Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsANTOLOGIER

Noveller för världens barn. 2005. Informationsförlaget. Inb och med skomsl. 236 s. Nyskick. / Björn Hellberg, Dick Harrison m.fl. [#63576] 90:-

Noveller för världens barn. 2004. Informationsförlaget. Inb och med skomsl. 305 s. Nyskick. / Håkan Nesser, Lotta Lotass, Hans Alfredsson  m.fl.  [#63577] 90:-

24 Nobelpristagare. Från Björnstjerne Björnson till Boris Pasternak.  Red. av Mårten Edlund. 1961. FIB:s omnibusböcker. Inb och med ett ngt  nött skomsl. 3’76 s.   [#63208]  90:-

Haeger, Knut (red.). Läkare leker. En antologi. 1968. A&W. Förlagsklotbd med skomsl. 270 s. Ill av Gyula Buváry. / K274höbibl nl* [#62836] 200:-

Ransemar, Erik (red.). Det är dags. En antologi från Liv i Sverige. 1990. Fingraf. Inb med ill omsl. 119 s. [#62831] 80:-

Richman, Robert (ed.). The Direction of Poetry. An Anthology of  Rhymed and Metered Verse Written in the English Language Since 1975.  1988. Houghton Mifflin Co. 188 pp. As new.   [#62477]  150:-

Fredelius, Gunilla (red.). Ett onödigt ont. En antologi mot porr och prostitution. 1978. Ordfront. 155 s. Originalpocket. / K25 gb *[#62392] 80:-

20 samtida svenska skalder. Ill av Margareta Sylwan. 1953. Bonniers. 336 s. / Karl Asplund -- Anders Österling.  [#61731] 80:-

Gåspennan 1987. 1987. Brombergs. 274 s.  [#61634] 70:-

Antologi. Del 1. Antik & Medeltid. 1999. Littvetsk inst vid Uppsala univ. 178 s.  [#61702] 80:-

Antologi. Del 2. 1600- & 1700-talet. 1997. Littvetsk inst vid Uppsala univ. Ca 150 s.  [#61703] 80:-

Burman, Lars. Engelsk renässanslyrik. En antologi med inledning och ordförklaringar av L.B. 1998. Littvetsk inst vid Uppsala univ. 62 s. / Medd 2.  [#61704] 50:-

Ur svenska hjärtans djup. Red. Urban Åhgren. 1994. Bokförlaget EKO. Inb. 527 s. / Svenska folkets dikter. [#60862] 125:-

Framtidens röster. 34 debutanter från 10 skolor. 2001. Pirat. 223 s. Portr. [#60657] 70:-

Wallin, Hilja-Katarina (red.). Makalösa mödrar. En antologi... 1987. SvD. Inb med ill omsl. 136 s. Nyskick.  [#60320] 70:-

Maclean Todd, James & Janet.  Voices from the past. A Classical Anthology for the Modern Reader. 1955. Phoenix House. P's cloth. 550 pp + plates and a few illustrations in the text.  [#59413]  125:-

Broberg, Jan (red.) Meningar om mord. 15 uppsatser om deckare, deckarförfattare och deckarhjältar. En antologi. 1968. Cavefors. 136 s. + fotoplr. Nyskick. Första uppl. / BOC-serien. [#59345] 110:-

Conquest, Robert (ed.).  New Lines. An Anthology. 1956. MacMillan. P's cloth. 110 pp.  [#59032] 90:-

Lee, Elizabeth (ed.). Murder Mixture. An anthology of crime stories. 1963. Elek Books. P's cloth wd/j. 478 pp. / Some 30 different authors.   [#59873] 125:-

Thompson, James. Books. An anthology. 1968. Anne Bingley. P's pictorial hard cover. 47 pp. First edition.  [#58414] 100:-

Scope English Anthology. Level One. Literature and Reading Program. 1983. Scholastic. P's pictorial hard covers. 320 pp. Illustrated.  [#58204] 80:-

Levande svensk prosa. I-II. 2 vol. En antologi av Christer Topelius. Bildred. Inga Arnö-Berg. 1961. Christofers Bokförlag. Blåa skinnbd från A.K. Aronzons bokbinderi, Sth. Hela guldsnitt samt pärm- och ryggdekor. Pärmarna med breda inre denteller i guld. Knappt 1000 textsidor + ett 50-tal plr både i färg o sv/v. Banden obetydligt nötta. Verket sign av utg. / Från 'Prins Hatt under jorden' (Medeltidssaga av okänd förf.) till Lars Gustafsson. [#56636] 500:-

13 i juryn. Svenska Deckarakademin väljer favoritnoveller. 1975. BBB. Inb. 302 s. En ill. Försättsbladet med spår av bortriven namnetikett. [#56017] 100:-

Noveller för Världens barn. 2004. Informationsförlaget. Inb och med skomsl. 305 s. Förlagsnytt ex. / Tjugo samtida svenska författare. [#54299] 100:-

Svensk berättarkonst. Sjutton noveller från vårt sekel i urval av Björn Julén. 1961. Delfin nr 34. 190 s. [#55464] 60:-

Nittonhundratal. Tiotalet. Lyrik och prosa i urval av Daniel Hjorth. 1964. Delfin nr 115. 308 s. Bif tidningsklipp. [#55465] 80:-

Edlund, Mårten (red.). Sanningen och andra noveller. Nobelpristagare från Kipling till Singer skriver om brott. 1979. Klassiska deckare. Imit skinnbd i grönt och med skomsl. 285 s. Välbev exemplar. [#49431] 150:-

Norström, Elsa - Gengoux, Jacques. De Villon à Saint-John Perse. Svensk Bokförlaget/Bonniers 1962. 64 s. Stämpel: Lärarexemplar. En antologi med 41 dikter av 26 franska diktare, några dikter med svenska tolkningar. Ordförklaringar och kommentarer. [#49447] 50:-

Hadfield, John (ed.). A Book of Love. An Anthology of Words and Pictures... London 1958. Edward Hulton. P's half cloth wd/j. 256 pp. With many col and other plates. [#48670] 150:-

Vägen till boken. En antologi. Urval Staffan Andrae. 1957. Inb. 280 s. [#48248] 60:-

Landquist, John (utg.). A i svenska. 50 A-uppsatser i studentexamen 1950-1963 utvalda och kommenterade av J.L. 1964. NoK. Inb. 260 s. [#47825] 100:-

Danielsson, Svante B.T. (utg.). Svenska laudaturuppsatser i studentexamen under åren 1902-1932. 1932. Gleerups. 598 s. Ngt nött häftat ex med förstärkta kanter. [#47826] 150:-

Fehr, F. (utg.). Evighetsblommor. En samling religiösa dikter af nyare svenska författare. Med 35 illustrationer af C. larsson. Sth, Fritzes, 1881. Vackert i guld, svart och rött dek förlagsklotbd. 486 s. Fläckat hörn upptill på de första 50 sid. / Bland mindre kända bidragsgivare kan nämnas Anna Andersson från Vänersborg, Elis Wilhelm Lindblad, litteratör från Västmanland, Assar Lindeblad, Öfved. Övriga mer eller mindre kända. / Lyrik. [#47622] 150:-

Glad vers. Samlad av Uno Florén. Ill av Gunnar Brusewitz. 1978. BBB. 188 s. [#46709] 80:-

Hedlund, Tom. Mitt i 70-talet. 15 yngre svenska författare presenteras. 1975. Inb. 217 s. Fotoill. /NärVarHur-serien. KöH1 [#46499] 120:-

Ljungdahl, Arnold (red.). Ett decennium ung svensk lyrik. Antologi sammanställd av AL. Sthlm (Universal Press) 1935. 176 s. Med en av de medverkandes dedikation och tillskrift på försättsbladet (Sigfrid Lindström). /Sällsynt antologi. *[#46071] 400:-

Björsson, Nils-Eric (red.). Dikter från folket. Ett urval dikter från tidningen Lands poesipristävling. 1973. LT. 191 s. [#45839] 60:-

Chalker, John / Frykman, Erik. An anthology of English verse. Wyatt to Dylan Thomas. 1969. A&W. 300 pp. Clean interior. [#45147] 100:-

Med egna ord. Ett urval insända bidrag till Aftonbladet / UNG:s berättartävling. 1980. Wahlströms. 200 s. På omslagets fotomontage syns ett antal av novellskribenterna. [#45039] 100:-

Ung. Noveller. 1979. 126 s. Utg i samarbete med Svensklärarföreningen. Vinjetter: Träsnitt av Thomas bewick. [#45040] 80:-

Tarschys, Bernhard (red.). Vad vi varit med om. Idé, debatt och dikt i vår tid. En antologi sammanställd av Bernhard Tarschys. Sveriges Radios förlag 1965. 168 s. Välbevarad. [#43748] 80:-

Almqvist, C.J.L. Som en resa blott. En antologi sammanställd och illustrerad av Kaj Beckman. 1966. R&S. Inb och med skomsl. 176 s. Välbev ex. [#43151] 100:-

Hergin, Hans (red.). Storm och myteri och andra historier från de sju haven. 1961. Omnibusböckerna. 268 s. [#43158] 90:-

Rutherfoord, Peggy (ed.). Darkness and Light. An anthology of African writing. 1958. Imit full calf. 208 pp. [#41997] 125:-

Fernandes, Alexander (red.). Moderna portugisiska och brasilianska berättare. 1972. Futura förlag. 96 s. Ovanlig. [#31986] 110:-

En värld att leva i. En antologi om fred, frihet, rättvisa. 1990. 144 s. Förlagsny. [#43004] 60:-

Din bok, kära vän! Ord om kärleken, kvinnan och livet. Med teckningar av Birger Lundquist. 1958. Hökerbergs. Inb och med skomsl. 116 s. Tr på tjockt papper. [#41639] 90:-

Janzon, Åke (utg.). Svensk poesi. Från runorna till Snoilsky. En antologi. 1972. Bonniers. Inb och med skomsl. 230 s. [#41546] 90:-

Åkerhielm, Helge. Kärlek, vin och sång. En diktantologi. Teckningar och vinjetter: Nils Ameck. 1949. Hökerbergs. Bra linnehalvklotbd med vackert pärmpapper. 116 s. / Bland medverkande förf märks Baudelaire, Bellman, Robert Burns, Catullus, Goethe, Helmer Grundström, Garcia Lorca, Lasse Lucidor, Taube... [#41517] 125:-

Rolfsen, Nordahl (utg.). Hundrede historier. Annen samling. Skonnerten "Sjøfuglen" og andre historier av: Rosegger, Lie, Melander, Daudet, Judd, Lamour, Nielsen, Duruy, Krag, Baker, Ohnet. Kristiania 1922. Bra klotbd med fr omsl medb. 160 s. Ill. *[#42060] 125:-

Edlund, Mårten (red.). Sanningen och andra noveller. Nobelpristagare från Kipling till Singer skriver om brott. 1979. Klassiska deckare. Inb och med skomsl. 285 s. [#35790] 100:-

Hagberg, Knut. Den kristna tanken. Från kyrkofäderna till T.S. Eliot. En antologi. 1946. 680 s. + plr. Häftat ex med skomsl. Ren inlaga. [#32676] 150:-

Rádlová-Jensen, Maria (utg). Ny tjeckisk och slovakisk prosa. I urval och med förord och författarpresentationer av Maria Rádlová-Jensen. Wahlström & Widstrand 1965. W&W-pocket. 198 s. Namnt. Stämpel. [#34109] 60:-

Måltider ur världslitteraturen. En antologi sammanställd och försedd med recept och kommentarer av Ernst Nathorst-Böös. 1964. Välbev dek förlagsklotbd. Fint ill. Det solkiga skyddsomslaget medföljer. Pennstreck på försättsbladet. [#35110] 150:-

Hjern, Kjell (red.). Kära du. Svenska brev från sju sekel. En antologi. 1968. Inb med ill omsl. Ill Svenrobert Lundquist. 190 s. Lite nött. [#31391] 70:-

Ljungdahl, Arnold (red.). Ett decennium ung svensk lyrik. Antologi sammanställd av AL. Sthlm (Universal Press) 1935. 176 s. Med en av de medverkandes dedikation och tillskrift på försättsbladet (Sigfrid Lindström). /Sällsynt antologi. *[#33467] 400:-

Hela Sverige. Antologi sammanställd av Erik Asklund med illustrationer av Gunnar Brusewitz. 1969. Förlagets hklotbd med skosml. [#31481] 200:-

Odödliga berättelser ur Tidens klassiker. Förord Bengt Holmqvist. 1986. Inb med ill omsl. 565 s. [#27412] 100:-

Taube, Evert (red). Stockholmsmelodi. En antologi sammanställd av Evert Taube under medverkan av Inga Britt Fredholm. Rabén & Sjögren 1965. Hklotbd m skomsl. 286 s. Illustrationer av Ulla Sundin-Wickman. [#29359] 225:-

Lindorm, Per-Erik (red). Kärleksöden i Norden under tusen år. En antologi. Sohlmans förlag 1949. Hklotbd. 447 s. [#29459] 110:-

Ditlevsen, Tove (red). Jag lever på dina besök och andra kärleksberätelser från hela världen i urval av Tove Ditlevsen. Illustrationer Arne Ungermann med förord och författarpresentationer av Eva Seeberg. Bra Böcker 1982. Inb m skomsl. 312 s. Namnetikett. Försättsbladet med vertikalt veck. [#29108] 60:-

Nordenborg, M.O. och Welander, H.O. Bondens liv i dikten. En antologi. 1947. 286 s. Vignetter. Liten fläck på övre snittet. I övr som ny. [#28016] 100:-

Hallqvist, Britt G. Barn. En diktantologi. Med illustrationer av Kaj Beckman. 1953. Pappbd. 141 s. [#29558] 150:-

Asklund, Erik (red.). Hela Sverige. Antologi sammanställd av E.A. med illustrationer av Gunnar Brusewitz. 1992. Inb med skomsl. 282 s. [#25419] 125:-

Carleberg, Gösta (utg). Religiös lyrik genom tiderna. En antologi för skolan. 1952. Pappbd m skomsl. 361 s. Namnt. Omsl nött. [#24232] 60:-

Selected English Short Stories. XIX & XX Centuries (Third series). Oxford (UP) 1928. P´s cloth. 522 pp. / The World´s Classics. From N. Hawthorne to K. Mansfield. [#23693] 50:-

Modern English Short Stories. Selected by Phyllis M. Jones. Oxford (UP) 1955. P´s cloth. 412 pp. / The World´s Classics. From Thomas Hardy to Stella Gibbons. [#23694] 50:-

Spiik, I. och Zilliacus, C. (red.) . Flaskpost. Dikt och prosa från Åboland. 1976. 107 s. [#23974] 50:-

Krog, Eli (red.). Det beste jeg har skrevet. 33 norske forfattare velger selv. 1949. F´s dek hklotbd. 285 s. [#23570] 125:-

Kjellgren, Josef (red.) Lyrisk årsbok. En antologi 1937-1938. 1938. 202 s. [#22727] 75:-

Selander, Sten. Den unga lyriken. Ett urval från 1910-talet till 1940-talet. 1955. Fint hfrbd med fr omsl medb. 252 s. [#22654] 200:-

Berömda tyska berättare i urval av Johannes Edfelt. 1966. Prisma. [#22606] 40:-

Landquist, John (red). Så skriver man A i modersmålet. 50 A-uppsatser i studentexamen 1946-1951 samt systematisk förteckning över ämnen för svensk uppsats 1864-1951. 1951. 256 s. Namnt m blyerts. Omsl naggat. [#21108] 175:-

Selander, Sten (utg.) Den unga lyriken. En antologi. 1944. F's röda skinnbd obetydligt nött. Fr omsl 144 s. Ög. [#20767] 70:-

Christofferson, Birger och Foerster, Svante (red.) 50-tal. En antologi sammanställd av... 1964. F's klotbd med skomsl. 344 s. [#20775] 90:-

Setterlind, Bo (red). Evighetens våglängd. En antologi. 1972. Pappbd. 119 s. Svalans lyrikklubb. [#19742] 80:-

Almqvist, Carl Jonas Love. Som en resa blott. En antologi sammanställd av Kaj Beckman. 1966. Dek pappbd m skomsl. 175 s. [#15700] 60:-

Öberg, Kjell m.fl. (red.) Att leva med mångfalden. En antologi från Diskrimineringsutredningen. 1982. 254 s. [#4493] 45:-

Topelius, Christer. Det svenska hemmet. En litterär antologi. Inledning av Gustaf Näsström. 1959. F's dek o välbev linnebd. 286 s. + plr oa ill. [#10923] 250:-

Berättelser om kärlek. I urval av Gunnar Gunnarson och med illustrationer av Seig Södersten. 1966. Inb m skomsl. 255 s. Omsl ngt nött. [#16405] 125:-

Pietrkiewicz, Jerzy. Polish Prose and Verse. A selection with an introductory essay. 1956. P's cloth with wrs. 203 pp. [#13830] 100:-

Berömda tyska berättare. Urval av Johannes Edfelt. Teckningar av Börje Sandelin. 1959. F's välbev linnebd med rött rtf. 312 s. Namnt. [#2486] 100:-

Mörk sång. Fyrtiofem amerikanska negerdikter. Ill. Birger Lundquist. 1964. Svalans lyrikklubb. [#17040] 50:-

Eliasson, Torsten (utg.) Moa berättar. Antologi. 1986. 198 s. [#12020] 70:-

Bernadotte, Lennart - Rabenius, Olof (utg). Litteraturens mästare berätta om barn. Urval och inledning av Olof Rabenius. Illustrationsurval och företal av Lennart Bernadotte. 1944. Hklotbd. 538 s. + plr. Tillskrift. [#10274] 100:-

Humor från Frankrike. Red av Mårten Edlund. 1961. 312 s. /Omnibusböckerna. [#10502] 90:-

Kärlek i vår tid. Red av Mårten Edlund. 1961. Inb. 315 s. /Omnibusböckerna. [#2365] 90:-

Topelius, Christer. Det svenska hemmet. En litterär antologi. Inledning av Gustaf Näsström. 1959. Plr oa ill. 286 s. [#10898] 125:-

Berömda berättare om kvinnor och kärlek. Ett novellurval av Ingrid Arvidsson med teckningar av Stig Södersten. 1955. F's linnebd med rött ryggtitelfält. [#10688] 150:-

Killingen som far köpte. Noveller ifrån Israel. En antologi. Urval,... Viveka Heyman. 1955. Inb. Med förf:s ded. till Arvid Brenner. [#14542] 80:-

Jubileumsboken Trettio stora namn ur Folket i Bilds årgångar... urval Ivar Öhman. Vignetter och typografi av Otto G. Carlsund. 1944. Ill. Med skomsl. [#2681] 200:-

Säg orden, de enda. En antologi av kvinnor om kärlek i urval av Elsa Grave. Ill. Björn Lindroth. 1962. F's dek pappbd. [#11386] 100:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations