Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsALLHEMSBÖCKER

Hommerberg, Sigge. Om Ni reser till Holland. 1969. Allhems förlag. Förlagsklotbd med skomsl. 202 s. + kartor oa ill i texten. Välbev ex.  1:a uppl.  [#62028] 150:-

Stagnelius. Samlade skrifter. I-V. 1957. Allhems förlag. Apelsinfärgade förlagsklotbd. Den supplerande volym V utgöres av ett kommentarhäfte med åtföljande 30 facsimiltryck om sammalagt 102 s. i olika format, allt i en originalmapp med ill omsl. Välbev och komplett svit. [#58501] 800:-

Grekland. 1961. Allhems förlag. Förlagshalvklotbd med ill omsl. 4:o. Rikt ill. / terra magica-serien. [#56647] 150:-

Svärdfejare och själamord. En festskrift till Malmö Nation. Red. J. Thulin. H. Ruin. 1962. Allhems förlag. Ljust dek förlagsklotbd. Ej skomsl. / Bl.a. Daniel Hjorth, Mellan skökan och mor. Akademiskt sexualliv från åttiotalet till första världskriget. Helmer Lång, Solens söner. Om Navaho-indianerna, deras myter, riter och sandmålning. Anders Sten, Lösaktigheten i världshistorien. Dropp från vetandets kran. Gunnar Aspelin, Min generation och filosofien. [#49667] 300:-

Essén, Åke W. Tolv kring bordet. 1954. Allhems förlag. Illustrationer och utstyrsel av Tjeerd Ackema. Välbev exemplar. / Kulturhistoriska kåserier. [#49586] 250:-

Sefeldt, N.O. Autogiros och helicoptrar. Historien om vår tids flygande matta. 1948. Allhems förlag. 98 s. + fotoplr oa ill. / Allhems flygböcker IX. Omslaget som vanligt med skavanker. [#48632] 170:-

Sverige i färg och bild. Under red. av E. Wrangel m.fl. Utg. av tidskriftsförlaget Allhem, Malmö. 1936. F's hfrbd. 229 s. Kol plr oa ill. [#49397] 200:-

Wright, Louis B. Shakespeares England. 1965. Allhems förlag. Inb med ill omsl. Välbev. / Caravel-serien. [#45373] 200:-

Brown, Joe David. Indien. 1961. Ill klotbd med skomsl. 4:o. Välbev under ett plastomslag. /Allhems Life-serie Aktuella länder. [#46358] 150:-

Donovan, Frank R. Vikingarna. 1965. Allhems förlag. Inb med ill omsl. Välbev. / Caravel-serien. [#41085] 200:-

Winston, Richard. Karl den store. 1969. Allhems förlag. Inb med ill omsl. Välbev. / Caravel-serien. [#41086] 200:-

Isenberg, Irwin. Caesar. 1965. Allhems förlag. Inb med ill omsl. Välbev. / Caravel-serien. [#41087] 250:-

Hawkes, Jacquetta. Egyptens faraoner. 1967. Allhems förlag. Inb med ill omsl. Välbev. / Caravel-serien. [#41089] 250:-

Halliday, E.M. Ryssland i revolution. 1968. Allhems förlag. Inb med ill omsl. Välbev. / Caravel-serien. [#41090] 200:-

Dowd, David L. och red. för Horizon Mag. Franska revolutionen. 1966. Allhems förlag. Inb med ill omsl. Välbev. / Caravel-serien. [#41093] 220:-

Blacker, Irwin R. Cortès och aztecernas underkuvande. 1966. Allhems förlag. Inb med ill omsl. Välbev. / Caravel-serien. [#41094] 250:-

Burchell, S.C. Suezkanalen och dess skapare. 1967. Allhems förlag. Inb med ill omsl. Välbev. / Caravel-serien. [#41095] 300:-

Williams, Jay. Jeanne d'Arc. 1964. Allhems förlag. Inb med ill omsl. Välbev. / Caravel-serien. [#41096] 200:-

Sterling, Thomas. Utforskandet av Afrika. 1964. Allhems förlag. Inb med ill omsl. Välbev. / Caravel-serien. [#41097] 250:-

Moscow, Henry. Ryssland under tsarerna. 1964. Allhems förlag. Inb med ill omsl. Välbev. / Caravel-serien. [#41098] 250:-

Hommerberg, Sigge. Om ni reser till London. Sjätte uppl. 1978. Allhems förlag. 158 s + kol utv karta oa ill i texten. [#39978] 80:-

Schindler, Peter. Italien - utom Rom -. 1955. Allhems förlag. 157 s. Ill. /Allhems små reseböcker. [#39979] 120:-

Generalstab och Generalstabskår 1873-1873. 1973. Allhems förlag. Rött klotbd. 170 s. Ill. [#39111] 250:-

Gierow, Karl Ragnar m.fl. Boken om Sofiero. Ett kungligt sommarresidens vid Sundets strand... Malmö (Allhems förlag) 1965. Förlagets gröna klotbd med ngt nött skomsl. Rikt ill. 4:o. Ou. / Bi I-6 [#38616] 200:-

Hommerberg, Sigge. Om ni reser till Österrike. 1964. Allhems förlag. Klotbd med skomsl. Rikt ill. Fjärde omarb och utökade uppl. Välbev ex. [#38367] 150:-

Zschietzschmann, W. Hellas och Rom. Antikens kulturhistoria i bilder. 1960. Allhems förlag. Orange förlagsklotbd. Det känsliga klotet obetydligt men ngt solkat. Inalles ca 400 s., till största delen plr. [#35961] 150:-

Gyllin, Yngve. Förbund på sju hav. Händelser och gestalter i sjöfolkets historia. Annorlunda loggbok utg av Svenska sjöfolksförbundet vid halvsekeljubileet 1964. Malmö 1964. Allhems förlag. Rött förlagsklotbd med dekor i form av en stiliserad fyr på frampärmen. 294 s. + många utv oa plr i färg och svart-vitt. / Bra ex utgallrat från SR:s bibl. [#37021] 400:-

Lenngren, Anna Maria - Kylberg, Lars Wilhelm. Tre dikter i bild av Lars Wilhelm Kylberg. Med kommentarer och en essay om illustratören av Åke Davidsson. Allhems förlag 1955. Pappband. 54 s. Tryckt i 999 exemplar av vilka detta är nummer 664. (Lars Wilhelm Kylberg, 1798-1865) [#30768] 200:-

Lagerlöfstudier. Utgivna av Selma Lagerlöf-sällskapet 1958. Allhems förlag. 246 s. + plr oa ill. [#32281] 125:-

Brown, Joe David. Indien. 1961. Ill klotpbd med skomsl. 4:o. /Allhems Life-serie Aktuella länder. Som vanligt har skyddsomslaget en del skavanker. [#31841] 150:-

Kubly, Herbert. Italien. 1961. Ill klotpbd med skomsl. 4:o. /Allhems Life-serie Aktuella länder. Som vanligt har skyddsomslaget en del skavanker. [#31842] 170:-

Brogan, D.W. Frankrike. 1961. Ill klotpbd med skomsl. 4:o. /Allhems Life-serie Aktuella länder. Som vanligt har skyddsomslaget en del skavanker. [#31843] 170:-

Thayer, Charles W. Ryssland. 1961. Ill klotpbd med skomsl. 4:o. /Allhems Life-serie Aktuella länder. Som vanligt har skyddsomslaget en del skavanker. [#31844] 150:-

Osborne, John. Storbritannien. 1962. Ill klotpbd med skomsl. 4:o. /Allhems Life-serie Aktuella länder. Som vanligt har skyddsomslaget en del skavanker. [#31845] 200:-

Hommerberg, Sigge. Om Ni reser till London. 1971. Allhem. F´s mjuka dek klotbd med skomsl. Rikt ill 270 s. + utv kartor. [#31677] 150:-

Gierow, Karl Ragnar m.fl. Boken om Sofiero. Ett kungligt sommarresidens vid Sundets strand... Malmö (Allhems förlag) 1966. F´s gröna klotbd med ngt nött skomsl. Rikt ill. 4:o. [#26335] 200:-

Taube, Gurli (utg.). Fredrik Wilhelm Scholanders uplandsresa 1851. En resedagbok utg i faksimil och kommenterad av G.T. 1955. Inb. Allhems förlag. Ill. Välbev exemplar. [#26553] 125:-

Thayer, Charles W. Ryssland. 1961. Ill klotbd med skomsl. 4:o. /Allhems Life-serie Aktuella länder. [#26054] 150:-

Seidensticker, Edward. Japan. 1962. Ill klotbd med skomsl. 4:o. /Allhems Life-serie Aktuella länder. [#26055] 150:-

Brown, Joe David. Indien. 1961. Ill klotbd med skomsl. 4:o. /Allhems Life-serie Aktuella länder. [#26056] 150:-

Fessler, Loren. Kina. 1964. Ill klotbd med skomsl. 4:o. /Allhems Life-serie Aktuella länder. [#26057] 150:-

O´Donovan, Patrick m.fl. Förenta Staterna. 1965. Ill klotbd med skomsl. 4:o. /Allhems Life-serie Aktuella länder. [#26058] 150:-

Hommerberg, Sigge. Om Ni reser till Paris. 1950. Allhems förlags gråa dek klotbd . Välbev ex. [#25865] 100:-

Hommerberg, Sigge. Om Ni reser till London. 1961. Allhems förlags gröna dek klotbd med skomsl. Välbev ex. [#25862] 150:-

Nilsson, Gustaf-Adolf. Sjöfarare. Kåserier om sjöskildrare genom tiderna. Allhems förlag 1957. Dek klotbd. 223 s. Ill. [#24519] 250:-

Kotker, Norman. Det heliga landet på Jesu tid. 1968. Inb med ill omsl. Allhems förlag. / Caravel-serien. [#25179] 200:-

Ellsén, Albrekt. Tillfällig utställning å Sjöhistoriska museet, Stockholm. Sveriges sjökarta 1644-1944. Katalog. Malmö (Allhems förlag) 1944. 32 s. Ill. [#20010] 200:-

Cornfeld, Gaalyahu. Gamla testamentets värld. Från Adam till Daniel. Den gammaltestamentliga litteraturen i ljuset av den moderna arkeologiens, språkvetenskapens och den moderna bibelforskningens landvinningar. Utg. och red. av G.C. i samarbete med exegeter, historiker och arkeologer i Israel. 1963. Allhems förlag. F's dek klotbd. 570 rikt ill s. 4:o. [#19144] 350:-

Wren, P.C. Ökenfortsts hemlighet. Öden i främlingslegionen. Ill. med bilder ur Paramounts storfilm "Trikolorens hjältar". Malmö (Allhem) 1939. F's röda klotbd. 352 s. + plr. Bra ex. [#18921] 200:-

Junker, Eva-Gun. Per Johan Böklin till Fredrika Bremer 1832-1865. Fredrika Bremer till Per Johan Böklin våren 1834. Ett brevurval. 1965. F's klotbd med skomsl i nyskick. 150 s. Allhems förlag. [#6525] 150:-

Wrangel, Ewert (red.) Svenska folket genom tiderna. Vårt lands kulturhistoria i skildringar och bilder. I-XII + Översikts- och registerbd. 13 vol. Malmö (Allhems förlag) 1938-40. F's röda o välbev hfrbd. Inalles ca 6000 s. [#3149] 1500:-

Schiller, Harald. Strövtåg i det förgångna. 1963. Dek klotbd med skomsl. 223 s. + plr. /Allhems förlag. Välbev ex med litet riss i skomsl. [#11015] 350:-

Gierow-H:son Ericson-Palmstierna-Gréen. Boken om Sofiero. Ett kungligt sommarresidens vid Sundets strand skildrat i ord och bild till hundraårsjubileet av slottets tillblivelse. 1966. Allhems förlag. Grönt linnebd. 4:o. [#1014] 200:-

Wennberg, Bo G. Niclas Lafrensen den yngre. 1947. Sewn as issued. [#3076] 200:-

Eliaeson, Å. och Olsson, B. Esaias Tegnér. En monografi i bild. 1949. Publisher's cloth, boards with some spots. Inscription on fly-leaf. [#2946] 250:-

Lundberg, Gunnar W. Svenskt och franskt 1700-tal i Institut Tessins samlingar. 1972. Publisher's decorated cloth with dust-wrs. [#12497] 650:-

Hohendorf, Horst. Goethe. Hans liv och miljö. 1968. Publisher's decorated hard covers. Book-plate. [#7408] 175:-

Hommerberg, Sigge. Om Ni reser till London. 4:e omarb. uppl. 1962. Publisher's dec. cloth. [#3537] 125:-

"E.7" Jag är spion. 1939. Publisher's half cloth. Borders worn. [#4882] 150:-

Svärdfejare och själamord. En festskrift till Malmö Nation. Red. J. Thulin. H. Ruin. 1962. Publisher's decorated cloth with dust-wrs. [#10397] 300:-

Schiller, Harald. Olle Hjortzberg. En konstnärsbiografi. 1954. Publisher's half calf. [#2552] 400:-

Beskow, Hans. Högbo bruk. Med fotografier av Jan Mark. 1960. Publisher's decorated cloth with the dust-wrs. [#4075] 350:-

The same book without the dust-wrs. [#2199] 150:-

En bok om Eric Grate. Med bidrag av Gunnar Ekelöf oa. 1963. Publisher's decorated cloth with transparent plastic dust- wrs. [#16782] 450:-

Charbonneaux, Jean. Grekland. Fotografier: Roger Viollet. 1955. Publisher's decorated cloth with dust-wrs. [#33334] 200:-

Rönnow, Sixten. Mot svarta himlar. Höjdflygrekordens historia genom tiderna. Allhems Flygböcker II. 1946. Sewn as issued. Worn. [#6611] 200:-

Lindblom, Andreas. Femtio år med Birgitta. Birgittastiftelsen 1920-1970. 1970. Sewn as issued. [#6500] 200:-

Bernt Balchen. Den flygande vikingen. Av G. Lorentz. S. Hommarberg. 1945. Publisher's cloth with the jacket. As new. [#13724] 200:-

Wahlgren, Olof. Motsols genom Frankrike. Strövtåg i den femte republiken. 1962. Wrappers back mended. [#8564] 125:-

Hommerberg, Sigge. Tillhopa i Europa. Oss turister emellan. Ill. Gunnar Brusewitz. 1961. Dust-jacket partly worn. [#5192] 150:-

Ord i bok. En diktantologi sammanställd och illustrerad av Kaj Beckman. 1958. Publisher's decorated cloth with worn dust-wrs. [#6594] 150:-

The same sewn as issued. [#15522] 100:-

Einar Forseth. Monumentalkonstnär och glasmålare. 1958. Sewn as issued. Slight tear in front cover. [#2780] 150:-

Fredrik Wilhelm Scholanders Uplandsresa 1851. En resedagbok utg... av G. Taube. 1955. Publisher's cased boards. 999 copies printed. [#7869] 150:-

Ricord, Maurice. Resa i Medelhavet i bilder av franska fotografer. 1957. Publisher's decorated cloth with dust-jacket. [#2423] 250:-

The same book without dust-jacket. [#9916] 200:-

Sverige i färg och bild. Red. E. Wrangel och A. Gierow. 1936. Publisher's half cloth. The book sometimes called Allhem's incunabulum. [#10439] 150:-

Rossaro, M. Elizabeth I av England. Hennes liv och miljö. 1968. Publisher's decorated cased boards. /Gestalter och öden ur världshistorien. [#15368] 125:-

Murgia, A. Chopin. Hans liv och verk. 1968. Publisher's decorated cased boards. [#16168] 125:-

Hohendorf, H. Goethe. Hans liv och miljö. 1968. Publisher's decorated cased boards. [#12416] 125:-

Rivoire, M. Washington. Hans liv och verk. 1968. Publisher's decorated cased boards. [#7625] 125:-

Fornamerikas konst. Den nya världens högkulturer. Av S. Linné och H-D. Disselhoff. 1964. Publisher's decorated cloth. [#10470] 300:-

Indiens konst genom femtusen år. Av Hermann Goetz. 1961. Publisher's decorated cloth with the dust-jacket. [#13233] 350:-

Tuulse, Armin. Gustav Vasas reformationstavlor. 1958. Publisher's decorated cloth with dust-wrs. [#14385] 450:-

Lilja, Gösta. Måleriet i svensk kritik 1905-1914. 1955. Publisher's decorated cloth with dust-wrs. [#4639] 350:-

Schiller, Harald. Strövtåg i det förgångna. 1963. Publisher's decorated cloth with dust-wrs. [#6917] 400:-

Kyrkans värld i helg och vardag. Foto Erik Liljeroth. Text Gunnar Dahmén. 1960. Publisher's decorated cloth with dust-wrs. [#12064] 200:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations