Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsÄLDRE SVENSK VITTERHET / OLD SWEDISH BELLES-LETTRES

(Göransson, Zacharias). Johanna. Berättelse af Z***** Upsala, Wahlström, 1855. 30 s. + de tryckta gröna originalomslagen i välbev skick. Inlagan lagerfläckad. / Bygdén I-773. [#60104] 200:-

(Stålberg), Wilhelmina. Diocles och Lydia. Forngrekisk saga i tolf sånger af Wilhelmina. Sthlm, Hörberg, 1841. 118 s. + tr omsl. Välbev exemplar så när som på riss i bakre omsl med hörnförlust. Inlagan helt ren. Ou. / Bygdén I-342. [#60105] 250:-

(Stålberg), Wilhelmina. Diocles och Lydia. Forngrekisk saga i tolf sånger af Wilhelmina. Sthlm, Hörberg, 1841. 118 s. + tr omsl. Bra exemplar. Ryggen delvis nött. Inlagan helt ren. Ou. / Bygdén I-342. [#60106] 250:-

Kraemer, Robert von. Nordens natur. Skaldestycke. Sthlm (A. Bonnier) 1851. Samtida hclbd. / Sällsynt. *[#58771] 400:-

(Beronius, Berndt). Härolden H. Skaldestycke. Skara, Peter Hedenius, 1832. 32 s. I ett gråblått blankt omslag som inlagts i ett senare rött. Sällsynt skrift där alla orden börjar med bokstaven H. / Förf kyrkoherede i Skara. Bygdén I:725. [#44037] 1400:-

Hiärne, Urban. Stratonice. Utg av Magnus von Platen. 1952. Gebers. Marmorerat pbd. 95 s. + 2 portr. / Sv litt.sällskapets klassikerutg. [#57909] 90:-

Rosa. Vittert album, samladt och utgifvet till förmån för artisternes och litteratörernes pensionsförening, med bidrag af Afzelius, A.A. ... Wohlfahrt, Wilhelm. Fem Musikbilagor. Sthlm, Brudin, 1854. Förlagets guld- och blinddek klotbd i god kondition. 344 s + musikbil. 7 s. Obetydlig nötskada upptill på framfalsen. Inlagan ren. / Bland de ca 50 olika bidragsgivarnas alster märks N.J. Anderssons Till Lappland! /Sällsynt album. [#41979] 750:-

Åkerhjelm, G.F. Engelbrekt. Tragedi i fyra akter. Original. Sth 1820. Elmén och Granberg. Gråpappbd. Övre delen av det fr omsl bortrivet. Genomgående ngt hundörat exemplar med lätt brunfläckad inlaga. Överbläckad gammal namnt på titelbladet. Inalles 133 s. [#41820] 350:-

Stjernstolpe, J.M. Lunkentus, dramatiserad folksaga på vers. 1824. Hörberg. Innehåller enbart dikten till Bernhard Beskow samt förordet. 8 s. [#41823] 80:-

v. Beskow, Bernhard. Vitterhetsförsök. Första delen. 1929. Hörberg. Gråpappomslag; det bakre loss. Oskuret exemplar av Andra (tilökta) uplagan. 208 s. Stpl Harold Bildt. [#41824] 200:-

Emlekyl. Dikter. (pseud. för E.F. Nervander). Helsingfors 1869. Theodor Sederholm. 126 s. Oskuret ex. Ou. Stpl. Sällsynt. [#41825] 300:-

Modée, Reinhold Gustaf. Fru Rangsiuk. Utg av Per Erik Wahlund. 1961. Gebers. Inb. 170 s. Facs. Välbev ex. / Utk fg 1741. / Svenska litteratursällskapets klassikerutgåvor. [#38090] 125:-

En sjelfbiografi. Svenskt original. Sthlm (Bonnier) 1866. Samtida hfrbd med skadat rygghuvud. 258 s. / Ej i Bygdén. [#20790] 300:-

Utwald samling af Folksånger. Första häftet. Strengnäs (Ekmarck) 1816. Sammanbunden med: Ny wisbok. Sthlm (Nestius) 1823. 96+160 s. Gammalt klotbd. Litet maskhål på nga blad i början. [#20281] 550:-

Martyren. En teckning af -a-. (pseud. för Clara Sandströmer, f. Lidbeck). Sthlm (Edla Larsson) 1875. 35 s. Välbev exemplar med tr orig. omslag. Ou. Ovanligt tryck. / Bygdén II:17. [#20244] 250:-

En kommande tid. Teckning af -a-, (pseud. för Clara Sandströmer, f. Lidbeck). Sthlm (Edla Larsson) 1876. 32 s. Välbev exemplar med tr orig. omslag. Ou. Ovanligt tryck. / Bygdén I:811. [#20245] 250:-

Blink, Carl och Malméen, Georges. Tidens strid eller Det bästa kapitalet. Skådespel... Sthlm (Bonnier) 1850. 71 s. Söndr rygg. Omsl sakn. Inlagan ngt fl. 2 blad med litet hål utan textförlust. [#20090] 75:-

Wetterstedt, N. af. Conversationsordboken. Den mindre, på prosa och vers. Sthlm (Nestius) 1822. Välbev samtida gråpappbd med oskurna snitt. 230 s. [#19176] 500:-

Almqvist, C.J.L. Kapellet. En tafla ur folklifvet. 1878. 52 s + vackert omslag. /Öreskrifter för folket 63. Välbev ex. [#20042] 300:-

(Brunius, Louise) I hemmet och ute i verlden. Af L-e. Sthlm (Cedergren) 1852. Samtida hfrbd med sparsam ryggdekor. 183 s. Sammanbunden med densammas: Skalden och sångerskan. 199 s. S.o.o.å. Båda ou. /Bygdén I:735, II:440. [#18145] 450:-

(Vetterstedt, N. af) Stockholm, philosophisk, satirisk och poetisk målning. I-II. Sthlm (Nordström) 1823-5. Senare gediget klotbd. 71+60 s. Ett främre och ett bakre omsl medb. Exlibris Tengdahl. Ovanlig. [#15560] 650:-

Poetiskt album. Sthlm (N.H. Thomson) 1841. 144 s. Häftningen intakt men de vackert tryckta pärmarna loss. [#13962] 150:-

Sturzenbecher, O.P. (red.) Svenskt album. Valdt utdrag ur Sveriges nyare prosaiska litteratur. Kjöbenhavn (Jaeger) 1845. Samtida hfrbd. 380 s. /Svensk text. [#10859] 200:-

(J.F. Kryger) Sinceri Enighets önskan til Sweriges wälgång. Sthlm den 14 maji 1755. Sthlm (Grefing) s.å. 6 s. Med en kopparstucken vignett på sid 3. [#2684] 800:-

(Hegewisch, D.H.) Tankar om neutraliteten i närvarande krig. Sthlm (Johan Peter Lindh) 1793. 36 s. Inga omsl. [#14260] 350:-

Kåre i Miklagård. Berättelse af (- th -). Förf. till Ragnfast Mårsson, Gunnel m.fl. Sthlm (Nyman) 1887. Hklotbd. 331 s. /Ovanlig historisk roman från Byzans. [#10935] 300:-

Stiernhielm, Georg. Anticluverius... sive... Gentis gothicae originem... Et Antiqvissimam in Scandia vel Scandinavia... De hyperboreis dissertatio brevis... Holmiae (Keyser) 1685. Full leather in old style. 192 pp. First collected edition. [#1701] 2750:-

Sehlstedt, E. Fiskmåsen. Poetisk vår-kalender för 1853. Samt. hfrbd. [#6328] 400:-

Geijer, E.G. Samlade skrifter. I:1-8., II:1-5. 13 vol. q.p. 1849-56. Något senare hclbd. Front. Ca 5000 s. / Första samlade utgåvan. [#1789] 1500:-

Strindberg, A. Svenska folket i helg och söken,... 1881-2. Röda rikt gulddek hfrbd. Ou. Välbev ex. [#9144] 2000:-

Törneros, Ad. Bref och dagboksanteckningar. Utg. af Schröder. I-II- 2 vol. 1840-2. Samt kartongbd. Namnt. Sigurd Ribbing. Ou. [#14986] 650:-

Sanct Olaffs saga på swenska rim... af Johan Hadorphis. S.l.e.a. (1675). Samtida skinnbd. E.L. i guld på frampärmen. Padt-Brugges grav. titbl saknas också i detta ex. som är rent och vackert. Titelbladet ersatt med gammalt handskrivet. [#7893] 4500:-

Ling, P.H. Riksdagen 1527. Historiskt skådespel. Sthlm (Gadelius) 1817. 204 s. + lithographed title-leaf. Contemp. half calf. First ed. [#1743] 500:-

Strindberg, A. Gustaf Adolf. 1900. Rött hfrbd med 5 upph bind. Ou. [#1793] 450:-

Ruda, Elias W. Skaldestycken. Förord av Atterbom. Örebro (Lindh) 1838. Later half cloth. 230 pp. [#14054] 350:-

Wecksell, J.J. Daniel Hjorth. Sorgespel i fem akter med fyra tablåer. Örebro (Lindh) 1864. Nött hfrbd. 134 s. 1:a utg. [#10257] 300:-

Sjöberg, N.L. Skaldestycken. Sthlm (Wiborg) 1820. Half vellum. 220 pp. Book-plate Gustaf Berndtsson. / Den tillökta uppl. [#5344] 300:-

Blom, Isak Reinhold. Samlade skrifter. Sthlm (Nestius) 1827. Mkt vackert samtida hfrbd med rikt guldorn rygg. 342 s. / Bl.a. Afhandling om svenska vitterheten före Dalins tid. [#10852] 1000:-

Wadman, J.A. Samlingar lek och allvar. I-II. Götheborg (Charles Backman) 1837. Contemp half calf. About 400 pp incl 3 musical plates and engraved title-lvs. Cf B&B cat. 333 / 4949 (1939). [#5001] 1000:-

(Bellman) Fredmans epistlar med musik (titelblad). Sthlm (Hirsch) 1831. Contemp half calf. 288 pp. Some tear. Here text only. [#3953] 500:-

Ling, (P.H.) Visburs söner. Sorgspel. 1824. 138 pp. + Styrbjörn Starke. Historiskt skådespel. 140 pp. + subscription list. Sthlm (Nestius + Scheutz) 1824. Near contemp half calf, spine gilt. Front thin paper missing. Both in first ed. [#3616] 400:-

(Carl XIII) Neuf pas autour de ma chambre. Tournée sentimentale,... Sthlm (Deleen) 1816. Cont half calf. 114 pp. [#2674] 500:-

Wallmark, P.A. Handen, skaldstycke i tre sånger, (jämte upplysningar). Med tvenne kopparstick. Sthlm (Delén) 1807. Original cased binding. 109 pp + 3 copper-plates folding. Old signatures. Scarce. [#13701] 600:-

Olof Kexéls Skrifter samlade af P.A. Sondén. I-II. Sthlm (Hellsten) 1837. Cont half calf. 650 pp. A nice copy. [#13538] 550:-

Geijer, E.G. Den blå boken. Strödda anteckningar. Örebro (Lindh) 1837. 92 pp. Bound together with: Gilson, Adrian. Nikolaus I och Abdul Medjid. Deras enskilda och offentliga lif. Med ett bihang: Turkarne i Europa, deras storhet och förfall. Helsingborg (Ewerlöf) 1854. 111 pp. Both in one contemp half calf. Geijer in first ed. [#11983] 950:-

Gumælius, G.W. Engelbrekt. Sånger. Örebro (Lindh) 1858. Nice half cloth. 185 pp. First ed. Book-plate. [#6278] 300:-

Ruda, Elias Wilhelm. Skaldestycken. Örebro (Lindh) 1834. Contemp half calf, worn. 248 pp and one engr. frontispiece. First ed. [#5742] 400:-

Mankell, Abraham. Medeltidens skådespel i kyrkan och på theatern. Med musikbilaga. Sthlm (Hörberg) 1855. Sewn as issued, fragile, spine missing. 180 pp. Scarce. [#10020] 250:-

(Fredrika Bremer). Strid och frid eller några scener i Norge. Af författarinnan till "Teckningar ur hvardagslifvet". Sthlm (Hjerta) 1840. In a most pleasing contemp half calf, spine gilt & with 4 raised bands. 242 pp. First edition. [#4918] 2450:-

Fryxell, And. Bidrag till Sveriges Litteratur-Historia. I-IX. 3 vols. q.p. Sthlm (Hjerta) 1860-2. Contemp half calf. About 750 pp. [#10513] 850:-

Wallmark, Pehr Adam. Min första resa till Stockholm. Fragment ur mitt lefwerne, i femti kapitel. Af Knoblauch Piff Paff v. Fuselbrenner. Tredje, ändrade och tillökta upplagan. Sthlm (Eckstein) 1814. Senare marmorerat pbd med pärmetikett. 148 pp. [#26898] 1050:-

Nordström, Wilhelmina. Dikter. Örebro (Lindh) 1864. Rött samtida hfrbd, ryggen med 5 bind. 252 s. Fint ex. Ou. Ovanlig. [#12123] 300:-

Geijer, E.G. Åminnelsetal öfver Malte Ramel, hållet vid inträdet i Svenska Akademien, 1826. Sthlm (H.A. Nordström) 1826. Blankt omsl. 28 s. [#11135] 200:-

Stjernstolpe, J.M. Den oförnöjda eller Fiskaren och hans hustru. Saga på vers. Sthlm (J.A. Probst) 1825. 48 s. Ej omsl. Ou. [#1482] 250:-

Stjernstolpe, J.M. Pelegrimen och häxmästaren, eller Vådan af de skönas resor. Trollsaga. Sthlm (H.A. Nordström) 1820. 68 s. Ej omsl. Ou. [#10689] 250:-

Stjernstolpe, J.M. Trollhandskarne. Fée-saga. Sthlm (H.A. Nordström) 1819. 71 s. Ej omsl. Ou. [#4792] 250:-

Ekbohrn, Carl M. Ungdomsförsök i witterhet. Första - sjunde cyklen. 1826--1832. I. Lund (Lundberg och Lönnegren) 1832. 404 s. inkl subscribentförteckning. Ej omsl. Ou.

Bibliotek för teatervänner. N:r 46. En halftimmes uppehåll. Skämt i en akt. 1863. /Uppfördt å Ladugårdslandsteatern. [#22855] 60:-

Bibliotek för teatervänner. N:r 91. Det drömda idealet. Komedi i en akt af Emil Carl. 1867. Rollinnehavarnas namn antecknade med blyerts. [#22856] 70:-

Bibliotek för teatervänner. N:r 44. En friare i lifsfara. Skämt med sång i en akt. Bearb. J. Flodmark. 1863. [#22857] 60:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations