 in col. A very nice book. [#14338] 950:-

Torre, L. Azeo. Waterfront Development. New York (VNR)1989. Imit. leather with wrs in condition as new. 166 pp with many Ills. Cross 4:o. [#10121] 150:-

Carlestam, Gösta. Samhällsbyggarna vid Storsjön. En plats i utkanten blir en stad i världen. En diskussion om stålstaden Sandviken - och - om mål och medel i samhällsplaneringens Sverige 1862-1984. Gävle 1986. 544 s. Många fina ill. 4:o. [#4960] 250:-

Gerkan, Meinhard von., hrsg v. Fasaden. München 1988. Profusely Ill. 104 pp. [#4586] 100:-

Stipe, Robert E. and Lee, Antoinette J. (eds). The American Mosaic. Preserving a Nation's Heritage. 1988. Ills. 314 pp. [#12571] 100:-

Sale, Roger. Seattle. Past to Present. An Interpretation of the History of the Foremost City in the Pacific Northwest. 1989. 293 pp + plates. [#12457] 125:-

Zachwatowicz, Jan. Polish Architecture up to the mid-19th Century. Warsaw (Budownictwo i Architektura) 1956. P's dec cloth. 499 plates + one folding map + 30 pp with text. Ded. copy to Dr E. Ottesen Jensen, leader of the Family Planning throughout the world, charming guest in this country etc. Folio. 4:o. [#16070] 350:-

Giresta kyrka i ny gestalt. Av Anders Wall m.fl. 1988. Ill. 22 s. [#8985] 30:-

Lomonosov. Contents: The great palace complex. The palace of Peter III. The Chinese palace etc. 1979. P's dec hard cover. A bit worn. Nice photographs of castles in Russia. Russian Text. About 125 pp. [#11000] 40:-

Mårtensson, Torsten. Hälsingborgs slott under medeltiden. Ett bidrag till det nordiska borgväsendets historia. Hälsingborg 1934. Aa. 150 s. + plr oa ill i texten. 4:o. [#3639] 300:-

Rinne, Juhani. Åbo domkyrka till sjuhundraårsminnet. 17 text- och 109 djuptrycksbilder. Helsingfors 1929. F's dek hfrbd. 120 s. / Vackert fotograferat. [#12028] 200:-

Lexikon för konst. I-III. 3 vol. Bildkonst. Arkitektur. Konsthantverk. Konstindustri. Red. B. Wirulf. 1957-60. F's vackert dek hfrbd i grönt med skomsl. Övre guldsnitt. 1797 trespaltiga s. Rikt ill. Välbev ex. [#15413] 1000:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations