Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsARKEOLOGI - ARCHAEOLOGY

Yuan Zhongyi. Terra-cotta Warriors & Horses at the Tomb of Qin Shi  Huang. S.a. Around 1975. Ca 50 s. kinesisk och engelsk text. + plr  med 162 illustrationer + en plan.  [#61314] 150:-

Montelius, Oscar. Les temps préhistoriques en Suède et dans les autres pays scandinaves. Ouvrage traduit par Salomon Reinach. Avec 1 carte, 20 planches contenant 120 figures et 427 figures dans le texte. Paris, Ernest Leroux, 1895. Nice bound private full cloth. 358 pp + plates and map. Interior clean. [#57540] 500:-

Penteas, Ev.  Corinth, Mycenae, Argos, Tiryns, Nauplion, Epidaurus. Archaeological guide. Athens s.a. Around 1980. 120 pp. Richly ill.  * [#60834] 70:-

Penteas, Ev.  Corinth, Mycenae, Argos, Tiryns, Nauplion, Epidaurus. Archaeological guide. Athens s.a. Around 1980. 120 pp. Richly ill.  *[#60709] 70:-

P:n Nilsson, Martin. De arkeologiska upptäckterna i den klassiska Södern och den forna Orienten. 1933. Norstedts. Välbev hklotbd med fr omsl medb. 328 s. + fotoplr. Namnt. [#57545] 250:-

Henriksson, Britten. Satyrs on Etruscan Black-Figured Vases. Gbg 2005. 157 pp. + 144 plates. 4:o. + sammanfattning på sv. / Lic.avh. [#56038] 125:-

Karageorghis, Vassos, Styrenius, Carl-Gustaf, Winbladh, Marie-Louise. Cypriote Antiquities in the Medelhavsmuseet, Stockholm. 1977. Medelhavsmuseet, Memoir 2. 58 pp. + 45 plates ao ills in the text. [#54581] 125:-

Hasselrot, Pehr. Hällbilder. Hotade fornminnen. 1984. Liber. Inb med ill omsl. 168 s. Rikt ill. Välbev ex. [#52300] 125:-

Meinander, C.F. En unik stenåldersskulptur. U.å. Ca 1950. Vikt enbladstr. med 2 ill. och förf:s ded. / Om skafthålsyxefynd. [#49921] 50:-

Evans-Salway-Thackray (eds). 'The Remains of Distant Times'. Archaeology and the National Trust. 1996. Boydell Press. P's solid cloth wd/j in condition as new. 235 pp Ills. 4:o. [#49904] 175:-

Eydoux, H.-P. Histoire des découvertes archéologiques. 1965. P's dec cloth. 120 pp. Ills. Small 4:o. [#49906] 125:-

Tøjhusmuseet. Billedkatalog for den permanente udstilling. Khvn 1962. 128 rikt ill s. / Vapenmuseum. [#49907] 125:-

Duczko, Wladyslaw (red.). Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala. Studier och rapporter. 1993. 127 s. varav ett 40-tal plr. [#49908] 100:-

Isendahl, Christian. Common Knowledge. Lowland Maya urban farming at Xuch. 2002. Diss. 242 pp. 24 figures, 48 maps, 6 plates, 78 tables and 100 app. 4:o. As new. / Studies in Global Archaeology 1. [#49903] 200:-

Martin, F.-R. L'âge du bronze au Musée de Minoussinsk. Photographies et texte par F.-R. Martin, attaché au Musée royale archéologique et historique de Stockholm. Stockholm, Samson & Wallin. 1893. Välbev förlagshklotbd med mörkrött klot och text på frampärmen. Obetydlig fläck upptill. Opag. 33 fotoplanscher med förklarande text på särskilda blad + Carte de la partie méridionale du Gouv. de Jénisséisk. Cet ouvrage été tiré à 200 exemplaires. Upplagan tr i 200 ex. Foliant. Med tillskriften Till Baron A. Klinckowström från hans vän förf. Därefter med blyerts: till Harald 1912. / Société suédoise d'anthropologie et de géographie. [#47848] 3400:-

Peterson, Bengt E.J. Zeichnungen aus einer Totenstadt. Bildostraka aus Theben-West, ihre Fundplätze, Themata und Zweckbereiche mitsamt einem Katalog der Gayer-Anderson-Sammlung in Stockholm. 1973. 144 s + 80 plr med 149 ill. / Bulletin 7-8 Medelhavsmuseet. [#47637] 200:-

George, Beate. Frühe Keramik aus Ägypten. Die dekorierte Negade II-Keramik im Medelhavsmuseet. 1975. 104 s. Rikt ill. / Bulletin 10 Medelhavsmuseet. [#47638] 150:-

Bulletin 12 Medelhavsmuseet. 1977. Bl.a. Bengt Peterson, Gesicht und Kunststil. Ein Repertorium der ägyptischen Kunstentwicklung der Spätzeit anhand von Grabfiguren. 82 s. Rikt ill. [#47639] 150:-

Bulletin 17 Medelhavsmuseet. 1982. Reprint. Andersson, Kjell. The Cyprus Collection,... Stockholm. 12 s. + omslag. [#47640] 150:-

Bulletin 20 Medelhavsmuseet. 1985. Reprint. Reg. Bulletin 1 - 20. Compiled by Bengt Peterson. 4 s. o omslag. [#47641] 150:-

Bulletin 22 Medelhavsmuseet. 1987. Bl.a. Bengt Peterson, Coins from the Age of Constantine. 76 s. Många ill. [#47642] 150:-

Bulletin 23 Medelhavsmuseet. 1988. Bl.a. Marie-Louise Winbladh, Two Roman Mosaics. 56 s. Många ill. [#47643] 150:-

Bulletin 24 Medelhavsmuseet. 1989. Bl.a. Pontus Hellström, A Mithraic Charioteer. 56 s. Många ill. [#47644] 150:-

Bulletin 25 Medelhavsmuseet. 1990. Bl.a. Pontus Hellström, Achilles in Retirement. 56 s. Många ill. [#47645] 150:-

Bulletin 28 Medelhavsmuseet. 1993. Bl.a. Charlotte Scheffer, Girls Playing? Notes on a Fake Ephedrismos Group in the Zorn Collections in Mora (Sweden). 129 s. Många ill. [#47646] 150:-

Bulletin 29 Medelhavsmuseet. 1994. Bl.a. Johan Flemberg, A Roman Bronze Head. 88 s. Många ill. [#47647] 150:-

Bulletin 31 Medelhavsmuseet. 1998. Bl.a. Olle Sylvén, A Julio-Claudian Portrait in the Medelhavsmuseet. 128 s. Många ill. [#47648] 150:-

Memoir 2 Medelhavsmuseet. 1977. Vassos karageorghis ao, Cypriote Antiquities in the Medelhavsmuseet, Stockholm. 58 s. + ett 50-tal plr. [#47649] 175:-

Memoir 3 Medelhavsmuseet. 1979. Beate George & Bengt Peterson, Die Karnak-Zeichnungen von Baltzar Cronstrand 1836-1837. 80 s. Många ill. [#47650] 175:-

Memoir 7 Medelhavsmuseet. 1987. Paradeisos. A Late Neolithic Settlement in Aegean Thrace. Ed. by Pontus Hellström. Inb i blått pappbd med ill omsl. 143 s. Rikt ill. [#47651] 200:-

Memoir 8 Medelhavsmuseet. 1992. Gunnel Hult, Nitovikla Reconsidered. Inb i blått pappbd med ill omsl. Ca 225 s. inkl utv oa plr o ill. Rikt ill. [#47652] 200:-

Archaeologia Polona vol. 30:1992. Soecial Theme: Pottery as Information. 206 pp. Ill. [#47337] 125:-

Thunmark-Nylén, Lena. Vikingatida dosspännen - teknisk stratigrafi och verkstadsgruppering. Uppsala 1983. Aa. 146 s. med 122 ill i texten. 4:o. /Aun 4. [#47341] 180:-

Waller, Jutta. Dräktnålar och dräktskick i östra Mälardalen. Kontinuitet och förändring under folkvandringstid och vendeltid. Med teckningar av Anders Eide, Bengt Händel och Maj Moritz. Uppsala 1996. Aa. 211 s. med 84 ill ii texten och xxii plr. 4:o. Aun 23. [#47345] 200:-

Sinclair, Paul J. J. Space, Time, and Social Formation. A territorial approach to the archaeology and anthropology of Zimbabwe and Mozambique c 0-1700 AD. Uppsala 1987. Diss. Soft cover. Fine. 195 pp. + maps. 4:o. 50 ills in the text. [#47346] 200:-

Kayser, Hans. Arkeologi. En historisk översikt. 1970. Gla. Inb med ill omsl. 207 s. Ill. Välbev exemlar. [#47263] 150:-

Magnusson, Magnus. BC. The Archaeology of the Bible Lands. 1977. The Bodley Head/BBC. Publisher's cloth with dustjacket. VG/VG. 239 pp. Richly illustrated, partly in colour. [#47059] 250:-

Frölund, Per et al. Boplatser i Uppsala och Västmanlands län. Del II. Rapport över ett FoU-projekt. Riksantikvarieämbetet UV Uppsala rapport 1997:23. Bilaga: Boplatser i Uppsala och Västmanlands län. Del I. 54 + 24 s. Kartor. [#47062] 125:-

Thunmark-Nylén, Lena. Vikingatida dosspännen - teknisk stratigrafi och verkstadsgruppering. Viking Age Box Brooches - Technical Stratigraphy and Workshop Grouping. Uppsala 1983. Diss. Soft cover. Fine. 146 pp. Illlustrated. With a summary in English. [#47046] 200:-

Borg, Kaj - Näsman, Ulf - Wegraeus, Erik (eds.). Eketorp. Fortification and settlement on Öland/Sweden. The monument. 1976. Royal Academy of Letters History and Antiquities/Almqvist & Wiksell International. Publisher's hardcover. Fine. 215 pp. Illustrated. 4:o. Translation Nils Stedt. [#47047] 200:-

Bernhardsdotter, Ann-Britt. The power of being. A study of poverty, fertility and sexuality among the Kuria in Kenya and Tanzania. Uppsala 2001. Diss. 244 pp. 4:o. [#47050] 175:-

Johansson de Château, Lena. From Roman to Native. Colonialism and the archaeology of rural water management in the Maghreb. Uppsala 2002. Diss. Soft cover. v + 181 pp. A few illustrations. [#47051] 200:-

Duczko, Wladyslaw (red.). Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala. Studier och rapporter. Uppsala 1993. Societas Archaeologica Upsaliensis. Occasional papers in archaeology 7. [#47054] 100:-

Cottrell-Davidson-Chenery. Svunna världar. Stor kulturer i det förflutna. 1966. Tiden. Förlagsklotbd. 180 s. Rikt ill. 4:o. [#46904] 150:-

Daniel, Glyn. The Origins and Growth of Archaeology. 1967. 304 pp. Penguin. [#46945] 70:-

Bray, W. and Trump, D. The Penguin Dictionary of Archaeology. 1972. 269 pp + maps and many ills in the text. [#46946] 100:-

Ceram, C.W. Gods, Graves, and Scholars. The Story of Archaeology. 1976. Bantam. 515 pp + plates. [#46948] 80:-

Kramer, Jane. Europeans. 1988. 561 pp. [#46949] 80:-

Piggott, Stuart. Approach to Archaeology. 1958. Penguin. 151 pp + plates ao ills in the text. [#46951] 50:-

James, E.O. Gravarna berättar. En bok om förhistoriska religioner. 1963. Prisma. 253 s. Ill. [#46925] 80:-

Wheeler, Mortimer. Archaeology from the Earth. 1968. Penguin. 252 pp + plates ao ills in the text. [#46933] 70:-

Welinder, Stig. Strindberg som arkeologikritiker. Almqvist & Wiksell International 1994. 347 s.   [#46662] 150:-

Cottrell, Leonard. Försvunna städer. 1986. 240 s. + plr. Prisma Magnum. [#33913] 90:-

Janson, Sverker - Lundberg, Erik B. (red.) Med arkeologen Sverige runt. 1980. Forum. Inb med ill omsl. 366 s. Rikt ill. Välbev ex. [#41066] 220:-

Broberg, Jan. Sindbad Sjöfararen och Robin Hood. Arkeologiska och historiska gåtor. 1996. Carlssons. Inb med ill omsl. 200 s. Ill. Nyskick. [#39481] 150:-

Lhote, Henri. Klippmålningarna i Sahara. Upptäckten av en svunnen ökenkultur. Förord av Holger Arbman. 1959. Tiden. Inb med ill omsl. 192 s. + många kol oa plr. [#37239] 150:-

Bacon, Edward (ed.). The Great Archaeologists. 1976. Secker & Warburg. P´s dec & solid cloth wd/j. Cover design: Philip Mann. 432 pp. 209 black and white illustrations, 51 full colour ills. 4:o. Harry N. Abrams. P´s cloth wd/j in condition as new. 159 illustraions, incl 40 plates in full color. 4:o. [#37065] 350:-

Desroches-Noblecourt, Christiane. Tutanchamon. En faraos liv, död och återuppståndelse. 1967. Inb med skomsl. 220 s. + kol plr oa ill. [#32729] 90:-

Åström, Paul. Arkeologiskt detektivarbete. With Summaries in English. Gbg 1980. 119 s. + 36 ill. / Studies in Mediterranean Archaeology 11. [#32491] 80:-

Wassén, S. Henry. Mexicos, Central- och Sydamerikas arkeologi. Göteborgs Etnografiska Museum. (1963). 35 s. + kartor efter flerfärgsoriginal i olja av Otto Puusta. [#32664] 80:-

Phillips, Wendell. Qataban och Saba. Begravda städer och glömda riken. 1957. F s dek klotbd med skomsl i nyskick. 251 s. + fotoplr. [#31863] 165:-

Eydoux, Henri-Paul. Der Erde entrissen. Königsgräber, versunkene Städte und Schatzfunde als Zeugen der Vergangenheit. Mit 72 Abb auf Kunstdrucktafeln und im Text. Wiesbaden 1964. Brockhaus. P´s dec cloth wd/j. 244 pp + plates. [#31864] 150:-

Sahlström, K.E. - Gejvall, N-G. Gravfältet på kyrkbacken i Horns socken, Västergötland. 1948. 180 s. + 18 s. tabeller i slutet. Foto- och andra illustrationer. Utvikbar skiss över gravfältet. Mit Zusammenfassung in Deutscher Sprache. KVHAAH 60:2. [#30189] 170:-

Sahlström, K.E. - Gejvall, N-G. Bankälla och Stora Ro. Två västgötska brandgropsgravfält. 1954. 90 s. Foto- och andra illustrationer. Mit Zusammenfassung in Deutscher Sprache. KVHAAH 89. [#30190] 130:-

Sahlström, K.E. Halsringar från la Tène-tiden i de forna götabygderna. Särtryck ur Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift, Femte delen häfte 4-5. Skara 1947. 15 s. Illustrerad. [#30192] 60:-

Sahlström, K.E. Undersökning av domarringar i Västergötland. Särtryck ur Fornvännen, h. 6, 1943. 30 s. Illustrerad. [#30193] 70:-

Sahlström, K.E. De senaste gånggriftsrestaureringarna i Falköping. Särtryck ur Falbygden 9. 1954. 24 s. Illustrerad. [#30196] 70:-

Sahlström, K.E. - Gejvall, N-G. Gravfältet i Mellby by, Kållands härad. I. Arkeologisk del av K.E. Sahlström. II. Antropologisk del av Nils-Gustaf Gejvall. Båda i en volym. Särtryck ur Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift Band V:6. 1951. 77 s. Illustrerad. Utvikbar tabell över fynd och fyndkombinationer. [#30197] 120:-

Sahlström, K.E. Valle härads fornminnen. 1939. 210 s. Illustrerad. Utvikbar lös karta över fasta fornlämningar inom Valle härad, i ficka längst bak. Skövdeortens Hembygds- och fornminnesförenings skriftserie nr 4. [#30198] 140:-

Sahlström, K.E. Skövde stads fornminnen. Inventering 1954. Skövde 1957. 55 s. Illustrerad. Bilagd utvikbar karta över Skövde stads fornminnen. Skövdeortens Hembygds- och fornminnesförenings skriftserie nr 7. [#30199] 140:-

Wolley, Leonard. Fynd i jorden. En arkeolog berättar. Med 15 planscher. 1954. Bra hklotbd med båda omsl medb. 117 s. + plr. [#31393] 125:-

Haneson, Valdemar. Fasta fornminnen kring Tanumshede och Grebbestad. En kort vägledning. 1942. 20 s. Ill. [#31361] 60:-

Bergman, Johan. Pompeji. Dess förstöring genom Vesuviuseruptionen år 79 e.Kr. och dess återuppståndelse i nyare tid. Med särskild hänsyn till de senaste årens utgräfningsresultat. Bohlin & C:o 1900. Halvklotband. 304 s. Illustrerad. [#30170] 110:-

Nerman, Birger, Schück, Adolf och Thordeman, Bengt (utg.). Jorden ger. Svenska forskningar och fynd från senare år. 1931. 232 s. Ill. / Bl.a. Mårten Stenberger, När Öland var mäktigt och rikt. Sigurd Curman, Klosteranläggningarna i Vreta och Varnhem. m.m. m.m. [#31174] 150:-

Payne, Robert. Guldet från Troja. Hur Heinrich Schliemann upptäckte grekernas fornskatter. 1960. Till svenska av Kerstin Karling. 228 s. [#24679] 90:-

Wood, Bernard. Så föddes människan. 1978. Liten 4:o. Inb m skomsl. 124 s. Illustrationer Giovanni Caselli. /Människans förfäder och äldsta historia. [#29218] 90:-

Hall, Martin. Archaeology Africa. 1996. 277 pp. Ills. As new. [#26793] 175:-

Ceram, C.W. Så talade fynden. Arkeologins frammarsch i text och bild. Med 310 ill och 16 färgplanscher. 1958. F´s dek klotbd med skomsl. 360 s. Inklistrad gåvolapp på försättsbl. Bra exemplar. [#23908] 200:-

Forsberg, Stig. Near Eastern Destruction Datings as Sources for Greek and Near Eastern Iron Age Chronology. Archaeological-Historical Studies 1. The Cases of Samaria (722 B.C.) and Tarsus (696 B.C.). Uppsala 1988. Diss. 168 pp. /Fö II-2 [#23859] 250:-

Modig, Agneta. Arkeologi på väg. Undersökningar för E18 Enköping - Bålsta. 1989. Inb med ill omsl. Ill. 175 s. 4:o. Nyskick. [#22343] 150:-

Wainwright, F.T. Archaeology & Place-Names & History. An Essay on Problems of Co-ordination. 1962. 150 pp. Maps. First ed. [#22256] 125:-

Clark, Graham. Archaeology and Society. Reconstructing the prehistorical past. 1957. Rev. ed. P's cloth wd/j. 272 pp + plates. [#20448] 200:-

Hedvall, J. Arvid. Chemie im Dienst der Archäologie. Bautechnik. Denkmalpflege. Mit Beiträgen von Gunnar Degelius und Hjalmar Granholm. Akademiförlaget - Gumperts 1962. Publisher's hardcover with dustjacket. x + 226 pp. Plates. Signature. [#19645] 350:-

Grace, Virginia R. Amphoras and the Ancient Wine Trade. 1979. With 69 Ills in the text. 32 pp. /Excavations of the Athenian Agora. Picture Book No. 6. [#16720] 40:-

Perlzweig, Judith. Lamps from the Athenian Agora. 1963. With 128 Ills in the text. 32 pp. /Excavations of the Athenian Agora. Picture Book No. 9. [#16721] 40:-

Wilson, Ian. Historiska hemligheter. Oupptäckta platser, gravar, vrak och skatter. 1989. F's klotbd med skomsl i nyskick. Ill. 205 s. [#14974] 200:-

Historiens hemligheter. De spännande svaren på forntidens gåtor. 1985. F's imit skinnbd med skomsl i nyskick. Rikt ill. verk. 320 s. 4:o. / Det Bästa. [#1068] 350:-

Phillips, Wendell. Qataban och Saba. Begravda städer och glömda riken. 1957. F's dek klotbd med skomsl i nyskick. 251 s. + fotoplr. [#16115] 150:-

Historama. Revue mensuelle, No. 290. Une énigme archéologique: La fondation de Rome. etc 1975. 130 pp. Slightly worn. [#1037] 50:-

Hommerberg, Sigge. Hallstattidens relativa kronologi. Del I. Hallstatt A och B. q.p. Malmö 1946. Aa. 155 s. med 150 ill i texten. Omsl delvis blekta. Stpl. [#15633] 250:-

Gillberg, Åsa. Arkeologiska självbilder. En arkeologihistorisk studie av levnadsteckning och biografi i svensk arkeologi under 1900-talet. 1999. Uppsats för licentiatexamen. 123 s. Gotarc Serie C nr 25. [#10530] 100:-

Hawkes, Jacquetta. Människans väg. Allmän kulturhistoria från 35000 år f. Kr. till år 500 e. Kr. 1978. F's dek klotbd med skomsl. Rikt ill. 256 s. 4:o. [#2781] 200:-

Wallenberg, Berit. Periodbestämning inom bronsåldern hos Montelius och Müller. 1985. F's klotbd. 45 s. [#6599] 125:-

Korkuti, Muzafer and others. Shqiperia arkeologjike. Tirane 1971. P's dec cloth with d/j. 12 pp with text and 140 pp with pictures. Folio. Nice copy. Albanian, French and English text. [#4696] 300:-

Anderbjörk, Jan Erik. En nyfunnen vapengrav i Lekaryd. Särtr. 1945. Ill. Ded. /Småland. [#2403] 50:-

Janson, Sverker och Sandegren, R. Ett slutet fynd från Norrlands äldre stenålder. Särtr. 1942. Ill. Ded. /Hälsingland. [#1278] 50:-

Floderus, Erik. Ett träbeläte från Njutånger. Särtr. 1949. Ill. Ded. /Hälsingland. [#16899] 50:-

Hansson, Harald. Några nya bronsåldersgravar. Särtr. 1936. Ill. Ded. /Småland. [#13136] 60:-

Nordman, C.A. Östsvensk boplatskultur och finländsk stenålder. Särtr. 1922. Ill. Ded. [#10745] 75:-

Niklasson, Nils. Die steinzeitliche Siedlung bei Treben, Kreis Weissenfels, nebst einem Beitrag zur Kenntnis des bandkeramischen Hauses. Mit 10 Abbildungen im Text. Sonderdr. o.J. Ca. 1925. [#1458] 50:-

Ceram, C.W. Fynd, forskare och forntidsgåtor. Arkeologins roman. 1967 I-II. 2 vol. 230+220 s. Ill. Tema i nyskick. [#14959] 100:-

Thomasson, H. Åldersgrupperingen inom västsvensk stenålder. Gbg 1937. Särtr. Ill. 22 s. Ded. [#13157] 50:-

Thordeman, Bengt. Dolda skatters hemligheter. 1941. 151 s. + plr. Välbev ex. [#12799] 300:-

Nerman-Schück-Thordeman (utg.) Jorden ger. Svenska forskningar och fynd från senare år. 1931. 232 s. Rikt ill. Välbev. [#13930] 200:-

Robert, Carl. Archaeologische Hermeneutik. Anleitung zur Deutung klassischer Bildwerke. Mit 300 Abbildungen im Text. Berlin (Weidmann) 1919. P's dec cloth. Spine & one exterior joint worn. 438 pp. [#5362] 750:-

Brøndsted, Johannes. Ved Kilderne. Strejftog i Dansk Arkaeologi og Natur. Kbhvn 1940. 170 s. [#13465] 75:-

Corti, Egon Caesar. Byene som Vesuv begravde. Pompejis og Herculaneums skjebne. Oslo 1941. Hklotbd. 239 s. Foto- oa ill. [#9845] 100:-

Försvunna städer, försvunna spår. Boken om överste Fawcett. Sammanställd efter hans manuskript, brev, dagböcker och anteckningar av Brian Fawcett. 1953. Klotbd m skomsl. 331 s. Ill. Tillskrift på försättsbladet. /Expeditioner i Sydamerika 1906 och 1925. [#14991] 125:-

Keller, Werner. Und die Bibel hat doch recht. Forscher beweisen die historische Wahrheit. 1955. Dek. klotbd. 448 s. Foto- oa ill. Namnt. [#5421] 125:-

Kungen gräver. En bok om arkeologer och arkeologi. Text av Lars Lagerqvist och Maj Odelberg. 1972. Inb. m skomsl. 160 s. Fotoill. [#8822] 80:-

Loberg, Bengt. Syndafloden och verkligheten. Några bibliska berättelser i geologisk och arkeologisk belysning. 1980. P's dec cloth. Ills. 130 pp. [#8024] 150:-

Magnusson, Magnus. BC. The Archaeology of the Bible Lands. 1977. P's cloth with d/j. 239 pp. Photo ills. [#13707] 200:-

Moberg, Carl-Axel (Ed.) Similar Finds? Similar interpretations? Glastonbury - Gothenburg - Gotland. Nine essays. A spectrum of approaches.Univ of Gothenburg, dept of Archaeology 1981. Hard cover binding. 18 + 38 +19 + 39 + 64 + 56 + 79 + 57 + 35 s. [#5461] 250:-

Müller, K. O. Handbuch der Archaeologie der Kunst. Dritte, nach dem Handexemplar des Verfassers verbesserte, berichtigte und vermehrte Auflage von Dr. Fr. G. Welcker. Stuttgart 1878. Hfrbd. 777 s. Namnt. [#10795] 300:-

Nachmanson, Ernst. Vulci. Ett hundraårsminne och en återblick på den grekiska vasforskningens historia. Sv Hum Förb. 1928. 60 s. + plr. [#8978] 50:-

Nilsson, Martin P:n. De arkeologiska upptäckterna i den klassiska Södern och den forna Orienten. 1933. 328 s. + fotoplr. Namnt. [#3175] 100:-

Payne, Robert. Guldet från Troja. Hur Heinrich Schliemann upptäckte grekernas fornskatter. 1960. 225 s. [#14639] 80:-

Powell, T G E. The Celts. 1958. P's dec. cloth with d/j. 282 pp. Photo ao ills, 9 maps and a table./In the series Ancient Peoples and Places. [#3982] 175:-

Sjøvold, Thorleif. Osebergfunnet og de andre vikingskipsfunn. Oslo 1957. 79 s. Fotoill. [#3081] 75:-

Stone, J F S. Wessex before the Celts. 1958. P's dec. cloth with d/j. 207 pp. Photo ao ills. 5 maps. /In the series Ancient Peoples and Places. [#12052] 175:-

Vad jorden gömde. Livet i Vallhagar nu och på 500-talet. Texten författad av deltagare i Vallhagarutgrävningen 1946-1948. 1948. 4:o. Hfrbd. 266 s. Fotoill. Tryckt i 700 ex varav detta är nr 117. Signerat av Mårten Stenberger. [#13969] 400:-

Woolley, Leonard. Fynd i jorden. En arkeolog berättar. 1954. Klotbd. 117 s. Ill. Utgallr.stpl. [#2709] 50:-

Persson, Axel W. Med hacka och spade. Strödda glimtar av svunna kulturer. 1934. 142 s. + 48 plr. Fr omsl ngt fläckat. [#13704] 100:-

Persson, Axel W. Asine. De svenska utgrävningarna. Med 105 ill. 1931. F's hklotbd med fr omsl. 192 s. [#4840] 100:-

Thordeman, Bengt. Mönster från nordisk guldålder och vikingatid. 1962. Ill. 34 s. Utg. av Amanda Christensen AB Sthlm (Röda Sigillets Ateljéer). [#10825] 125:-

Wendt, Herbert. I urmänniskornas spår. Förhistoriens forskaräventyr. 1966. F's dek klotbd. Ill. 441 s. [#12437] 100:-

Modig, Agneta (red.) Arkeologi på väg. Undersökningar för E18 Enköping-Bålsta. 1989. F's dek klotbd. Ill. 175 s. 4:o. [#7711] 150:-

Sagan af Agli Skallagrímssyni. Reykjavik (Einar Thordarson) 1856. 312 pp. + Liljegren, Joh. E. Runlära. 228 pp. + 10 engraved plates whereof 9 folding. Both works in one contemporary nice cloth. [#12190] 1400:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations